Metzora – Shabbat hagadol 5779 מצורע – שבת הגדול

מזל טוב למשפחת צנגן לרגל נישואי ביתם מעיין השבוע למתן בן עליז ממושב חמד

Mazal tov to Rachel and Boomie Zangen and the rest of the family on their daughter Maayan’s wedding this week to Matan Ben Aliz of Moshav Hemed

אנא דאגו לכך לפנות את כל החפצים שלכם מהתאים עד מוצ”ש, 13 באפריל, כדי שהצוות המקצועי יוכל לנקות כראוי לפני החג. כמו כן, נא לסלק משטח בית הכנסת כל חפץ אחר שהשארתם שם.

Please Make sure that your belongings are cleared out from the cubbies by this Motzaei Shabbat, 13 April, so that the cleaning crew can do a thorough cleaning before Pesach. Also, make sure to remove from the shul any items you may have left on the premises.

הרב יעביר את דרשתו של שבת הגדול על הנושא: “ארבע כוסות של גאולה.”
השיעור יתקיים בשעה 17:15, לפני מנחה קטנה.

Rav Kannai will give his Shabbat Hagadol drasha on “the Four Cups of Freedom“.
The shiur will take place at 5:15pm, before Mincha Ktana.

הרב קנאי יהיה זמין בבית הכנסת בשעות הבאות למכירת חמץ:
יום שישי 12 באפריל אחרי השחרית השלישית
מוצ”ש 13 באפריל 20:45
ימים ב’, ג’, ד’ 15-17 באפריל אחרי מעריב.

Rav Kannai will be available at shul to facilitate the sale of your chametz at the following times:
Friday, April 12, after 8 am Shachrit
Motzaei Shabbat, April 13, 20:45
Mon, Tue, Wed, April 15-17, after Maariv.

יש לנו בוקר פעולות מלא לילדי הקהילה בשבת מהשעה 8:00 כולל לימוד תורה עם שוקו, תפילה בבית הכנסת, משחק חופשי בגן המשחקים עם בייביסיטר, וקבוצות ילדים.
לא יתקיימו פעילויות לילדים במהלך חג הפסח.

We have a full Shabbat morning kids program, from 8am, with cocoa club learning, Tefilla in shul, park time with babysitters, and groups.
There will be no kids activities during Pesach.

אנא המשיכו להתפלל לרפואה שלמה עבור חברינו,אלן שרייבר: אלתר משה בן זיסל דבורה, מני מילר: מנחם חיים בן מלכה והרב דוד’ל ויינברג: דוד הענוך מרדכי בן פריידה שמחה.

Please continue to pray for a refuah shleima for Alan Schreiber: Alter Moshe Ben Zissel Dvorah, Manny Miller: Menachem Chaim Ben Malka, and Rav Dovid’l Weinberg: David Henoch Mordechai ben Freida Simcha.

הודעות בקהילה

Community Announcements

במלאות שנה לפטירתו של ראובן גלמן (ראובן שמעון בן שרגא דב ולאה) ז”ל, נתכנס לערב לזכרו ביום חמישי, אור לז’ בניסן ( 11.4.19).
19:25 תפילת ערבית
התכנסות ודברי זכרון מפי המשפחה
20:00 שיעור מפי הרב ד”ר יצחק בן דוד, מרבני ארגון בית הלל
הערב יתקיים בבית כנסת מצפה רמות, אבן שמואל 3, רמות ב’ ירושלים.

Azkara in memory of Reuven Gellman to mark one year since his ptira.
An evening in his memory will take place on Thursday April 11, 2019
19:25 Maariv
Brief words from family members
Shiur at 20:00 given by Rav Dr. Yitzhak Ben David (Beit Hillel)
Beit Knesset Mitzpe Ramot (3 Even Shmuel St, Ramot Bet, Jerusalem).

איסוף חמץ
מש’ מנליס
מוצרים סגורים, מבושלים, קפואים -נא לסמן השגחה של המוצר- להניח ליד הדלת
של מש’ מנליס רח’ אדלסון 3 קומת קרקע
אפשר להעביר מעכשיו עד יום שישי ערב שבת הגדול
שכן טוב
איסוף חמץ (מוצרים סגורים בלבד) עד ערב פסח
ברמות ב’ בארגז שכבר נמצא במתנ”ס
ובמתנ”ס ברמות א’ אפשרי מיום א’ שבוע הבא

Chametz Donation
Menliss Family
Close packets, cooked items, frozen items – Please mark the hashgacha of the item, and leave next to the Menliss family’s door, Rechov Idelson, ground floor.
Items can be left until Friday, Erev Shabbat Hagadol.
Shachen Tov
Closed packages of chametz only, until erev Pesach
In Ramot B, in the marked box at the matnas,
Also in Ramot Alef at the matnas from Sunday

שיעור לנשים באנגלית בשבת בצהריים יינתן ע”י מרים ברמן בשעה 15:00 בביתה של דינה ברנט.
(ראובן מס דירות בניין 134 דירה 6. התקשרי לדינה לפני שבת להסבר איך למצוא את הבית שלה: 050-286-4220)

Women’s Shabbat Hagadol shiur this Shabbat afternoon given by Miriam Berman at 3:00pm at the home of Dina Barnett.
(Reuven Mas apartments Building 134 apartment #6. Call Dina before Shabbat if you need directions 050-286-4220)