Emor 5778 אמור

השבת, פ’ אמור, 27-28 אפריל, תהיה שבת לימוד ע”י נשים. יהיו דברי תורה אחרי המניין ב-9:00 בבוקר, ושוב בשבת אחר הצהריים. כמו כן, תהיה סעודה שלישית עם דבר תורה לנערות.
דברי תורה לשבת המיוחדת:
דפנה קנאי – לאחר המניין של 9:00, בבית הכנסת. פתוח לנשים וגברים. דפנה תעסוק בסוגיות מפרשת השבוע. דבריה יהיו בעברית.
שיינא זוילוביץ – בנושא ‘הפקת תועלת מספירת העומר: איך להפוך רצון ה’ לרצונך האישי, באופן מאוזן’. בשבת בשעה 16:30 בביתה של רינה לואיס, מעלה אורנים 10. השיעור נועד לנשים בלבד. שיינא תדבר באנגלית.
רינה קורן – תדבר על ‘נצח ישראל: מה פירוש המושג ומה זה אומר לנו?’ מיועד לנערות ומלווה בסעודה שלישית. מתכנסות בשעה 17:00 בבית משפחת פרוצ’קו במשעול הרותם 15. רינה תעביר את השיעור בשפה שהמשתתפות מעדיפות.

This Shabbat, Parashat Emor, April 27-28 we will have a Shabbat of learning by women.
Including a Dvar Torah after the 9:00 am minyan, as well as one Shabbat afternoon. In addition, there will be a Seuda Shlishit for teenage girls, with a Dvar Torah. Special Shabbat divrei Torah:
Dafna Kannai — after the 9:00 am minyan in the shul (for men and women). Dafna will speak in Hebrew on Parashat Hashavua.
Shayna ZavilowitzMaking the Omer Count! How to balance making G-ds will my will. Shayna will speak in English at 4:30 pm on Shabbat afternoon at the home of Rena Lewis. Maaleh Oranim 10 (women only).
Rena Coren — will talk at a Seudat Shlishit for teenage girls at 5:00 pm at the Prochko home, Mish’ol HaRotem 15. Rena will speak on Netzach Yisrael- what does that mean and what does that mean for us? in whichever language the participants prefer.

תנחומים למרק פיש על פטירת אמו, הגב’ סנדרה פיש.

Condolences to Mark Fish on the passing of his mother, Mrs Sandra Fish.

אנו מברכים את ניל שר על שהשקיע זמן ומאמץ רב בצביעת בית הכנסת.
כמו כן, תודה לבתשבע רייניץ ומשפחות האם, סימקין וקסל על מאמציהם בארגון, הכנה לפני וסידור אחרי ארוחת הבוקר ביום העצמאות.

We wish to thank Neil Scher for his time and effort in painting the shul.
Also, thanks to Batsheva Reinitz and the Hamm, Cassel and Simkin families for their kind efforts in organizing, preparing and cleaning up the Yom HaAtzma’ut Bagel Breakfast.

השבת, תהיה קידושא רבה בבית הכנסת. אם אתם מעוניינים להשתתף בחסות, אנא פנו לאמנון טרביש בדוא”ל atrebish@gmail.com.

This Shabbat we are having a Kiddush. Please contact Amnon Trebish if you’d like to sponsor at atrebish@gmail.com.

שיעורו של הרב קנאי תתקיים בשבת בשעה 17:30, בסדרה החדשה על פרקי אבות.

This Shabbat afternoon there will be a shiur at 5:30 pm. The shiur will continue the new series, focusing on Pirkei Avot.

במלאות שלושים לפטירתו של ראובן גלמן ז”ל, המשפחה מזמינה חברים לסיום משניות ודברים לזכרו. ביום חמישי אור לי”ט באייר (מוצאי ל”ג בעומר) בבית כנסת. תפילת ערבית ב19:40 ולאחר מכן ה’סיום’, דברי תורה וכיבוד קל.

On Thursday, May 3rd, the Gellman family and friends will mark the Shloshim for Reuven Gellman z”l with a Siyum Mishnayot and Divrei Torah at the shul. Maariv at 19:40, followed by the Siyum and light refreshments.

כידוע, אוריאל סטורם פרש מהוועד. עקב כך אנחנו פונים אליכם להתנדב להצטרף לוועד. אפשר להגיש מועמדות ע”י פנייה לכל אחד מחברי הוועד, או באמצעות דוא”ל mitzperamot@gmail.com. התאריך האחרון להגשת מועמדות הוא ל”ג בעומר, ונקיים את האסיפה המיוחדת במוצאי שבת פ’ בהר, 5.5, מיד אחרי תפילת ערבית.

Uriel Sturm has withdrawn from the vaad. We are now seeking nominations to fill his spot. Names can be submitted to any vaad member or emailed to mitzperamot@gmail.com. The deadline for submitting your candidacy for the open position on the Vaad is Lag B’omer. The EGM for election of the new Vaad member will be Motzaei Shabbat p.Behar, May 5th, immediately after Maariv.

לאחר מאמץ רב הצלחנו ב”ה לקבל מיני-אמבולנס לשרות הציבור ברמות באופן בלעדי. ה’בימבהלנס’ יהיה בכוננות בשעות היום ובשבתות וחגים, ויש בו פוטנציאל להציל נפשות, פשוטו כמשמעו.
כלי הרכב ממונע על בסיס חשמל ויש צורך להטעין אותו מידי לילה, כשהוא חונה במקום נגיש. בחודשים הקרובים, עד אשר יימצא סידור אחר, מדובר בחנייה לילית בחצר בית הכנסת שלנו. הטעינה תוסיף לחשבון החשמל של בית הכנסת בין  500 -₪400  לחודש. אנחנו מעוניינים לגייס תרומות מאנשים שיקבלו על עצמם לתמוך כספית במצווה שפיקוח נפש במרכזה.

After much effort and hard work, we have Baruch Hashem received a Mini-ambulance designated to serve Ramot exclusively. The ‘bimba-lance’ will serve as a first response vehicle during the daytime as well as on Shabbatot and Chagim, and has the potential to save lives.
This vehicle needs to be charged every night and it has to be in an accessible location. For the next few months, until alternative options are arranged, it will be parked near the sheds in our Shul courtyard at night for charging. Charging will raise the Shul electric bill by between ₪400 – 500 per month. We are looking for a sponsor or sponsors for this wonderful opportunity that will save lives in our community.

הקישו בקישורית כדי לראות את רשימת השיעורים הקבועים שלנו
שיעורים קבועים

Click on the link for the full list of our weekly shiurim.
Weekly Shiurim

חוג לימוד תורה מלווה בשוקו. בבית המדרש ע”ש שולמית בשעה 8:15 בשבת בבוקר. לימוד בחברותות. גם שוקו וקפה.

Shabbat Morning Learning. 8:15 Shabbat morning in the Shulamit Beit Midrash for learning b’chavruta. Hot Choco (and coffee) available.

תזכורת. המניינים לתפילת שחרית בשבת יתקיימו בשעות 7:00, 9:00, ו-9:15. אי לכך, המתפללים בשני המניינים האחרונים יצטרכו לקרוא קריאת שמע עוד קודם התחלת התפילה. השבת, סוף זמן קריאת שמע ב-9:15.

Reminder. Shabbat Shacharit times are 7:00, 9:00 and 9:15 am.
Accordingly, participants in the second and third minyanim must adopt the habit of reciting Kri’at Sh’ma prior to leaving home. This Shabbat, sof zman k’riat sh’ma is 9:15.

הפרוטוקולים של ישיבות הוועד זמינים לצפייה ע”י החברים באתר בית הכנסת. תגלשו לכתובת mitzperamot.org/members הקישורית נמצאת למטה בצד שמאל. הקפידו להגביל גישה לחברי בית הכנסת בלבד.

The minutes of the 5778 vaad meetings are available online on the shul’s website. Surf to mitzperamot.org/members where the link can be found on the bottom left. Please ensure that access to these pages is limited to members only.

Community Events – מה שקורה בקהילה