Announcements הודעות

Vayigash 5782 ויגש

מזל טוב

Mazal tov.במוצ”ש 18 לדצמבר תתקיים הרצאה מרתקת ע”י משה רוזנפלד.
למעלה מ-25 שנה צד משה רוזנפלד ספרים וכתבי יד עבריים עתיקים. בדומה לגיבור הסרט “אינדיאנה ג’ונס” הגיע משה ל-4 קצוות תבל במרדף אחרי אוצרות גנוזים. משה ישתף אותנו בממצאיו והרפתקאותיו.
ההרצאה בעברית.
אנא צרו קשר עם חיה לבון (050-6285208) אם אתם מעוניינים לתרום ולתת חסות להרצאה מיוחדת זו.

On Motzei Shabbat, 18 December, Mitzpe Ramot will host a spellbinding talk by Moshe Rosenfeld.
For over 25 years, Moshe Rosenfeld has been travelling around the world in an effort to hunt down and redeem ancient Hebrew manuscripts and books. Referred to as the “Indiana Jones” of ancient Hebrew books and manuscripts, Moshe’s searches and adventures have taken him to the
4 corners of the globe. Moshe will share his amazing discoveries and adventures with us.
The lecture will be in Hebrew.
Please be in touch with Chaja Lavon (050-6285208)  if you would like to co-sponsor this fascinating lecture.

לאחר הצעת תרומה נדיבה לשדרוג חדרי השירותים, מצפה רמות יוצא לגיוס תרומות גדול – “מצפה רמות: הבית שאנו בונים ביחד”. מעבר להוספות לעלויות הסופיות של שיפוץ חדרי השירותים, אנו רוצים לבצע עוד שדרוגים קלים כדי להפוך את בית הכנסת למקום שנעים יותר לכולנו.
כל תרומה מעל ומעבר תוקדש למתן חסות לתוכניות נוער וילדים, הרצאות וקידושים.
על כל תרומה הניתנת לזכר יקירכם, ייאמר לכבודם א-ל מלא, ויוכרז בהרצאה או בקידוש שהחסות לזכרם. נשמח גם להכריז על חסות שנתרם לכבוד יום הולדת, יום נישואין, או שנתרם לכבד מישהו מסיבה כלשהיא.
בקרוב תתחיל תוכנית הסברה טלפונית ליצור התלהבות ותמיכה קהילתית בפעילויות החדשות וגיוס תרומות בבית הכנסת. קישור ל-Paybox ישותף בקרוב, או ניתן לתרום בכל אחת מהדרכים הרגילות.

With the offer of a generous donation to upgrade the bathrooms, Mitzpe Ramot is embarking on a big fundraiser – “Our Shul: The Home we Build Together”. As well as making up the final cost of the bathrooms, we would like to do more minor upgrades to make the shul a more pleasant place for us all to be.
Any donations above and beyond will be put towards sponsoring teens’ and children’s programs, lectures and speakers, and kiddushim.
For any donation made in memory of a loved one, an e-l maleh will be said in their honour, and will be announced at the lecture or kiddush sponsored in their memory. We’d also be happy to announce a sponsorship made in honour of a birthday, anniversary, or made on behalf of someone you would like to honour for any other reason.
A telephone outreach program will shortly be starting to gain community enthusiasm and support for the new shul activities and fundraising. A Paybox link will be shared shortly, or donations can be made in any of the usual ways.


כולם נהנו בחנוכה, עם מוזיקה, לימוד תורה, חגיגות וסופגניות.

A great time was had over chanuka, with music, learning, parties and doughnuts.

קול הנערים יתקיים במוצאי שבת.
הצטרפו אלינו עבור לימוד תורה, כיף ופרסים לכל ההורים והילדים.
מתחיל בשעה 18:00.

Kol hanearim children’s learning will be taking place this motzie Shabbat.
Join us for Torah learning , raffles, prizes, and fun for all parents and children.
Starting at 6:00pm.

האסיפה הכללית תידחה שוב עקב המתנה לדוחות. אנחנו עדיין מחפשים מועמדים לועד.
אם ברצונך לדון במה זה כרוך להיות בועד, אנא דבר עם רוברט (054-337-9596), אבן (058-740-9838) או כל חבר הועד הנוכחי אחר.

The AGM is being postponed once again while we await the reports to send to the membership. We are still looking for members to volunteer to serve on the vaad.
If you would like to discuss what being on the vaad entails, please speak to Robert (054-337-9596), Evan (058-740-9838) or any other current vaad member.

השיעור של הרב בשבת אחרי הצהריים יתקיים בין מנחה למעריב. השיעור עדיין על ספר נחמיה. אנא הביאו ספר.

The Rabbi’s Shabbat afternoon shiur will take place between mincha and maariv. The shiur is still on the book of Nehemia. Please remember to bring a book.

שיעור הרמב”ן לנשים חוזר ביום ראשון. צרי קשר עם שרה גורדון (058-5551967), דפנה קנאי (052-7502611) או חיה קצין (054-3004041) לפרטים.

The ladies’ Ramban Shiur will be returning this Sunday. Contact Sara Gordon (058-5551967), Chaya Katzin (054-3004041), or Daphna Kannai (052-7502611) for details.

אתם מוזמנים להצטרף לשיעורים השבועיים של הרב קנאי:
יום שני בשעה 09:00 – נושאים אקטואליים. מפגש: 86505281541, סיסמה 202885
יום שישי בשעה 9:00 – גמרא הוריות (באנגלית). השיעורים מתבססים על שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין זצ”ל על הוריות! מפגש: 88459374042, סיסמה 585889

All are welcome to join Rabbi Kannai’s weekly classes:
Monday morning 9 am – Current Topics. Meeting ID: 86505281541, password 202885
Friday morning 9 am – Gemara Horayot (English) Rav Kannai’s Gemara shiur, based on Rav Aharon Lichenstein Zatza”l’s classes on Horayot will take place this week as normal. Meeting ID: 88459374042, Password: 585889

הרב דוד’ל ויינברג מעביר סדרת שיעורים (בימי א’ ולפעמים באמצע השבוע) אחרי מנחה על תורת הרב קוק.

Rav Dovid’l Weinberg is giving a series of shiurim after Mincha (on Sundays and occasionally during the week) on Torat HaRav Kook.

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור זום הלילי של דף היומי מפי איתן קורן בשעה 20:45, ובימי שישי בשעה 09:00 בבוקר
מצפה לראותכם!
אנא שלחו מייל ל-eytancoren@gmail.com לקבלת קישור הזום.

All are welcome to join the daf yomi zoom shiur given by Eytan Coren nightly at 8:45pm and on Fridays at 9am
See you there!
Email eytancoren@gmail.com for the zoom link

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור הדף היומי של אפרים שרייבמן בכל יום בבית הכנסת בשעה 05:20. אנו מודים לאפרים על זיכוי הרבים!

All are welcome to join Ephraim Schreibman’s Daf Yomi shiur every day in the shul at 5:20 am.
Recordings of Ephraim’s daf yomi shiurim can be found at https://feeds.captivate.fm/the-35-minute-daf-yomi/
We thank Ephraim for Zikuy Harabim!

הודעות בקהילה

Community Announcements


ב-15 בדצמבר בשעה 20:00, תהיה פגישה חשובה בזום לשמוע על תכניות לבנות במורדות רחוב זרחי, ולהביע את דעתכם. לחצו כאן להצטרף לפגישה. הצטרפו למפגש חשוב ביותר בנושא תכניות הבניה במורדות רחוב זרחי. מצורף קישור לזום
יש לחתום על עצומה להביע התנגדות: לצו כאן

There will be an important zoom meeting on 15 December at 8pm to discuss plans to build on the open area under Rechov Zarchi. Click here to join.
You can also Click here to sign a petition and acknowledge your objection.

רפואה שלמה

Refuah Shleima

נא להתפלל לרפואה שלמה של אביו של אבן הלטיי, אהרן בן אסתר גיטל. הוא נלחם בסרטן הגרון והקיבה בקנדה ויעריך את תפילותיכם.

Please daven for a refuah shleima for Evan Heltay’s father, Aharon ben Esther Gittel. He is battling throat and stomach cancer in Canada and would appreciate your prayers.

הוחמר מצבה של אפרת מרגולית. אנא המשיכו להתפלל עבור אפרת מרגלית בת חנה, כלתם של ג’יי ובתיה לוינסון, היא עדיין זקוקה לתפילותינו.

Efrat Margolit’s condition has worsened. Please keep davening for Jay and Batya Levinson’s daughter in law, Efrat Margolit bat Chana who still needs a lot of Tefilot for a Refuah Shleima.