Beshalach 5779 בשלח

תחחומים לברנדה ג’קובוביץ על פטירת בתה, ולהדסה פרדס על פטירת אחותה, חנה דויטש.
השבעה תהיה באבן שמואל 156/3 (פינת ההבטחה) עד יום ד’ בבוקר.

Condolences to Brenda Jacobowitz on the loss of her daughter, and to Hadassah Pardes on the loss of her sister, Chana Deutch.
Shiva is at Even Shmuel 156/3 (corner of Hahavtacha) until Wednesday morning.

מזל טוב ותודה רבה לזישה ריץ’ על מינויו ומילוי תפקידו של גבאי ראשי.

Congratulations and thank you to Zishe Rich upon being appointed and undertaking the position of Gabbai Rashi

ברנדה סיילס שולחת את המסר הבא לקהילה:
אני רוצה להודות לבית הכנסת על  האוכל ולהודות לכל החברים  שבאו לשבעה והשתתפו במניינים כשאבא שלי נפטר, למרות שהיינו מחוץ לשכונה. היה מאוד מוערך.
שיהיה לנו רק שמחות.

Brenda Sales sends the following message to the community:
I would like to thank the Beit Knesset for the food platter and all my friends who came to pay shiva calls and to be part of minyanim when I lost my father, even though we were out of the neighborhood. It was all very much appreciated.
May we have only smachot to celebrate and thank you again.

תודה רבה לתורם האנונימי שבנה לנו ארונות חדשים ויפים בעזרת הנשים.

Thank you very much to our anonymous donor for the beautiful new bookcases in the ezrat nashim.

יש לנו תוספת חדשה לשיעורים קבועים שלנו:

We have a recent addition to our weekly shiurim:


תכנית בית מדרש לליל חמישי ממשיך. ביה”כ וביה”מ יהיו פתוהים ללימוד בחברותות בין השעות 20:30-22:15, בליווי צ’ולנט וקוגל לקבל את תחושת השבת קצת מוקדם. דיין יהשוע פפר יעביר שיעור על ענייני חושן המשפט.
יהיה תפילת מעריב בשעה 22:00.

Thursday Night Beit Midrash Program. The shul and beit midrash will be open for chavruta learning from 20:30 to 22:15, along with cholent & kugel to help bring in the Shabbat spirit a little early. Dayan Yehoshua Pfeffer will give a shiur on inyanei choshen mishpat. Maariv at 22:00.

פעולות לילדי הקהילה כוללות מועדון השוקו וקבוצות ילדים  בשבת בבוקר וקול הנערים במוצאי שבת, השבוע בשעה 18:05.

Our current kids` initiatives include the Cocoa Club and Kids groups on Shabbat mornings, and Kol Hanearim on Motzei Shabbat, this week at 18:05.

אנא המשיכו להתפלל לרפואה שלמה עבור חברינו,אלן שרייבר: אלתר משה בן זיסל דבורה, מני מילר: מנחם חיים בן מלכה והרב דוד’ל ויינברג: דוד הענוך מרדכי בן פריידה שמחה.

Please continue to pray for a refuah shleima for Alan Schreiber: Alter Moshe Ben Zissel Dvorah, Manny Miller: Menachem Chaim Ben Malka, and Rav Dovid’l Weinberg: David Henoch Mordechai ben Freida Simcha.

בשבת הקרובה נמשיך בסדרה של שיעורים ברפואה והלכה. השיעור השבת יועבר בשיתוף עם ד”ר חוה שרייבר בנושא: “כשהאינטרסים של היולדת והעובר מתנגשים: האם ניתן להכריח יולדת לבצע ניתוח קיסרי כאשר נשקפת סכנה לעובר או לעצמה? “. אנחנו מודים לד”ר שרייבר לזמן ומומחיות שלה.

This Shabbat afternoon, Rav Kannai will continue his series of shiurim on medical ethics halacha and refuah after Mincha K`tana, this week the shiur will be given together with Dr. Hava Schreiber on the topic: “When there is a conflict of interest between the mother and the fetus, can we force the mother to have a cesarean section when there is a risk to the fetus or to her?” We thank Dr Schreiber for her time and expertise.

הודעות בקהילה

Community Announcements

אם למישהו יש ציוד רפואי / מכונות רפואיות / תרופות / וכו ‘ בביתם ללא שימוש שניתן לתרום, אנא צור קשר עם מנחם הנדלסמן בטלפון 052-728-3850, מפני שיש לו מקומות בהם ניתן להשתמש בהם ולהעריך אותם.

If anyone has unused medical equipment/machines/medications/etc sitting at home that can be donated, please be in touch with Menachem Handelsman on 052-728-3850, as he has places they can be used and appreciated.

שיעור שבועי חדש באנגלית על דעת תבונות בימי שני בשעה 20:30 בבית משפחת הלטיי, 95 דרך החורש מאת רב רוזנשטין

שובבים
יסודות ההלכות של אינטראקציות בין גברים לנשים
מאת ר’ רוזנשטיין בימי ראשון מבוטל השבוע
השיעור לגברים בלבד באנגלית.

Shovavim
The basics of the halachos of interactions between men and women
By Rabbi Rosenstein Sunday night has been cancelled this week
The shiur will be for men only, in English.