Devarim 5779 דברים

מזל טוב לאן היימן על בר מצווה של הנכד שלה, אילן, באפרת.

Mazal tov to Anne Hyman on the bar mitzva of her grandson, Ilan, in Efrat.

מזל טוב לשרה ושלמה סמוביץ בהולדת בן.
אנא הרשמו להביא אוכל למשפחת סמוביץ בקישור זה.
משפחת סמוביץ תחגוג את לידת התינוק עם שלום זכר בליל שבת ברח’ באר שבע 28, נחלאות מהשעה 21:30, ובברית מילה בשבת בבוקר בבית הכנסת בטיש ברח’ באר שבע 9, נחלאות, בסביבות 10:30.

Mazal tov to Sara and Shlomo Samowitz on the birth of a son.
Please sign up to take the Samowitzes a meal at this link.
The Samowitzes will be celebrating their new baby with a Shalom zachar at 28 Rechov Beer Sheva, Nachlaot, at 9:30 this Friday night, and a Shabbat morning brit at Batishe shul, 9 Rechov Beer Sheva, Nachlaot, at approximately 10:30am.

תנחומים לצבי הוניקמן בפטירת אחותו.
צבי יושב שבעה ברחוב משה שור 5/3. אנא הרשמו להביא אוכל לצבי בקישור זה.

Condolences to Tzvi Honickman on the loss of his sister.
Tzvi is sitting shiva at Moshe Shor 5/3. Please sign up to take him a meal at this link: Honikman meal train

עקב שיפוצים המתבצעים במבנה הגן, לא יתקיימו שם תפילות בשבת. 

Due to renovations in the gan building, there will be no tefilla there this Shabbat.


במסגרת יזכרם, ביום א’ השבוע, תשעה באב, בשעה 17:45, בבית הכנסת יוקרן הסרט, “Monsieur” המציג את הסיפור הדרמטי והמעורר השראה של הרב יונה טיפנברונר ז”ל ובית היתומים שהקים בבלגיה בתקופת השואה.

Yizkereim. This Sunday, Tisha b’Av, at 5:45pm, the shul will host a film, “Monsieur” showcasing the dramatic and inspirational story of Rav Yonah Teifenbrunner z”l and the orphanage he established in Belgium during the holocaust.

אנא שימו לב שסוף זמן קריאת שמע הינו 9:20 השבת. אנחנו מזכירים למתפללי המניין ב-9:00  לקרוא שמע לפני הגעתם לתפילה.

Please note that the latest time for Kriyat Shema is 9:20 on Shabbat morning. Those davening in the 9:00 minyan should be advised to recite shema before coming to shul.

אנא שימו לב שמנחה בשבת יתקיים ב-18:00, ולמרות שמוצאי שבת ב-20:08, מתפללים מעריב ב-20:30 כדי לתת זמן להחליף בגדים ונעליים.

Please note that Mincha on Shabbat afternoon is 6:00pm, and although Motzaei Shabbat is 8:08, Maariv will not be until 8:30, to allow people to change clothes and shoes.

הרב קנאי הכין דף עם הלכות קשורות להשבת ותשעה באב: דף הלכות

Rav Kannai has prepared a sheet with relevant halachot for this Shabbat and Tisha b’Av: 9 Av sheet

השבת, הרב קנאי יעביר את השיעור בנושא הבדלה במוצ”ש שהוא גם תשעה באב בשעה 17:30.

Rav Kannai will give this Shabbat afternoon’s shiur at 5:30 pm. We will learn about Havdala on motzaei Shabbat which is also Tisha BeAv.

תבדקו מייל במשך השבוע לפרטי רישום לימים נוראים וחברות תש”פ

Watch your inboxes this coming week for an email with details about registration for Yamim Noraim and membership for 5780.

פעולות לילדים בשבת בבוקר בהפסקת קיץ.

Kids Shabbat morning activities are all on summer hiatus.

אנא המשיכו להתפלל לרפואה שלמה של חברינו, בתיה לוינסון: בתיה פריידה בת חיה שרה, גייל פישביין: גולדא נעכא בת חנה לאה, אלן שרייבר: אלתר משה בן זיסל דבורה, מני מילר: מנחם חיים בן מלכה והרב דוד’ל ויינברג: דוד הענוך מרדכי בן פריידה שמחה.

Please continue to pray for a refuah shleima for Batyah Levinson: Batya Freida bat Chaya Sara, Gail Fishbein: Golda Necha bat Chana Leah, Alan Schreiber: Alter Moshe ben Zissel Dvorah, Manny Miller: Menachem Chaim ben Malka, and Rav Dovid’l Weinberg: David Henoch Mordechai ben Freida Simcha.

הקישו בקישורית כדי לראות את רשימת השיעורים הקבועים שלנו.

Click on the link for the full list of our weekly shiurim.

אם אתם רוצים לתרום לבית הכנסת, או לשלם התחייבות, יש להקליק: mitzperamot.org/donate

To find out how to make a donation to the shul, or pay a pledge, please visit mitzperamot.org/donate

הודעות בקהילה

Community announcements


השיתופית: שיתוף בגדים וכלי בית, שנמצאת בעליית הנוער 36/8, היא מקום בה אנשים יכולים לתרום בגדים וכלי בית שמפנים מביתם. יש בגדים בכל הגדלים ולכל העונות, אביזרי תינוקות, צעצועים, מצעים, ספרים, כלי בית, מוצרי חשמל ועוד. כל מה שנתרם הינו ממוין ומוצע בשיתופית שכל אחד יכול להגיע לראות. הסתכלו ובחרו כל מה שבא לך, לקחת. השירות חינמי לחלוטין ומבוסס על אידיאולוגיות של שיתוף, נוחות, העצמה כלכלית ומחשבות אקולוגיות.
חייגו או שלחו הודעה בטלפון לחדוה 052-354-2948, או שלחו הודעה לדף הפייסבוק של ‘The Clothes and Houseware Share – השיתופית’ .

The Shitufit: Clothes and Houseware Share, located at Aliyat HaNoar 36/8, is a place where people can donate clothing and household items which they clear out of their homes. There is clothing in all sizes and for all seasons, baby accessories, toys, linens, books, homewares, electrical items and more. Everything that is dropped off is sorted and offered in the Shitufit for anyone to come and visit. Browse, and choose whatever you need or want, to borrow or keep. The service is entirely free and is based on the ideologies of sharing, convenience, economic empowerment and ecological mindedness.
Call or message Hedva on 052-354-2948, or send a message to ‘The Clothes and Houseware Share – השיתופית’ Facebook page.