Chayei Sara 5781 חיי שרה

אסיפה כללית של בית הכנסת נקבעת למוצ”ש הקרוב, 14 בנובמבר בשעה 19:30 בפרגולה. רק חברים ששילמו דמ”ח לשנת תשפ”א זכאים להגיש הצעות ולהצביע באסיפה.
חיה לבון, אבן הלטיי וריק איזנסטט ימשיכו את כהונתם בוועד בית הכנסת לשנה שנייה, ואנו עדיין מחפשים 2 מתנדבים שיצטרפו במקום דניאל גורדון ויענקי וייס, שכהונתם מסתיימת. אם תרצה להיות מועמד לוועד, אנא הציעו את מועמדותך במייל ל-mitzperamot@gmail.com. עלינו להודות לדניאל ויענקי, וכן לאהרון קסל אל שנות שירותם.
בהעדר מניין חוקי של 25% מחברי העמותה לפני השעה 20:00, האסיפה תידחה למוצ”ש הבא באותו שעה.

The shul AGM has been scheduled for this Motzie Shabbat, 14th November at 7:30pm, in the pergola. Only paid-up members are eligible to submit and vote on resolutions at the AGM.
Chaja Lavon, Evan Heltay and Rick Eissenstat will continue serving as vaad members, for the second year of their two-year terms, and we are still looking for two more volunteers to take over from Yankie Weiss and Daniel Gordon who are coming to the end of their terms. If you would like to be considered for any of these positions, please email your candidacy to mitzperamot@gmail.com. Meanwhile, we thank Yankie and Daniel, and Aharon Cassel for their years of service.
In the absence of a quorum of 25% of members of the amuta by 8:00pm, the AGM will be postponed to next motzei Shabbat at the same time.

השיעור של הרב קנאי יתקיים השבת אחרי מנחה קטנה. אנו שמחים להתחיל השבוע ללמוד את ספר עזרא. נא להביא ספרים. כולם מוזמנים, בעטיית מסכות.

Rav Kannai’s Shabbat afternoon shiur will take place after Mincha. We are happy to start learning the book of Ezra. Please bring a book of your own. All are invited, appropriately masked.

חברי בית הכנסת שעוד לא קיבלו מגנט הזמנים מוזמנים להיות בקשר עם דניאל גורדון 054-818-5390 לתאם קבלתו.
אם לא שילמת דמ”ח לשנה החדשה, ומתכוון לחדש את חברותך, תהיה בקשר עם רות קילנר: ruth.mitzpe.ramot@gmail.com

Shul members who have not yet received their annual Shabbat times magnet are invited to be in touch with Daniel Gordon 054-818-5390 to arrange collection.
If you have not yet paid membership, but plan to re/join the shul as members, please be in touch with Ruth Kilner: ruth.mitzpe.ramot@gmail.com

אם תמצא את עצמך בבידוד, אל תשכח שיש באתר שלנו רשימה של עסקים שעושים משלוחים עד הבית. bit.ly/MRCorona.

Should you find yourself in quarantine, please remember that we have a handy list of local (and less local) grocery shops and other services who will deliver, on our website: bit.ly/MRCorona

אנא שימו לב שסוף זמן קריאת שמע הינו 8:42 השבת. אנחנו מזכירים למתפללי המניין ב-9:00 לקרוא שמע לפני הגעתך לתפילה.

Please note that the latest time for Kriyat Shema is 8:42 on Shabbat morning. Those davening in the 9:00  minyan should be advised to recite shema before coming to shul.

אתם מוזמנים להצטרף לשיעורים השבועיים של הרב קנאי:
יום שני בשעה 09:00 – נושאים אקטואליים. מפגש: 84226296274, סיסמה 186472
יום שישי בשעה 9:00 – גמרא הוריות (באנגלית). השיעורים מתבססים על שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין זצ”ל על הוריות! מפגש: 88459374042, סיסמה 585889

All are welcome to join Rabbi Kannai’s weekly classes:
Monday morning 9 am – current topics. Meeting ID: 84226296274, password 186472
Friday morning 9 am – Gemara Horayot (English)Rav Kannai’s Horayot Gemara shiur will take place this week as normal. Meeting ID: 88459374042, Password: 585889

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור הדף היומי של אפרים שרייבמן דרך זום בכל יום בשעה 05:20. מפגש: 82049573837 סיסמה: 131101
אחר השיעור בזום, ניתן לשמוע אותו יחד עם השיעורים האחרים באתר https://feeds.captivate.fm/the-35-minute-daf-yomi/
אנו מודים לאפרים על זיכוי הרבים!
שיעור הדף היומי של איתן קורן מתקיים במשך השבוע בשעה 20:45, וב-15:00 ביום שישי.
הקליקו כאן להצטרף.
מפגש מספר: 84226296274 סיסמה: 186472
כולם

All are welcome to join Ephraim Schreibman’s Daf Yomi shiur via zoom every day at 5:20 am. Meeting ID: 820 4957 3837, password: 131101.
After the live zoom shiur, it may be heard together with other daf yomi shiurim at https://feeds.captivate.fm/the-35-minute-daf-yomi/
We thank Ephraim for Zikuy Harabim!
Eytan Coren’s daf yomi shiur is at 8:45pm during the week and at 3pm on Fridays.
Click here to join.
Meeting ID: 84226296274, password: 186472

רפואה שלמה

Refuah Shleima

נא להתפלל לרפואת גיסו של דוד האם, הרב פנחס קורף שעדיין חולה כתוצאת נגיף הקורונה: הרב רפאל פינחס בן חי’ רבקה. הוא מאוד יעריך תפילות ותהלים מאת הקהילה.

Please daven for David Hamm’s brother-in-law, Rabbi Pinchus Korf, HaRav Refael Pinchas ben Chaya Rivka, who has been and remains quite ill with an aftermath of COVID-19.