Masei 5779 מסעי

מזל טוב לשרון הנדלר בהולדת נכדים תאומים, בנים להילה ואלי גרינבאום מירושלים. ברוך השם הכל טוב.

Mazal tov to Sharon Handler on the birth of new twin grandsons, born to Hila and Eli Greenbaum of Jerusalem. Baruch Hashem, all are well.

מזל טוב לאסתר ומיקי אלטורה בהולדת נכד, בן למירב ואריאל אלטורה. מזל טוב לסבא וסבתא יעקב ולאה ישראל.
שלום הזכר יתקיים עי”ה בליל שבת בביתה של משפחת אלטורה, משעול היערה 4, החל בשעה 21:00

Mazal tov to Esther and Mickey Altura on the birth of a new grandson, born to Ariel and Merav Altura. Mazal tov also to grandparents Yakov and Leah Israel.
The shalom zachar will be Iy”H at the Altura home, 4 Mishol HaYaara starting at 9pm on Friday night.

מזל טוב לגייל ומנחם פישביין בהולדת נכד, בן לבתם חיה אסתר פישביין.

Mazal tov to Gail and Menachem Fishbein on the birth of a new grandson, a son to their daughter, Chaya Esther Fishbein.

מזל טוב לאורטל כהן-הוד על אירוסיה לאורי גרינשטיין מיד בנימין.
מזל טוב להוריה של אורטל, אחיקם וברכה כהן-הוד.

Mazal tov to Ortal Cohen-Hod on her engagement to Ori Greenstein from Yad Binyamin. Mazal tov to Ortal’s parents, Achikam and Bracha Cohen-Hod.

עקב שיפוצים המתבצעים במבנה של הגן, לא יתקיימו שם תפילות בשתי השבתות הקרובות. 

Due to renovations in the gan building, there will be no tefilla there for the upcoming two Shabbatot.

השבת, הרב קנאי לא יהיה בשכונה. דבר התורה בליל שבת יועבר ע”י הרב אביחיל, ורפי ברנט יעביר דבר התורה בשבת בבוקר.
לא יהיה שיעור בשבת בצהריים.

Rav Kannai is not in the neighbourhood this Shabbat. Friday night’s Dvar Torah will be given by Rav Avichayil, and Rafi Barnett will give the Dvar Torah on Shabbat morning.
There will be no shiur on Shabbat afternoon.


יזכרם. בתשעה באב בשעה 17:45, בבית הכנסת יוקרן הסרט, “Monsieur” המציג את הסיפור הדרמטי והמעורר השראה של הרב יונה טיפנברונר ז”ל ובית היתומים שהקים בבלגיה בתקופת השואה.

Yizkereim. On Tisha b’Av at 5:45pm, the shul will host a film, “Monsieur” showcasing the dramatic and inspirational story of Rav Yonah Teifenbrunner z”l and the orphanage he established in Belgium during the holocaust.

אנא שימו לב שסוף זמן קריאת שמע הינו 9:18 השבת. אנחנו מזכירים למתפללי המניין ב-9:00  לקרוא שמע לפני הגעתם לתפילה.

Please note that the latest time for Kriyat Shema is 9:18 on Shabbat morning. Those davening in the 9:00 minyan should be advised to recite shema before coming to shul.

פעולות לילדים בשבת בבוקר בהפסקת קיץ.

Kids Shabbat morning activities are all on summer hiatus.

בתיה לוינסון: בתיה פריידה בת חיה שרה, גייל פישביין: גולדא נעכא בת חנה לאה, אלן שרייבר: אלתר משה בן זיסל דבורה, מני מילר: מנחם חיים בן מלכה והרב דוד’ל ויינברג: דוד הענוך מרדכי בן פריידה שמחה.

Please continue to pray for a refuah shleima for Batyah Levinson: Batya Freida bat Chaya Sara, Gail Fishbein: Golda Necha bat Chana Leah, Alan Schreiber: Alter Moshe ben Zissel Dvorah, Manny Miller: Menachem Chaim ben Malka, and Rav Dovid’l Weinberg: David Henoch Mordechai ben Freida Simcha.

הקישו בקישורית כדי לראות את רשימת השיעורים הקבועים שלנו.

Click on the link for the full list of our weekly shiurim.

אם אתם רוצים לתרום לבית הכנסת, או לשלם התחייבות, יש להקליק: mitzperamot.org/donate

To find out how to make a donation to the shul, or pay a pledge, please visit mitzperamot.org/donate

הודעות בקהילה

Community announcements

בשבת שוני סולו תעביר שיעור לנשים באנגלית בביתה של קיילי הבר, משעול אוזרד 11/1, בשעה 17:00.

Shabbat afternoon women’s English shiur!!
This week Shonny Solow will speak at the home of Kaily Haber, Mishol Uzrad 11/1, at 5:00PM .

השיתופית: שיתוף בגדים וכלי בית, שנמצאת בעליית הנוער 36/8, היא מקום בה אנשים יכולים לתרום בגדים וכלי בית שמפנים מביתם. יש בגדים בכל הגדלים ולכל העונות, אביזרי תינוקות, צעצועים, מצעים, ספרים, כלי בית, מוצרי חשמל ועוד. כל מה שנתרם הינו ממוין ומוצע בשיתופית שכל אחד יכול להגיע לראות. הסתכלו ובחרו כל מה שבא לך, לקחת. השירות חינמי לחלוטין ומבוסס על אידיאולוגיות של שיתוף, נוחות, העצמה כלכלית ומחשבות אקולוגיות.
חייגו או שלחו הודעה בטלפון לחדוה 052-354-2948, או שלחו הודעה לדף הפייסבוק של ‘The Clothes and Houseware Share – השיתופית’ .

The Shitufit: Clothes and Houseware Share, located at Aliyat HaNoar 36/8, is a place where people can donate clothing and household items which they clear out of their homes. There is clothing in all sizes and for all seasons, baby accessories, toys, linens, books, homewares, electrical items and more. Everything that is dropped off is sorted and offered in the Shitufit for anyone to come and visit. Browse, and choose whatever you need or want, to borrow or keep. The service is entirely free and is based on the ideologies of sharing, convenience, economic empowerment and ecological mindedness.
Call or message Hedva on 052-354-2948, or send a message to ‘The Clothes and Houseware Share – השיתופית’ Facebook page.

לפי מעמר בעיתון “קול העיר,” “תוכנית להקמת שכונה חדשה סמוך לשכונת רמות בצפון העיר מקודמת בעיריית ירושלים. מדובר בבנייה של כ-2,000 דירות בשטח הממוקם צפון-מזרח לרמות. ל”כל העיר” נודע כי ככל הנראה הדירות יהיו מיועדות לציבור החרדי.” השכונה החדשה תהיה ליד רמות ד’.
אלה חדשות טובות כי זה מקטין את הסיכוי שירצו לבנות שכונה נוספת ביער רמות, במצפה נפתוח, ליד רמות ב’.

According to an article in Kol Hair, “a plan to build a new neighbourhood next to Ramot in north Jerusalem is being advanced in the Jerusalem municipality. The plan involves building about 2000 flats in the area adjacent to north-east Ramot. “Kol Hair” has been informed that apparently the flats are intended for charedim.” The new neighbourhood will be near Ramot Dalet.
This is good news because it decreases the chance that they will want to build an additional neighbourhood in the Ramot forest, on Mitzpeh Neftoach, next to Ramot
Bet.