רמות ב ירושלים

פרבר בתוך העיר A suburb in the city ABOUT אודות
Forest pines off of Even Shmuel (String Bridge in the background)
עצי אורן ליד רחוב אבן שמואל (גשר המיתרים ברקע)