Behar Bechukotai 5780 בהר בחוקותי

ברכת מזל טוב לחוה ואהרן קסל לרגל הגיעו למצוות של נכדם רועי, בן לאילת ונתנאל קראוס מירושלים.

Mazal tov to Chava and Aharon Cassel on the celebration of the Bar Mitzvah of their grandson Roi , son of Ayelet and Netanel Kraus of Yerushalayim.

מזל טוב לנפתלי וקרול שר בהולדת נכדים תאומים – בן ובת לאילן ודבורה.
מזל טוב לסבתא רבא ויקי.

Mazal Tov to Naftali and Carol Scher on the birth of twins, a boy and a girl to Ilan and Devorah.
Mazal Tov to Great grandmother Savta Vicky

תנחומים לצביה לפידות בפטירת אחותה. ניתן לנחם אבל בטלפון: 050-891-1629

Condolences to Tzviya Lapidus on the loss of her sister on Sunday this week. You can be menachem avel by telephone: 050-891-1629

עקב משבר הקורונה, קרן החסד הגדילה את העזרה למשפחות נצרכות, מעבר לתמיכה השוטפת.  אם ידוע לכם משפחה הזקוקה לעזרה בגלל המצב הנוכחי, בקהילה או בשכונת רמות ב’ בכלל, אנא ייצרו איתנו קשר.  וכרגיל, כל תרומה לקרן תתקבל בשמחה.
חוה – 052-6307019 ,   דינה – 050-2864220 ,  חיה – 050-6285208

Due to the corona crisis, the Keren Chesed has been providing extra help to needy families in addition to ongoing assistance. If you know of anyone in the community, or in Ramot B in general, who has fallen on hard times and may need help, please contact us. As always, we are also happy to accept donations. Chava 052-6307019, Dina 050-2864220, Chaya 050-6285208

מה אתה יודע על ממשל יהודי לפי התלמוד?
הפרדת רשויות, מעמד בית הדין, הגדרת “ציבור”, שלטון פדרלי: מעמדו של שבט בודד מול כלל האומה, פילוסופיה פוליטית – שמרנות מול מהפכנות, מהו חטא, ועוד!
כל הנושאים המרתקים הללו מופיעים במסכת קצרה ויחודית, שאיננה נלמדת בדרך כלל לעומק, מסכת הוריות!
הרב קנאי מלמד את מסכת הוריות באנגלית דרך זום בימי שישי ב-9:00 בבוקר. השיעורים מתבססים על שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין זצ”ל על הוריות!
פרטי התקשרות לשיעור הקרוב:
הקליקו כאן להצטרף
Meeting ID: 82094543835
Password: 331282

What do you know about Jewish government according to the Talmud?
Separation of powers, status of courts, definition of Tzibur, Federal system: The status of a single tribe vs. the entire nation, Political philosophy- conservatism vs. revolutionism, what is a sin and more!
All of these fascinating and thought provoking topics appear in a unique and short masechet which is rarely learned in depth: Horayot!
Rabbi Kannai is teaching Horayot via zoom on Friday mornings at 9am in English. The shiurim are based on Rav Aharon Lichtenstein’s Zatzal shiurim on Horayot!
Don’t miss this unique opportunity!
Zoom details for the shiurim until 26th June:
Click here to join
Meeting ID: 82094543835
Password: 331282

הזדמנויות לימוד לשבועות יעודכנו בהמשך.

Watch this space for an announcement about Shavuot learning activities!

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור הדף היומי של אפרים שרייבמן דרך זום בכל יום בשעה 05:30. מפגש: 82049573837
אחר השיעור בזום, ניתן לשמוע אותו יחד עם השיעורים האחרים באתר ephraimschreibman.com.
אנו מודים לאפרים על זיכוי הרבים!
שיעור הדף היומי של איתן קורן מתקיים במשך השבוע בשעה 20:45, וב-15:00 ביום שישי. הקליקו כאן להצטרף. מפגש מספר: 81923245854 סיסמה: 015891
כולם מוזמנים להצטרף לשיעורים השבועיים של הרב קנאי:
יום שני בשעה 09:00 – נושאים אקטואליים. מפגש: 81509354207, סיסמה 036066

All are welcome to join Ephraim Schreibman’s Daf Yomi shiur via zoom every day at 5:30 am. Meeting ID: 820 4957 3837.
After the live zoom shiur, it may be heard together with other daf yomi shiurim at ephraimschreibman.com
We thank Ephraim for Zikuy Harabim!
Eytan Coren’s daf yomi shiur is at 8:45pm during the week and at 3pm on Fridays. Click here to join. Meeting ID 81923245854, password 015891
All are welcome to join Rabbi Kannai’s weekly classes:
Monday morning 9 am – current topics. Meeting ID: 81509354207, password 036066

רפואה שלמה

Refuah Shleima

אנא להתפלל לרפואת אחיו של יעקב קיימן, שחולה בנגיף הקורונה: דוד אפרים בן יענטא ליבא. הוא מאוד יעריך תפילות ותהלים מאת הקהילה.

Please daven for Yaakov Kayman’s 70+ year old brother, Daveed Efrayim ben Yenta Liba, who is suffering from Covid-19. Prayers and Tehillim from the kehilla would be appreciated.

אנא להתפלל לרפואת אביו וסבתו של משה פרימר, חולי קורונה שמאושפזים בטיפול נמרץ: אברהם בן מרגלית ומרגלית בת מזל

Please daven for the father and grandmother of Moshe Frimer, who are in the ICU with Covid-19: Avraham ben Margalit and Margalit bat Mazal

אנא להתפלל לרפואת הסבתא והדוד של אריקה מזי, החולים בקורונה: פרומא ביילא בת פייגא חווה ושלמה יוסף בן אסתר

Please daven for the grandmother and uncle of Erica Mezei, who are ill with Covid-19: Fruma Bayla bat Fayga Chava and Shlomo Yosef ben Esther