שופטים 5776 Shoftim headlines

צמד ברכות מזל טוב
A pair of Mazal Tov wishes

שיעור הרב קודם מנחה קטנה
Rav’s Shiur before Late Mincha

שיעור אורח לפני סליחות
Guest Speaker just before Selichot

רישום לחברות והזמנת מקומות ישיבה בימים הנוראים
Registration for Membership & Seats Reservations

שבת הבאה – שבת אירוח
Hospitality Shabbat Next Shabbat