Mattot 5779 מטות

לואיז ושלמה פישר, שיעזבו את רמות בחודש הבא, שמחים להזמין את הקהילה לקידוש לאחר המניין השני, כאות הוקרה לרב קנאי, לחברי הוועד בהווה ובעבר ולכל החברים, על תרומתם לציבור ועל שנים רבות של תמיכה וידידות.
קהילת מצפה רמות מאחלת למשפחת פישר ישוב טוב בביתה החדש.

Louise and Shlomo Fischer, who will be leaving Ramot next month, would like to invite the community to a kiddush after the 9 a.m. minyan, to show their appreciation to Rav Kannai, the Va’ad past and present and the members for their contribution to the shul and for many years of friendship and support.
The shul wishes the Fisher family yishuv tov in their new home.

שיעור גמרא באנגלית של הרב קנאי בימי שישי, 9-10 בבוקר:
בשעה טובה סיימנו פרק שביעי במסכת שבת.
ביום שישי הקרוב נתחיל בלימוד פרק שני במסכת סוכה בענייני מצוות ישיבה בסוכה.
זו הזדמנות מצויינת להצטרף!

Rabbi Kannai’s gemara shiur in English, Friday morning, 9-10 am:
Besha’a tova we have completed the seventh chapter of Masechet Shabbat.
This coming Friday we will start learning the second chapter of Sukkah, disscussing the Mitzva of dwelling in the Sukkah.
Don’t miss this great opportunity to join us!

בשעה טובה סיימנו את לימוד ספר הכוזרי בשיעורו של הרב קנאי באנגלית בימי רביעי בערב.
השיעור יצא לפגרת קיץ ויתחדש בעז”ה בתחילת חודש אלול.
כולם מוזמנים להציע נושאים חדשים לרב קנאי בעל פה או במייל ולהצטרף בחודש אלול.

Besha tova, Rabbi Kannai’s Wednesday’s night class (in English) completed learning the Kuzari.
The class is now on a summer break, with classes resuming IY”H at the start of Elul.
All are welcome to suggest new topics to Rav Kannai, in person or by email, and join us at the beginning of Elul!


יזכרם. בתשעה באב בשעה 17:45, בית הכנסת יקרין סרט, “Monsieur” המציג את  הסיפור הדרמטי וההמעודד של הרב יונה טיינברונר ז”ל ובית היתומים שהקים בבלגיה בתקופת השואה.

Yizkereim. On Tisha b’Av at 5:45pm, the shul will host a film, “Monsieur” showcasing the dramatic and inspirational story of Rav Yonah Teifenbrunner z”l and the orphanage he established in Belgium during the holocaust.

אנא שימו לב שסוף זמן קריאת שמע הינו 9:16 השבת. אנחנו מזכירים למתפללי המניינים ב-9:00 ו-9:15 לקרוא שמע לפני הגעתם לתפילה.

Please note that the latest time for Kriyat Shema is 9:16 on Shabbat morning. Those davening in the 9:00 minyan and the 9:15 minyan should be advised to recite shema before coming to shul.

השבת, הרב קנאי יעביר את השיעור בפרקי אבות בשעה 17:55. נמשיך ללמוד פרק ד’. כולם מוזמנים!

Rav Kannai will give this Shabbat afternoon’s Pirkei Avot shiur at 5:55 pm. We will continue learning chapter 4. All are welcome!

פעולות לילדים בשבת בבוקר בהפסקת קיץ.

Kids Shabbat morning activities are all on summer hiatus.

אנא המשיכו להתפלל לרפואה שלמה של חברינו, סנדר שיזגל: הרב אלכסנדר בן אסתר מלכה,  בתיה לוינסון: בתיה פריידה בת חיה שרה, גייל פישביין: גולדא נעכא בת חנה לאה, אלן שרייבר: אלתר משה בן זיסל דבורה, מני מילר: מנחם חיים בן מלכה והרב דוד’ל ויינברג: דוד הענוך מרדכי בן פריידה שמחה.

Please continue to pray for a refuah shleima for Sender Shizgal: Rav Alexander ben Esther Malka, Batyah Levinson: Batya Freida bat Chaya Sara, Gail Fishbein: Golda Necha bat Chana Leah, Alan Schreiber: Alter Moshe ben Zissel Dvorah, Manny Miller: Menachem Chaim ben Malka, and Rav Dovid’l Weinberg: David Henoch Mordechai ben Freida Simcha.

הקישו בקישורית כדי לראות את רשימת השיעורים הקבועים שלנו.

Click on the link for the full list of our weekly shiurim.

אם אתם רוצים לתרום לבית הכנסת, או לשלם התחייבות, יש להקליק: mitzperamot.org/donate

To find out how to make a donation to the shul, or pay a pledge, please visit mitzperamot.org/donate

הודעות בקהילה

Community announcements

השיתופית: שיתוף בגדים וכלי בית, שנמצאת בעליית הנוער 36/8, היא מקום בה אנשים יכולים לתרום בגדים וכלי בית שמפנים מביתם. יש בגדים בכל הגדלים ולכל העונות, אביזרי תינוקות, צעצועים, מצעים, ספרים, כלי בית, מוצרי חשמל ועוד. כל מה שנתרם הינו ממוין ומוצע בשיתופית שכל אחד יכול להגיע לראות. הסתכלו ובחרו כל מה שבא לך, לקחת. השירות חינמי לחלוטין ומבוסס על אידיאולוגיות של שיתוף, נוחות, העצמה כלכלית ומחשבות אקולוגיות.
חייגו או שלחו הודעה בטלפון לחדוה 052-354-2948, או שלחו הודעה לדף הפייסבוק של ‘The Clothes and Houseware Share – השיתופית’ .

The Shitufit: Clothes and Houseware Share, located at Aliyat HaNoar 36/8, is a place where people can donate clothing and household items which they clear out of their homes. There is clothing in all sizes and for all seasons, baby accessories, toys, linens, books, homewares, electrical items and more. Everything that is dropped off is sorted and offered in the Shitufit for anyone to come and visit. Browse, and choose whatever you need or want, to borrow or keep. The service is entirely free and is based on the ideologies of sharing, convenience, economic empowerment and ecological mindedness.
Call or message Hedva on 052-354-2948, or send a message to ‘The Clothes and Houseware Share – השיתופית’ Facebook page.