Emor 5780 אמור

מה אתה יודע על ממשל יהודי לפי התלמוד?
הפרדת רשויות, מעמד בית הדין, הגדרת “ציבור”, שלטון פדרלי: מעמדו של שבט בודד מול כלל האומה, פילוסופיה פוליטית – שמרנות מול מהפכנות, מהו חטא, ועוד!
כל הנושאים המרתקים הללו מופיעים במסכת קצרה ויחודית, שאיננה נלמדת בדרך כלל לעומק, מסכת הוריות!
הרב קנאי מלמד את מסכת הוריות באנגלית דרך זום בימי שישי ב-9:00 בבוקר. השיעורים מתבססים על שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין זצ”ל על הוריות!
פרטי התקשרות לשיעור הקרוב:
הקליקו כאן להצטרף
Meeting ID: 664 292 494

What do you know about Jewish government according to the Talmud?
Separation of powers, status of courts, definition of Tzibur, Federal system: The status of a single tribe vs. the entire nation, Political philosophy- conservatism vs. revolutionism, what is a sin and more!
All of these fascinating and thought provoking topics appear in a unique and short masechet which is rarely learned in depth: Horayot!
Rabbi Kannai is teaching Horayot via zoom on Friday mornings at 9am in English. The shiurim are based on Rav Aharon Lichtenstein’s Zatzal shiurim on Horayot!
Don’t miss this unique opportunity!
Zoom details for the next shiur:
Click here to join
Meeting ID: 664 292 494

הקישורים לתפילה בזום האלה תקפים רק עד ל-9 במאי:
הקליקו כאן לשחרית: שחרית (מספר פגישה 336474021 סיסמה 492153)
הקלילו כאן למנחה-מעריב: מנחה-מעריב (מספר פגישה 359711166 סיסמה 938134)
אנא שימו לב ששחרית תתקיים ב-8:00, ומנחה-מעריב לפי המגנט.

The following Zoom links, meeting IDs and passwords for tefilot are valid only until 9th May.
Shacharit Meeting # 336474021 Password: 492153
Mincha/Maariv Meeting # 359711166, Password: 938134
Please note that though Shacharit is at 8:00 throughout the week, Mincha/Maariv changes each week, in accordance with the times on the magnet.

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור הדף היומי של אפרים שרייבמן דרך זום בכל יום בשעה 05:30. מפגש: 82049573837
אחר השיעור בזום, ניתן לשמוע אותו יחד עם השיעורים האחרים באתר ephraimschreibman.com.
אנו מודים לאפרים על זיכוי הרבים!
שיעור הדף היומי של איתן קורן מתקיים במשך השבוע בשעה 20:45, וב-15:00 ביום שישי. הקליקו כאן להצטרף. מפגש מספר: 81923245854 סיסמה: 015891
כולם מוזמנים להצטרף לשיעורים השבועיים של הרב קנאי:
יום שני בשעה 09:00 – נושאים אקטואליים. השבוע הרב קנאי יתחיל בנושא חדש. מפגש: 81509354207, סיסמה 036066

All are welcome to join Ephraim Schreibman’s Daf Yomi shiur via zoom every day at 5:30 am. Meeting ID: 820 4957 3837.
After the live zoom shiur, it may be heard together with other daf yomi shiurim at ephraimschreibman.com
We thank Ephraim for Zikuy Harabim!
Eytan Coren’s daf yomi shiur is at 8:45pm during the week and at 3pm on Fridays. Click here to join. Meeting ID 81923245854, password 015891
All are welcome to join Rabbi Kannai’s weekly classes:
Monday morning 9 am – current topics. Rav Kannai will be starting a new topic this week. Meeting ID: 81509354207, password 036066

הודעות בקהילה

Community Announcements


אנחנו מחפשים מתנדב/ת לתאם את הפרוייקט הבא. אם את/ה מוכנ/ה לעזור בגיוס תרומות ואיסוף ברכות, אנא שלח/י מייל ל-mitzperamot+soldiers@gmail.com

“קהילה מאמצת מחלקה”
בזמן שהחיילים סוגרים 40, ואפילו 60 יום בבסיסים בשגרת קורונה שוחקת, אנחנו מחזירים להם אהבה והערכה.
הצטרפו למבצע של עמותת צל”ש המלווה לאורך השנים עשרות אלפי חיילים דתיים בשירות הצבאי.

We are looking for a volunteer to coordinate the following project. If you are willing to help raise donations and collect brachot, please email mitzperamot+soldiers@gmail.com

“Communities Adopting Platoons”
As soldiers are completing 40, or even 60 days on base during the corona outbreak, we need to show them our love and appreciation.
Join Operation Tzalash, which has been running for years, accompanying tens of thousands of religious solddiers through their national service.

רפואה שלמה

Refuah Shleima

אנא להתפלל לרפואת אחיו של יעקב קיימן, שחולה בנגיף הקורונה: דוד אפרים בן יענטא ליבא. הוא מאוד יעריך תפילות ותהלים מאת הקהילה.

Please daven for Yaakov Kayman’s 70+ year old brother, Daveed Efrayim ben Yenta Liba, who is suffering from Covid-19. Prayers and Tehillim from the kehilla would be appreciated.

אנא להתפלל לרפואת אביו וסבתו של משה פרימר, חולי קורונה שמאושפזים בטיפול נמרץ: אברהם בן מרגלית ומרגלית בת מזל

Please daven for the father and grandmother of Moshe Frimer, who are in the ICU with Covid-19: Avraham ben Margalit and Margalit bat Mazal

אנא להתפלל לרפואת הסבתא והדוד של אריקה מזי, החולים בקורונה: פרומא ביילא בת פייגא חווה ושלמה יוסף בן אסתר

Please daven for the grandmother and uncle of Erica Mezei, who are ill with Covid-19: Fruma Bayla bat Fayga Chava and Shlomo Yosef ben Esther