Haazinu 5780 האזינו

מזל טוב למשפחות אלטורה וקמוס בהלדת בן ליאיר ונעמה.
יהיה שלום זכר בשבת בערב, מתחיל מ-20:30 בביתם של מיקי ואסתר אלטורה: משעול היערה 4.

Mazal Tov to the Altura and Camus families on the birth of a boy to Yair and Naama.
There will be a Shalom Zachar tonight, starting at 8:30, at the home of Mickey and Esther Altura, Mishole Hayara 4.

מזל טוב למשה קצין לרגל הבר מצווה. מזל טוב להוריו של משה, חיה ואברהם קצין, ולסבא וסבתאות.
משפחת קצין מזמינה את הקהילה לקידושא רבה בפרגלונבודה לאחר המניין של שעה 9:00

Mazal Tov to Moshe Katzin on the occasion of his Bar Mitzva. Mazal tov to Moshe’s parents, Chaya and Avrami Katzin, and all the grandparents.
The Katzins invite the kehilla to a kiddusha rabba in the pergolaboda after the 9:00 minyan to celebrate Moshe’s bar mitzva. 

מזל טוב לרבקה ושמחה דודמן בהולדת בן. מזל טוב גם לסבים וסבתאות.

Mazal Tov to Becca and Simcha Davidman on the birth of a baby boy. Mazal tov also to the new grandparents.

ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה
אנא תתרמו בנדיבות למגבית כל נדרי. דמי חבר מכסה פחות מ- 60% מהתקציב שלנו. אנו חייבים את המשך תמיכתך בכדי לספק את השירותים והתוכניות הנדרשים לקהילה הגדלה ומשגשגת שלנו.

uTeshuva utfila utzdaka maavirin et roa hagezeira.
Please respond generously to our Kol Nidrei Appeal. Membership dues alone cover less than 60% of our budget. It takes your continued support to provide the needed services and programs for our thriving growing community.

חברים חדשים, שהצטרפו לקהילה בשנה האחרונה מוזמנים לסוכת משפחת קנאי במוצאי חג ראשון, יום ב’, 14 באוקטובר ב-20:30.
משעול הרותם 1 (כניסה ממדרגות בדרך החורש)

New member families who have joined the shul within the past year are invited to the Kannais’ sukka motzei chag on Monday, 14 October at 8:30pm.
1 Mishol HaRotem (entrance from stairs on Derech Hachoresh)

שיעורו של הרב קנאי על “אכילה בסוכה בלילה הראשון” יתקיים בשבת בשעה 16:30.

The Rabbi`s  Shiur on “Eating in the sukka on first night Sukkot” will take place at 4:30pm.

מצורף העתק של הפלייר עם כל הזמנים החשובים בכל חגי תשרי

We are attaching a copy of the trifold with a list of all the important times over chagei tishrei

קבלתם מייל על ”שבת אחים”, אנא השב בהקדם לסקר שנשלח
אפשר למצוא את השאלון כאן: סקר שבת אחים

You should have received an email survey about our upcoming community Shabbat. Please respond promptly, so we can carry out necessary planning.
A link to the suvey can be found here: Community Shabbat Survey


בשבת בשעה 8:00 חוזר בוקר פעילות מלא לילדי הקהילה, כולל לימוד תורה עם שוקו, תפילה בבית הכנסת, זמן חופשי עם בייביסיטר בגן המשחקים, וקבוצות ילדים.

We once again have a full Shabbat morning kids program, from 8am, with cocoa club learning, Tefilla in shul, park time with babysitters, and groups.

אנא שימו לב שסוף זמן קריאת שמע הינו 9:30 השבת. אנחנו מזכירים למתפללי המניינים ב-9:00 ו-9:15 לקרוא שמע לפני הגעתם לתפילה.

Please note that the latest time for Kriyat Shema is 9:30 on Shabbat morning. Those davening in the 9:00 and 9:15 minyanim should be advised to recite shema before coming to shul.

אנא המשיכו להתפלל לרפואה שלמה של חברינו, בתיה לוינסון: בתיה פריידה בת חיה שרה, גייל פישביין: גולדא נעכא בת חנה לאה, אלן שרייבר: אלתר משה בן זיסל דבורה, והרב דוד’ל ויינברג: דוד הענוך מרדכי בן פריידה שמחה.

Please continue to pray for a refuah shleima for Batyah Levinson: Batya Freida bat Chaya Sara, Gail Fishbein: Golda Necha bat Chana Leah, Alan Schreiber: Alter Moshe ben Zissel Dvorah, and Rav Dovid’l Weinberg: David Henoch Mordechai ben Freida Simcha.

הקישו בקישורית כדי לראות את רשימת השיעורים הקבועים שלנו.

Click on the link for the full list of our weekly shiurim.

אם אתם רוצים לתרום לבית הכנסת, או לשלם התחייבות, יש להקליק: mitzperamot.org/donate

To find out how to make a donation to the shul, or pay a pledge, please visit mitzperamot.org/donate

הודעות בקהילה

Community announcements

הקהילה מוזמנת לראות קישוט סוכה היסטורי ואמנותי שצייר סבא רבא של שרה לוי בבודפשט. המקור מוצג במוזיאון המורשת היהודית בניו יורק.
מתי: חג ראשון של סוכות – יום שני 16:00-18:00
איפה: משעול ההדס 16

The community is invited to see a historic and artistic Sukkah liner painted by Sarah Levy’s great grandfather in Budapest. The original is displayed in the Museum of Jewish Heritage in New York City.
When: Monday 4-6PM (1st day of Sukkoth)
Where: Mishol Hahadas 16