Chaye Sara 5782 חיי שרה


ביום ראשון בערב, בית הכנסת והפרגולה היו תוססים עם אנשים מהקהילה ומחוצה לה שבאו לערב לימוד עם צור ארליך והרב קמחי לזכר הרב יונתן סאקס. הקלטת הערב תשותף בהמשך.

The shul and pergola were buzzing on Sunday evening as people from within and outwith the community gathered for an evening of learning  to hear Tzur Ehrlich and Rabbi Kimche speak in memory of Rabbi Jonathan Sacks. The evening was recorded, and the recording will be shared shortly.

בשבת הבא, פרשת תולדות, אנו מתכוונים להתחיל קידושים פעם בשבועיים. אם אתם רוצים לתרום לקידוש, לחגוג או להזכיר, אנא צרו קשר עם רות (ruth.mitzpe.ramot@gmail.com). אם אתם רוצים להצטרף למחזור מפקחי המטבח, אנא פנו לדפנה קנאי (052-750-2611).

Next Shabbat, parshat Toldot, we plan to start fortnightly kiddushim. If you would like to cosponsor to celebrate or commemorate, please be in touch with Ruth (ruth.mitzpe.ramot@gmail.com). If you’d like to join the rota of kitchen supervisors, please contact Daphna Kannai (052-750-2611)

למרבה הצער, עקב עיכובים טכניים בדוחות הכספיים והמחסור הבולט במעומדים לוועד, האסיפה הכללית לא תתקיים ביום ראשון הקרוב, ה-31.10 כמתוכנן, אלא תידחה למוצאי שבת, 20.11 מיד לאחר מעריב.
אם ברצונך לדון במה כרוך להיות בועד, אנא דבר עם רוברט (054-337-9596), אבן (058-740-9838) או כל חבר הועד הנוכחי אחר.

Unfortunately, due to technical holdups with the financial reports and the glaring lack of volunteers standing for vaad, the AGM will not take place this Sunday, 31 October as planned, but will be postponed until Motzie Shabbat, 20 November immediately after Maariv.
If you would like to discuss what being on the vaad entails, please speak to Robert (054-337-9596), Evan (058-740-9838) or any other current vaad member.

אל תשכחו להעביר את השעון אחורה לשעון חורף במוצ”ש

Don’t forget to move your clocks back an hour for Winter Time on Motzaei Shabbat

הרב לא נמצא בשכונה השבת. בליל שבת, אלי אברך יעביר דבר התורה, ובשבת בבוקר יהיה דבר תורה.
לא יהיה שיעור בין מנחה למעריב.

The Rabbi is out of the neighbourhood this Shabbat. Eli Avrech will be giving a dvar Torah on Friday night, and there will be a dvar Torah on Shabbat morning.
There will be no shiur between mincha-maariv.

אתם מוזמנים להצטרף לשיעורים השבועיים של הרב קנאי:
יום שני בשעה 09:00 – נושאים אקטואליים. מפגש: 86505281541, סיסמה 202885
יום שישי בשעה 9:00 – גמרא הוריות (באנגלית). השיעורים מתבססים על שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין זצ”ל על הוריות! מפגש: 88459374042, סיסמה 585889

All are welcome to join Rabbi Kannai’s weekly classes:
Monday morning 9 am – Current Topics. Meeting ID: 86505281541, password 202885
Friday morning 9 am – Gemara Horayot (English) Rav Kannai’s Gemara shiur, based on Rav Aharon Lichenstein Zatza”l’s classes on Horayot will take place this week as normal. Meeting ID: 88459374042, Password: 585889

הרב דוד’ל ויינברג מעביר סדרת שיעורים (בימי א’ ולפעמים באמצע השבוע) אחרי מנחה על תורת הרב קוק.

Rav Dovid’l Weinberg is giving a series of shiurim after Mincha (on Sundays and occasionally during the week) on Torat HaRav Kook.

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור זום הלילי של דף היומי מפי איתן קורן בשעה 20:45, ובימי שישי בשעה 09:00 בבוקר
מצפה לראותכם!
אנא שלחו מייל ל-eytancoren@gmail.com לקבלת קישור הזום.

All are welcome to join the daf yomi zoom shiur given by Eytan Coren nightly at 8:45pm and on Fridays at 9am
See you there!
Email eytancoren@gmail.com for the zoom link

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור הדף היומי של אפרים שרייבמן בכל יום בבית הכנסת בשעה 05:20. אנו מודים לאפרים על זיכוי הרבים!

All are welcome to join Ephraim Schreibman’s Daf Yomi shiur every day in the shul at 5:20 am.
Recordings of Ephraim’s daf yomi shiurim can be found at https://feeds.captivate.fm/the-35-minute-daf-yomi/
We thank Ephraim for Zikuy Harabim!

הודעות בקהילה

Community Announcements

חברת טיולי מרחבים בהנהלת חנוך לוין החלה לארגן טיולים וסיורים בסופי שבוע לקהילות דתיות, לבתי כנסת ולבודדים, בעיקר לגיל השלישי. רצינו ליידע אתכם, כי ב- 18-20/11 י”ד -טז כסלו נצא מירושלים לטיול 3 ימים חמישי שישי שבת באיזור הצפון.
הטיול בהדרכת שלמה ולך והכל נעשה בתאום מלא עם רשויות הצבא.
המחיר לטיול כולל הדרכה נסיעה באוטובוס וכלכלה מלאה לשלושת הימים לזוג הוא 2600 ש”ח.
אנא צרו קשר עם חנוך לוין ליותר פרטים: 052-286-2033
.

Hanoch Levin’s Tiyuli Merhavim excursions began organizing weekend trips for religious communities: synagogues and individuals, particularly for the retired community. We wanted to let you know that on 18-20 November (14 – 16 Kislev) we will leave Jerusalem for a 3-day trip: Thursday, Friday, Shabbat.
The trip will be guided by Shlomo Wallach and everything is organised in full coordination with the army.
The price for the trip includes a tour guide, bus travel, and full board for the three days
The price is 2600 NIS per couple.
For more details, contact Hanoch Levin 052-286-2033

רפואה שלמה

Refuah Shleima

נא להתפלל לרפואה שלמה של אחותו של דוד גודווין , פאולה בת מיירה שעוברת טיפול נגד סרטן באנגליה.

Please daven for a refuah shleima for David Goodwin’s sister, Paula bat Myra who is undergoing cancer treatment in the UK.

נא להתפלל לרפואה שלמה של אביו של אבן הלטיי, אהרן בן אסתר גיטל. הוא נלחם בסרטן הגרון והקיבה בקנדה ויעריך את תפילותיכם.

Please daven for a refuah shleima for Evan Heltay’s father, Aharon ben Esther Gittel. He is battling throat and stomach cancer in Canada and would appreciate your prayers.

הוחמר מצבה של אפרת מרגולית. אנא המשיכו להתפלל עבור אפרת מרגלית בת חנה, כלתם של ג’יי ובתיה לוינסון, היא עדיין זקוקה לתפילותינו.

Efrat Margolit’s condition has worsened. Please keep davening for Jay and Batya Levinson’s daughter in law, Efrat Margolit bat Chana who still needs a lot of Tefilot for a Refuah Shleima.