Bo 5780 בא

מזל טוב לתמי וקורט סיימון בבר המצווה השבת של נכדם, יוסף נחמיה, בן לאריאלה ודוד סיימון מקריית ספר

Mazel Tov to Tami and Kurt Simon on the Bar Mitzvah of their grandson, Yosef Nechemia, son of Ariella and David Simon of Kiryat Sefer this Shabbat.

תנחומים לאהרון בוכמן בפטירת אמו.

Condolences to Aron Buchman on the loss of his mother.

חברת בית הכנסת, מרטה וייס ישבה עם הנסיך צ’רלס כחלק מהפעילויות לזכר השואה, השבוע.

Our member, Marta Wise met Prince Charles this week, during the Holocaust commemoration activities

רוצה לתת מתנה משמעותית למישהו שאינו זקוק לדבר? רוצה לכבד זכרונו של מישהו? תנו כרטיס ברכה יפה להראות שנתתם תרומה לקרן החסד לכבודם/לזכרם. צרו קשר עם חווה קסל 052-630-7019 לפרטים.

Are you looking for a meaningful present for someone who doesn’t need anything? Do you want to honour someone’s memory? Give a beautiful card to show that a donation has been made to the Keren Chesed in their honour/memory. Contact Chava Cassel on 052-630-7019 for details

שבת של השראה עם הרב אהרון אדלר נדחתה לשבת, 15 בפברואר.
אנא לעדכן יומנים!

The Shabbat of Inspiration with Rav Aaron Adler has been postponed until the 15th of February. Please update your calendars!

ערב של תורה עם הרב שלום רוסנר נדחה ל-27 בפברואר.
אנא לעדכן יומנים!

The Evening of Torah with Rav Shalom Rosner has been postponed until the 27th of February. Please update your calendars!

אנא שימו לב שסוף זמן קריאת שמע הינו 9:10 השבת. אנחנו מזכירים למתפללי המניינים ב-9:00 ו-9:15 לקרוא שמע לפני הגעתם לתפילה.

Please note that the latest time for Kriyat Shema is 9:10 on Shabbat morning. Those davening in the 9:00 and 9:15 minyanim should be advised to recite shema before coming to shul.

בשבת בצהריים, הרב קנאי ימשיך סדרת השיעורים בין מנחה למעריב בהלכות מדינה. הנושא השבוע: “גיור קטינים במדינה היהודית

This Shabbat afternoon, Rav Kannai will continue his Shabbat afternoon series of shiurim between Mincha and Maariv. This week’s shiur will discuss the topic of “Converting minors in the Jewish state”

בשבת בשעה 8:00 יש בוקר מלא פעילויות לילדי הקהילה, כולל לימוד תורה עם שוקו, תפילה בבית הכנסת, זמן חופשי עם בייביסיטר בגן המשחקים, וקבוצות ילדים.

קול הנערים יתקיים ב-18:20 במוצ”ש.

We once again have a full Shabbat morning kids program, from 8am, with cocoa club learning, Tefilla in shul, park time with babysitters, and groups.
Kol Hanearim will take place at 6:20pm this Motzei Shabbat.

אנא המשיכו להתפלל לרפואה שלמה של חברינו, בתיה לוינסון: בתיה פריידה בת חיה שרה, גייל פישביין: גולדא נעכא בת חנה לאה, אלן שרייבר: אלתר משה בן זיסל דבורה, והרב דוד’ל ויינברג: דוד הענוך מרדכי בן פריידה שמחה.

Please continue to pray for a refuah shleima for Batyah Levinson: Batya Freida bat Chaya Sara, Gail Fishbein: Golda Necha bat Chana Leah, Alan Schreiber: Alter Moshe ben Zissel Dvorah, and Rav Dovid’l Weinberg: David Henoch Mordechai ben Freida Simcha.

הקישו בקישורית כדי לראות את רשימת השיעורים הקבועים שלנו.

Click on the link for the full list of our weekly shiurim.

אם אתם רוצים לתרום לבית הכנסת, או לשלם התחייבות, יש להקליק: mitzperamot.org/donate

To find out how to make a donation to the shul, or pay a pledge, please visit mitzperamot.org/donate

הודעות בקהילה

Community Announcements

הסיפור הבא הוא הסיפור של הנכדה של חברתנו היקרה, בלה הרפז:
“בעלה של רונית, ג’וזף, סבל לאחרונה משבץ מוחי ואין לו ביטוח רפואי לכיסוי עלויות בית חולים ושיקום
הרבה פעמים אנחנו שומעים על אסונות של אחרים, שמבקשים מאיתנו לתרום עבורם. הפעם זה קרוב משפחה שלי וזה הסיפור שלה: בריאות ממלכתי. מרגיש כל-כך מובן מאליו שאנחנו אפילו לא חושבים על זה, עד שאסון נופל ואין. מדינת ישראל החליטה להטיל ספק בנישואים של ג׳וזף, שעלה מקניה והשתרש בארץ לפני מעל עשור, עם רונית בחירת לבו. החודשים עברו ועדיין אין החלטה ובינתיים פג תוקף הויזה של ג’וזף – איתה פקע גם ביטוח הבריאות הממלכתי. נפל הגורל וג׳וזף מאושפז היום באיכילוב לאחר אירוע מוחי וניתוחים מרובים, משתדל לחייך אך עומד בפני תהליך שיקומי ארוך והמשפחה נאלצת לגייס תרומות למימון ההוצאות. כל שקל עוזר.
עזרו למשפחתנו לממן לאבא ג’וזף טיפול רפואי מציל חיים וטיפול שיקומי בעקבות אירוע מוחי, בהיעדר כיסוי ביטוחי
PayPal , Payboxאפשרויות לתרום באמצעות
פרטים נוספים (באנגלית) באתר הקמפיין

The following has happened to granddaughter and grandson-in-law of our dear member Bella Harpaz:
“Ronit’s husband, Joseph, recently suffered a stroke and does not have medical insurance to cover hospital and rehabilitation costs.
We often hear tales of woe from strangers, with requests for donations. This time it’s my relative and this is her story: Socialised medicine. Taken for granted, to the extent that we don’t even think about it until disaster falls, and there is none to fall back on. The State of Israel decided to question Joseph’s marriage. Joseph made Aliya from Kenya over a decade ago, with his soulmate, Ronit. Months passed and still no decision has been made.Meanwhile, Joseph’s visa has expired, and with it his national health insurance. Fate threw a cruel blow, and Joseph has been hospitalized in Ichilov following a stroke and several surgeries. He is trying to keep his spirits up, but is facing a lengthy rehabilitation process, a heavy expense which his family must fund, and they have no option other than to raise donations . Every shekel helps.
Help our family fund Joseph’s life-saving medical and rehabilitative care following a stroke, without medical insurance.
There are options to donate through PayPal, and Paybox
More details (in English) on the campaign website