Korach 5779 קרח

אנחנו מוציאים עלון אירועים לשנה הבאה. יהיה חלק עם שמות ילדי ונכדי הקהילה המשרתים בצבא בשנה הקרובה. אם אתם רוצים לצרף את שם של ילדך או נכדך המשרת בשנה הקרובה, אנא הודיעו לנו (mitzperamot@gmail.com) עד ל-4 ביולי.

We have started putting together the shul programming for next year and would like to publish a brochure with all of our events. There will be a section which will list children and grandchildren of members serving in the IDF this upcoming year. If you would like to submit the name of a child or grandchild, please email the shul by next Thursday (July 4).

האם אתם מכירים בוגרי תיכון בקהילתנו? תגידו לנו כדי שנוכל לחגוג בקידוש חגיגי בשבת הבא. נשמח גם לתרומות לחסות הקידוש.

Do you you know any high school graduates this year? Please let us know who they are, so we can help them celebrate with a graduation Kiddush next Shabbat. We would be happy for donations to cover the cost of next week’s kiddush.

יש לנו עמוד חדש באתר בית הכנסת, לתרומות . בעמוד זה, מפורט את כל האפשרויות לתשלום, כולל באמצעות כרטיס האשראי דרך PayPal וקישור לשלם דרך PEF לקבל קבלה למס הכנסה אמרקאי. אם אתם רוצים לתרום, או לשלם התחייבות, יש להקליק: mitzperamot.org/donate

We have a new donate page on the shul website, including the option to pay online with your credit card, via PayPal, and a link to pay with our PEF link for an American tax deductible receipt . If you would like to make a donation, or pay a pledge, please visit mitzperamot.org/donate

בקרוב נעבור מ- SMS ל Whatsapp לשלוח הודעות דחופות. אנא היכנסו לאתר http://www.mitzperamot.org/members/ ובדוק שיש לנו את מספר הטלפון הנכון עבורכם.
אם את/ה משתמש/ת במספר טלפון אחר עבור WhatsApp, אנא יידעו אותנו על כך כדי שנוכל להוסיף אותו לרשומות שלנו.

We will shortly be moving from SMS to Whatsapp, when urgent messages need to be sent out. Please log in to http://www.mitzperamot.org/members/ and check we have the correct phone number for you on file.
If you use a number other than this phone number for Whatsapp, please let us know so we can add it to our records.

אף אחד לא רוצה לקום מוקדם בחופש הגדול, נכון? נתחיל מניין לשחרית בשעה 9:00 ב-1 ביולי. יהיה גם מניין למנחה ב-13:40 מה-1 ביולי. אנא תמכו במניינים אלה, במיוחד בימיהם הראשונים.

Nobody likes to get up early in the summer vacation, do they? We will be running a 9:00 shacharit during the week from 1 July. We will also be starting a 1:40pm mincha from 1 July. Please support these minyanim, particularly in their early days.

אנא שימו לב שסוף זמן קריאת שמע הינו 9:06 השבת. אנחנו מזכירים למתפללי המניינים ב-9:00 ו-9:15 לקרוא שמע לפני הגעתם לתפילה.

Please note that the latest time for Kriyat Shema is 9:06 on Shabbat morning. Those davening in the 9:00 minyan and the 9:15 minyan should be advised to recite shema before coming to shul.

השבת, הרב קנאי יעביר את השיעור בפרקי אבות בשעה 18:05. נמשיך ללמוד פרק ד’. כולם מוזמנים!

Rav Kannai will give this Shabbat afternoon’s Pirkei Avot shiur at 6:05 pm. We will continue learning chapter 4. All are welcome!

בשבת בבוקר החל משעה 8, יש תוכנית מלאה של פעילויות לילדי הקהילה, כולל לימוד תורה עם שוקו, תפילה בבית הכנסת, זמן חופשי עם בייביסיטר בגן המשחקים, וקבוצות ילדים.

פעילויות הילדים ממשיכות אחרי הצהריים, ב-16:00 עם “קול הנערים” האחרון לעונה עם הגרלה הגדולה ותפילת מנחה מיד אחריהן. השבת יהיה המנחה ב-16:45 האחרון.

We have a full Shabbat morning kids program, from 8am, with cocoa club learning, Tefilla in shul, park time with babysitters, and groups.
Kids activities continue at 4pm with the final Kol Hanearim of the season, including the grand raffle, which will be followed immediately by mincha at 4:45. This Shabbat will be the last 4:45 Mincha.

אנא המשיכו להתפלל לרפואה שלמה עבור חברינו, גייל פישביין: גולדא נעכא בת חנה לאה, אלן שרייבר: אלתר משה בן זיסל דבורה, מני מילר: מנחם חיים בן מלכה והרב דוד’ל ויינברג: דוד הענוך מרדכי בן פריידה שמחה.

Please continue to pray for a refuah shleima for Gail Fishbein: Golda Necha bat Chana Leah, Alan Schreiber: Alter Moshe Ben Zissel Dvorah, Manny Miller: Menachem Chaim Ben Malka, and Rav Dovid’l Weinberg: David Henoch Mordechai ben Freida Simcha.

הקישו בקישורית כדי לראות את רשימת השיעורים הקבועים שלנו.

Click on the link for the full list of our weekly shiurim.