Lech Lecha 5778 לך לך

מזל טוב להורים טריים עודד וטל לויט לרגל לידת הבת, וברכות לסבא וסבתא גייל וברי לויט.

Gail and Barry Levitt are proud and happy to share the great news that their son Oded and his wife Tal have given birth to a baby girl. Mazal Tov to all!

מזל טוב למייק וג’ודי שנק, סבא וסבתא לתינוקת שנולדה לבתם בקי וחתנם ג’רמי דייויס. מזל טוב גם לסבא וסבתא חוה והוארד דייויס וסבתא רבתה פרל ויסברגר.

Mazal Tov to Mike and Judy Schneck on the birth of their granddaughter, daughter of Becky and Jeremy Davis of Jerusalem. Mazal Tov to grandparents Eve & Howard Davis of Cleveland and to great-grandmother, Pearl Weisberger, of Jerusalem.

מזל טוב לרב סנדר וחוה שיזגל על נינם החדש, בן לאביחי ומעיין שיזגל מגבעת רונן.

Mazal Tov to Rabbi Sender and Chava Shizgal upon the birth of a great grandson, born to Avichai and Ma’ayan Shizgal of Givat Ronen.

מזל טוב לאבי בוכמן ונורה וריאלר על חתונתם השבוע. ברכות גם לטובה ואהרון ולמשפחה כולה, החוגגים שבת חתן מחוץ לשכונה.

Mazal Tov to Avi Buchman & Nora Vrieler on their wedding this week. Mazal Tov to Tova and Aron and the family who are spending the Shabbat Chatan out of Ramot.

הקידוש השבת בחסות דסי ודוד קורמן לציון יום הזיכרון של אביה, לארי גורמן ז”ל.

The kiddush this Shabbat is sponsored by Dassie and David Corman, to mark the yahrtzeit of Dassie’s father, Larry Gorman z”l.

הרב קנאי יעביר שיעור בשבת בנושא ההפטרות בשעה 16:30.

Rav Kannai will give his shiur on Shabbat afternoon on the haftarot at 4:30 pm.

טקס האזכרה שנתית לזכר דב לרבה ז״ל יתקיים השנה ביום שישי ה3 בנובמבר בשעה 10:00 בבוקר בחלקה החדשה בהר הרצל ,חלקה ד9. כיבוד קל.

The annual memorial service for Dov Lerba z”l will be held at 10:00am on November 3rd, at the new section of Har Herzl, Chelka Dalet 9. Light refreshments.

Clock

אל תשכחו! במוצאי שבת בשעה 2:00 עם המעבר משעון קיץ לשעון חורף, מזיזים את השעון שעה אחת לאחור.

Don’t forget to switch from Summer to Standard Time this Motzaei Shabbat by moving the clock back one hour at 2:00 am.

החל מיום ראשון הקרוב יהיה מניין לתפילת ערבית מדי יום חול בשעה 19:30.

Beginning Sunday, there will be a 7:30 pm maariv minyan at the shul.

רישמו נא לפניכם כי במוצאי שבת, 18 בנובמבר, נקיים אסיפת חברים כללית. חבר המבקש להגיש מועמדות לוועד החדש חייב להודיע לוועד הנוכחי באמצעות דוא”ל עד 1 בנובמבר. כידוע, כדי להצביע או להיבחר, חובה לשלם בעוד מועד דמי חברות לשנת תשע”ח. מי מכם שעדיין לא הספיק לשלם דמי חבר – אנא עשה זאת בתחילת השבוע הקרוב.

Please take note that on Motzaei Shabbat November 18th we will be holding the Annual General Meeting of the membership. If you desire to be a candidate for the new vaad, you must notify a member of the present vaad by email before November 1st. As you are aware, one must have previously paid membership dues for 5778 in order to vote or be elected. If you have not yet paid membership dues, please do so immediately.

נכון לעכשיו לא נתקבלו פניות מחברי הקהילה המעוניינים לקחת חלק במיזם ‘קהילת אחות’ שפרסמנו בשבוע שעבר. אם לא יהיו סימני עניין גם בשבוע הקרוב, נבטל את השתתפותנו.

As of now, no responses have been received from members interested in collaborating on any ‘sistering’ program, as set forth in last Shabbat’s announcements. That being the case, if there are no responses by next week, the idea will be abandoned.

חלפו החגים והגיעה השעה לחזור ולסייע למשפחת מילר. רחל ואחד הנכדים, ביחד עם העוזרת, מבלים כל שבת באשדוד במרכז השיקום. הם העלו את האפשרות להיעזר בנו בעניין ארוחות. נודה לכם אם תקישו על הקישורית ותירשמו.

Now that the chagim are over we are continuing meals for the Miller family. Racheli and a grandchild and the caregiver spend every Shabbat in Ashdod in the rehab facility. They have mentioned that meals would be very useful for them. Please sign up. Thanks.

הירשמו כאן Sign up Here