Ki Teitzei 5779 כי תצא

מזל טוב לאריאל פרץ לרגל נשואיו השבוע לרבקה רוזנבלט.
מזל טוב להורים שרה ומשה פרץ, וצפורה ויונתן רוזנבלט.

Mazel tov to Ariel Peretz on his marriage this week to Rivka Rosenblatt.
Mazel tov to the parents Sara and Moshe Peretz and Tzipporah and Jonathan Rosenblatt.

מזל טוב לבלה הרפז לרגל נישואי נכדתה, רונית גולדשטנד ליוסף וומבאו. מזל טוב להוריה של רונית, שרינה והרווי גולדשטנד.

Mazel tov to Bella Harpaz on the marriage of her granddaughter Ronit Goldstand to Joseph Wambau Mazal tov also to Ronit’s parents, Sarina and Harvey Goldstand.

מזל טוב לברנדה ותום קפלן לרגל הולדת נכדה, עוד בת לנח ונעמי קפלן.

Mazel tov to Brenda and Tom Caplan on the birth of a granddaughter, another daughter for Noah and Nomi Caplan.

קידושא רבה לחדשים בקהילתנו.
כולם מוזמנים לקידושא רבא בשבת אחרי המניין ב-9:00, (בסביבות 11:00) לכבודם של כל החדשים שהצטרפו לאחרונה לקהילתינו, כולל ג’ני ודוד אקשטיין, אריאלה ודוד בראון, ליאורה וג’וש ליגט, רושל וזאב מייסלס, רחל ואמיאל מייסלס, ציונה וראובן מרגרט, דניאל נגבי, יעקב סגר,שרה ושלמה סמוביץ, רחל וישראל פלד, רבקה ודוד קורנבלוט, ומיכל ועקיבא קראוס.
אם ידוע לכם חדשים בקהילתנו שלא מופיעים ברשימה, אנו מתנצלים. אנא הודיעו לדוד קורמן במייל: dgcorman@gmail.com כדי שנוכל לצרף גם את שמותם.
משפחת פרץ תרמו לקידוש לכבוד נישואין הקרובים של בנם אריאל.

Newcomers’ kiddush!
Join us on Shabbat morning after the 9:00 minyan, (around 11am) for a kiddusha rabba to welcome everyone who has recently moved into our community, including Ariella and David Braun, Michal and Akiva Crouse, Jenny and David Eckstein, Rachel and Yisrael Feld, Rebecca and David Kornbluth, Liora and Josh Liggett, Tziona and Reuven Margrett, Rochelle and Zev Meiseles, Rachel and Amiel Meiseles, Daniel Negbi, Jacob Sager, and Sara and Shlomo Samowitz.
If you know of any newcomers in the past year who have not made our list, we apologise. Please contact David Corman at dgcorman@gmail.com so we can add their names too.
The Peretz family are co-sponsoring the kiddush in honour of their son, Ariel’s upcoming marriage.

ביום שלישי השבוע, 17 בספטמבר, יום הבחירות ב-8:50 בבוקר, יהיה ארוחת בוקר ושיעור מאת הרב קנאי

This Tuesday, 17 September, election day, there will be a breakfast and shiur with Rav Kannai, starting at 8:50am

פעולות לילדים בשבת בבוקר חוזרים השבוע מהפסקת קיץ.

Kids Shabbat morning activities will restart this week

אם אתם מוכנים לעזור את הקהילה ואורחינו ולהתנדב כסדרן בימים הנוראים, אנא צרו קשר עם חיה לבון במייל: chaja06@gmail.com
מפת המושבים בימים הנוראים כמעט מלא.
אבל עדיין ניתן להרשם לחברות ה’תש”ף בקישור זה: טופס הרשמה.
ההרשמה נסגרת ב- 15 בספטמבר / ט”ו באלול או כשכל המקומות תפוסים, לאחר מכן לא יתכבדו בקשות נוספות.
קישורים רלוונטיים:
טופס הרשמה
מפת הגן לגברים
מפת הגן לנשים
מפת בית הכנסת לגברים
מפת בית הכנסת לנשים

If you are willing to assist the klal and our guests, and act as an usher for the yamim noraim, please be in touch with Chaja Lavon at chaja06@gmail.com
Our seating plan for the Yamim noraim is almost full.
You can still sign up for 5780 membership and seating at this link: membership form.
Sign up closes on 15 Sept/15 Ellul or when the seating plan is full, after which time no more requests will be honoured.
Quick links:
Application form
Gan Men’s Seating floor plan
Gan Women’s Seating floor plan
Main Shul Men’s Seating floor plan
Main Shul Women’s seating floor plan

אנו שמחים לציין שבמהלך השנה הקרובה צפויה לנו פעילות קהילתית רבה ומגוונת הכוללת מרצי אורח, אירועים סביב החגים ועוד.
יש עוד מקום בלקיחת חסות על הפעילויות השונות באמצעות מימונם.
לפרטים נוספים, כיצד ניתן להיות שותפים או לקיחת חסות על אירועים אלו, אנא צרו קשר עם דני אבל (050-6818184).
ברצוננו להודות למשפחות הבאות שכבר הספיקו לקחת חלק בתרומות עבור שנת הפעילות הקרובה: אבל, היימן, לוי, פרדס, פרוידנשטין, קורמן, קניג, שפירר, שרטר, שרייבמן

We are excited to announce the wide array of programming taking place this year at Mitzpe Ramot which includes activities for children, scholars in residence, guest speakers and holiday events.
There are still many sponsorship opportunities available to help with the costs of running these programs. To become a partner or to hear more about sponsorship opportunities please contact Dani Abell (050-6818184).
We would like to thank the following families who have already made a contribution towards the 5780 programming:
Abell, Corman, Freudenstein, Hyman, Konig, Levy, Pardes, Schreibman, Speirer, Sreter

השבת, הרב קנאי יעביר את השיעור בפרקי אבות בשעה 17:05. נמשיך ללמוד פרק ה’. כולם מוזמנים!

Rav Kannai will give this Shabbat afternoon’s Pirkei Avot shiur at 5:05 pm. We will continue learning chapter 5. All are welcome!

אנא שימו לב שסוף זמן קריאת שמע הינו 9:26 השבת. אנחנו מזכירים למתפללי המניינים ב-9:00 ו-9:15 לקרוא שמע לפני הגעתם לתפילה.

Please note that the latest time for Kriyat Shema is 9:26 on Shabbat morning. Those davening in the 9:00 and 9:15 minyanim should be advised to recite shema before coming to shul.

אנא המשיכו להתפלל לרפואה שלמה של חברינו, בתיה לוינסון: בתיה פריידה בת חיה שרה, גייל פישביין: גולדא נעכא בת חנה לאה, אלן שרייבר: אלתר משה בן זיסל דבורה, מני מילר: מנחם חיים בן מלכה והרב דוד’ל ויינברג: דוד הענוך מרדכי בן פריידה שמחה.

Please continue to pray for a refuah shleima for Batyah Levinson: Batya Freida bat Chaya Sara, Gail Fishbein: Golda Necha bat Chana Leah, Alan Schreiber: Alter Moshe ben Zissel Dvorah, Manny Miller: Menachem Chaim ben Malka, and Rav Dovid’l Weinberg: David Henoch Mordechai ben Freida Simcha.

הקישו בקישורית כדי לראות את רשימת השיעורים הקבועים שלנו.

Click on the link for the full list of our weekly shiurim.

אם אתם רוצים לתרום לבית הכנסת, או לשלם התחייבות, יש להקליק: mitzperamot.org/donate

To find out how to make a donation to the shul, or pay a pledge, please visit mitzperamot.org/donate

הודעות בקהילה

Community announcements

בשבת ב16:00, שיינא זבילוביץ תעביר שיעור לנשים באנגלית בביתה של דבי שרטר, דרך החורש 132.
לנשים בלבד, לא להביא ילדים.

Shabbat afternoon women’s shiur!!
This week Shayna Zavilowitz will be giving a shiur at 4:00pm at the home of Debbie Sreter 132 Derech Hachoresh.
(Women only, no kids please.)