Achrei Mot Kedoshim 5780 אחרי מות קדושים

מזל טוב לבלה הרפז בנשואי נינתה, יהודית לינדנר לבנציון אלקובי בראש חודש, בגינת בית משפחת לינדנר בלוס אנג’לס.
משפחת החתן באנגליה.

Bella Harpaz is overjoyed to announce the wedding of her great-granddaughter Yehudis Lindner to Bentzion Elkouby on Rosh Chodesh in the backyard of the Lindner home in L.A.
The groom’s parents are in the U.K.

מזל טוב לגייל ומנחם פישביין בהולדת נכד חדש. בן לאיילת ואברהם פישביין מצפת

Mazal tov to Gail and Menachem Fishbein on the birth of a grandson: a son to parents Ayelet and Avraham Fishbein of Tzfat.

בסימן טוב ובמזל טוב נולד נכד לירחמיאל ושושנה קפלן – בן בכור לאלון ועוזיה-לאה, הבת של ירחמיאל ושושנה קפלן.
התינוק נולד בשעה טובה ומוצלחת ביום ראשון לפנות בוקר.
ירבו שמחות

Besiman tov ubemazal tov, Shoshana and Yerachmiel Kaplan are celebrating a new grandson, firstborn to Uziya-Lea and Alon.
May we share many simchas!

הטוב כי לא כלו רחמיך, בשבח והודיה להשי”ת על כל הטוב שעשית עמנו הננו להודיע על הולדת בנינו היקר במזל טוב בשעה טובה ומוצלחת, שיינדי וגרשי קלצקי

With great joy and thanks to Hashem, Shaindy and Gershi Kletzki are thrilled to announce the birth of a son. Mazal tov!

מזל טוב ללאה ובועז הקקין בהולדת בת. מזל טוב לסבא וסבתא ג’ודי ורוני ג’וס, וסבא רבה וסבתא רבתה מרטה והרולד וייס

Mazal Tov to Leah and Boaz Hakakyan on the birth of a baby girl ,to the grandparents Judy and Ronnie Joss ,and to the great grandparents Marta and Harold Wise.

מה אתה יודע על ממשל יהודי לפי התלמוד?
הפרדת רשויות, מעמד בית הדין, הגדרת “ציבור”, שלטון פדרלי: מעמדו של שבט בודד מול כלל האומה, פילוסופיה פוליטית – שמרנות מול מהפכנות, מהו חטא, ועוד!
כל הנושאים המרתקים הללו מופיעים במסכת קצרה ויחודית, שאיננה נלמדת בדרך כלל לעומק, מסכת הוריות!
הרב קנאי התחיל ללמד את מסכת הוריות באנגלית דרך זום בימי שישי ב-9:00 בבוקר. השיעורים מתבססים על שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין זצ”ל על הוריות!
פרטי התקשרות ל 2 השיעורים הקרובים:
הקליקו כאן להצטרף
Meeting ID: 664 292 494

What do you know about Jewish government according to the Talmud?
Separation of powers, status of courts, definition of Tzibur, Federal system: The status of a single tribe vs. the entire nation, Political philosophy- conservatism vs. revolutionism, what is a sin and more!
All of these fascinating and thought provoking topics appear in a unique and short masechet which is rarely learned in depth: Horayot!
Rabbi Kannai has started to teach Horayot via zoom on Friday mornings at 9am in English. The shiurim will be based on Rav Aharon Lichtenstein’s Zatzal shiurim on Horayot!
Don’t miss this unique opportunity!
Zoom details for the next 2 shiurim:
Click here to join
Meeting ID: 664 292 494

הקישורים לתפילה בזום האלה תקפים עד ל-9 במאי:
הקליקו כאן לשחרית: שחרית (מספר פגישה 336474021 סיסמה 492153)
הקלילו כאן למנחה-מעריב: מנחה-מעריב (מספר פגישה 359711166 סיסמה 938134)
אנא שימו לב ששחרית תתקיים ב-8:00, ומנחה-מעריב לפי המגנט.

The following Zoom links, meeting IDs and passwords for tefilot are valid until 9/5/20.
Shacharit Meeting # 336474021 Password: 492153
Mincha/Maariv Meeting # 359711166, Password: 938134
Please note that though Shacharit is at 8:00 throughout the week, Mincha/Maariv changes each week, in accordance with the times on the magnet.

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור הדף היומי של אפרים שרייבמן דרך זום בכל יום בשעה 05:30. מפגש: 82049573837
אחר השיעור בזום, ניתן לשמוע אותו יחד עם השיעורים האחרים באתר ephraimschreibman.com.
אנו מודים לאפרים על זיכוי הרבים!
כולם מוזמנים להצטרף לשיעורים השבועיים של הרב קנאי:
יום שני בשעה 09:00 – נושאים אקטואליים. מפגש: 911083862

All are welcome to join Ephraim Schreibman’s Daf Yomi shiur via zoom every day at 5:30 am. Meeting ID: 820 4957 3837.
After the live zoom shiur, it may be heard together with other daf yomi shiurim at ephraimschreibman.com
We thank Ephraim for Zikuy Harabim!
All are welcome to join Rabbi Kannai’s weekly classes:
Monday morning 9 am – current topics. Meeting ID: 911083862

רפואה שלמה

Refuah Shleima

אנא להתפלל לרפואת אחיו של יעקב קיימן, שחולה בנגיף הקורונה: דוד אפרים בן יענטא ליבא. הוא מאוד יעריך תפילות ותהלים מאת הקהילה.

Please daven for Yaakov Kayman’s 70+ year old brother, Daveed Efrayim ben Yenta Liba, who is suffering from Covid-19. Prayers and Tehillim from the kehilla would be appreciated.

אנא להתפלל לרפואת אביו וסבתו של משה פרימר, שמאושפזים בגלל נגיף הקורונה: אברהם בן מרגלית ומרגלית בת מזל

Please daven for the father and grandmother of Moshe Frimer, who are hospitalised with Covid-19: Avraham ben Margalit and Margalit bat Mazal