Bamidbar 5779 במדבר

מזל טוב לחוה ואלן שרייבר בנשואי הבת, שושנה, לשי השבוע.

Mazal tov to Hava and Allan Schreiber on the marriage this week of their daughter Shoshanna to Shai.

חברי בית הכנסת ביקרו את מני מילר השבוע

Shul members visited Manny Miller this weekהשבת, פרשת במדבר, אנו מתכבדים לארח את אביגיל גרוס-גלמן כמרצה אורח. גב’ גרוס-גלמן תעביר דבר תורה באנגלית בבית הכנסת בשבת בבוקר לאחר קידושון, ובצהריים היא תעביר שיעור בביה”כ ישראל הצעיר ברמות ג’.
גב’ גרוס-גלמן בוגרת מתן ובית-המדרש מגדל עוז לנשים, בעלת תואר שני בתלמוד מאוניברסיטת בר-אילן. היא מרצה בבתי מדרש ומלמדת בפלך, זכרון יעקב.
אנחנו עדיין מחפשים אנשים לתת חסות לקידושון. אנא לשלוח מייל mitzperamot@gmail.com להתחייב לתרום סכום חסות.

This Shabbat, Parshat Bamidbar, we are honored to host Avigail Gross-Gellman as our special scholar in residence. Ms. Gross-Gellman will be speaking in English in Shul on Shabbat morning in English after a kiddushon, and later in the day at the Young Israel in Ramot Gimmel.
Ms Gross-Gellman is a graduate of Matan and Migdal Oz Beit Midrash for Women, and holds an MA in Talmud from Bar Ilan University. She lectures in Batei Midrash, and teaches in Pelech, Zichron Yaakov.
We are still looking for kiddushon sponsors. Please email mitzperamot@gmail.com to pledge a sum to sponsor.

השבת בצהריים, נחגוג 52 שנים לאיחודה של ירושלים עם סעודה שלישית מוסיקלית בחצר בית הכנסת.
נשיר יחד לחגוג כקהילה ירושלמית עם שלמה סמוביץ, ונשתף מחשבות בנושא.
אנחנו מחפשים חסות ועזרה לארגן את הסעודה. אנא לשלוח מייל ל- mitzperamot@gmail.com כדי להתנדב לתרום את זמנך או תרומה כספית.
לרגל הסעודה, מנחה תתקיים ב-18:45 ולא כפי שפורסם במגנט.

In honour of Yom Yerushalayim, there will be a musical seuda shlishit in the shul chatzer following Mincha on Shabbat afternoon. We will sing songs of celebration as a community with Shlomo Samowitz, and share some thoughts on the topic.
We are still looking for sponsors and volunteers to help set up the seuda. Please email mitzperamot@gmail.com to offer your time or financial contribution.
Due to the celebratory seuda shlishit, Mincha will take place at 6:45, and not as published on the magnet.

מעריב במוצאי שבת לא יהיה בשעה שפורסמה במגנט, אלא בשעה 20:45, כדי להקצות מספיק זמן לעשות הבדלה בבית ולהתארגן לקראת התפילה החגיגית.

Tefillat arvit at the end of Shabbat will not be at the time listed in the magnet. Rather, we will have a Festive Tefilla at 8:45 pm, to allow sufficient time to make havdala at home and get organized.

את טיוטת לו”ז הלימוד לחג השבועות ניתן למצוא כאן: תיקון ליל שבועות
הלו”ז יעודכן בשבוע הקרוב. כדאי לבדוק שוב  לפני החג!
תודה לרב קנאי ומשה שפירר על כל מאמציהם להבטיח ערב למידה מגוון ומעניין.
אהרון בוכמן וטובה אוסובסקי נותנים חסות למסיבת הגלידה המסורתית בחג השבועות אחה”צ לזכר הוריהם, הענא נעכא בת יעקב הכהן ופייגע חינקע, ואברהם יוסף בן עזריאל זליג ושיינא לאה, ואברהם בן יוסף ורוזה, כולם אוהבי גלידה.

The draft schedule for Shavuot learning an be found by clicking here: Tikun Leil Shavuot
It will be updated in the upcoming week, so check back again before chag!
Many thanks to Rav Kannai and Moshe Spierer for their efforts to ensure a varied and interesting evening of learning.
Aron Buchman and Tova Osofsky will be sponsoring an ice cream party on Shavuot afternoon in memory of their parents, Henna Necha bat Yaakov haCohen and Feige Chinke, and Avraham Yosef ben Azriel Zelig and Sheine Leah,and Avraham ben Yosef and Rose, who all loved ice cream.

אנא שימו לב שסוף זמן קריאת שמע הינו 9:03 השבת. אנחנו מזכירים למתפללי המניינים ב-9:00 ו-9:15 לקרוא שמע לפני הגעתכם לתפילה.

Please note that the latest time for Kriyat Shema is 9:03 on Shabbat morning. Those davening in the 9:00 minyan and the 9:15 minyan should be advised to recite shema before coming to shul.

סדרת השיעורים בפרקי אבות חוזרת! השבת, בשעה 17:45, נמשיך ללמוד פרק ד’. כולם מוזמנים!

Pirkei Avot series is back! This Shabbat afternoon at 5:45 pm, we will continue learning chapter 4. All are welcome!

בשבת בשעה 8 יתחיל בוקר פעילות מלא לילדי הקהילה, כולל לימוד תורה עם שוקו, תפילה בבית הכנסת, זמן חופשי עם בייביסיטר בגן המשחקים, וקבוצות ילדים.
פעילויות הילדים ממשיכות אחרי הצהריים, ב-16:00 עם “קול הנערים”, ותפילת מנחה מיד אחריהן.

We have a full Shabbat morning kids program, from 8am, with cocoa club learning, Tefilla in shul, park time with babysitters, and groups.
Kids activities continue at 4pm with Kol Hanearim, which will be followed immediately by mincha at 4:45.


אנא המשיכו להתפלל לרפואה שלמה עבור חברינו, אלן שרייבר: אלתר משה בן זיסל דבורה, מני מילר: מנחם חיים בן מלכה והרב דוד’ל ויינברג: דוד הענוך מרדכי בן פריידה שמחה.

Please continue to pray for a refuah shleima for Alan Schreiber: Alter Moshe Ben Zissel Dvorah, Manny Miller: Menachem Chaim Ben Malka, and Rav Dovid’l Weinberg: David Henoch Mordechai ben Freida Simcha.

הקישו בקישורית כדי לראות את רשימת השיעורים הקבועים שלנו.

Click on the link for the full list of our weekly shiurim.

הודעות בקהילה

Community Announcements

בייסבול במצפה רמות
⚾️ יום פתיחה ⚾️
יום חמישי 6/6
18:45-20:30
באצטדיון קראפט (ליד רמות)
מי שמעוניין נא להיות בקשר עם מנחם הנדלסמן (052-7283850) או אלן הבר (052-7906520)

Mitzpe Ramot Baseball
⚾️ Opening Day ⚾️
Next Thursday 6/6
6:45PM-8:30PM
at Kraft Stadium (by Ramot)
Whoever is interested in playing contact Menachem Handlesman (052-7283850) or Alan Haber (052-7906520)

בשבת שיינא זבילוביץ תעביר שיעור לנשים באנגלית בביתה של אהובה ליפמן, דה לימה 18 בשעה 16:30. הנושא: צמיחה מספירת העומר לשבועות.

This week the ladies’ Shabbat afternoon English shiur will be given by Shayna Zavilowitz at the home of Ahuva Lipman De Lima 18 at 4:30pm . The topic is Growing from Sefirat Ha’Omer to Shavuot.