Miketz 5781 מקץ

מזל טוב לבתיה וג’י לוינסון על הולדת הנכדה. מזל טוב להורים מיטל ויצחק לוינסון.

Mazel Tov to Batya and Jay Levinson on the birth of a granddaughter. Mazel Tov to the parents Meital and Yitzchak Levinson.

מזל טוב לאסתי ויהושע קניג בהולדת בת.

Mazal tov to Estee and Yehoshua Konig on the birth of a daughter.


קבוצת חברים נהנו ביום שלישי בערב חידות מקוון בנושא חנוכה. כל הכבוד לכולם שהצטרפו, ובמיוחד למסיימי כל המשימות.

A group of shul members had a great time on Tuesday, working their way through a slew of puzzles online in a Chanuka-themed online escape room. Well done to all who participated, and particularly to those who finished through to the end.

הגענו לדצמבר, ומתקרבים לסוף השנה. אנא זכרו שאפשר להוריד כל קבלה לניכוי מס מהשנה שחולפת וכן כל הקבלות מאז אמצע שנת 2014 בקובץ PDF אם נכנסים לעמוד החברים עם חשבון הגוגל שלך.

As we enter December and approach the end of the year, please remember that you can access your tax deductible receipts and download them as digital PDFs by logging in with your google account to the members area of our website, where you can access receipts dating back to mid-2014 when the shul went digital.

השיעור של הרב קנאי יתקיים השבת אחרי מנחה קטנה. נמשיך ללמוד את ספר עזרא. נא להביא ספרים. כולם מוזמנים, בעטיית מסכות.

Rav Kannai’s Shabbat afternoon shiur will take place after Mincha. We will continue to learn the book of Ezra. Please bring a book of your own. All are invited, appropriately masked.

אם תמצא את עצמך בבידוד, אל תשכח שיש באתר שלנו רשימה של עסקים שעושים משלוחים עד הבית. bit.ly/MRCorona.

Should you find yourself in quarantine, please remember that we have a handy list of local (and less local) grocery shops and other services who will deliver, on our website: bit.ly/MRCorona

אנא שימו לב שסוף זמן קריאת שמע הינו 9:03 השבת. אנחנו מזכירים למתפללי המניין ב-9:00 לקרוא שמע לפני הגעתכם לתפילה.

Please note that the latest time for Kriyat Shema is 9:03 on Shabbat morning. Those davening in the 9:00  minyan should be advised to recite shema before coming to shul.

אתם מוזמנים להצטרף לשיעורים השבועיים של הרב קנאי:
יום שני בשעה 09:00 – נושאים אקטואליים. מפגש: 84226296274, סיסמה 186472
יום שישי בשעה 9:00 – גמרא הוריות (באנגלית). השיעורים מתבססים על שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין זצ”ל על הוריות! מפגש: 88459374042, סיסמה 585889

All are welcome to join Rabbi Kannai’s weekly classes:
Monday morning 9 am – current topics. Meeting ID: 84226296274, password 186472
Friday morning 9 am – Gemara Horayot (English)Rav Kannai’s Gemara shiur, based on Rav Aharon Lichenstein Zatza”l’s classes on Horayot will take place this week as normal. Meeting ID: 88459374042, Password: 585889

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור הדף היומי של אפרים שרייבמן דרך זום בכל יום בשעה 05:20. מפגש: 82049573837 סיסמה: 131101
אחר השיעור בזום, ניתן לשמוע אותו יחד עם השיעורים האחרים באתר https://feeds.captivate.fm/the-35-minute-daf-yomi/
אנו מודים לאפרים על זיכוי הרבים!
שיעור הדף היומי של איתן קורן מתקיים במשך השבוע בשעה 20:45, וב-15:00 ביום שישי.
הקליקו כאן להצטרף.
מפגש מספר: 84226296274 סיסמה: 186472

All are welcome to join Ephraim Schreibman’s Daf Yomi shiur via zoom every day at 5:20 am. Meeting ID: 820 4957 3837, password: 131101.
After the live zoom shiur, it may be heard together with other daf yomi shiurim at https://feeds.captivate.fm/the-35-minute-daf-yomi/
We thank Ephraim for Zikuy Harabim!
Eytan Coren’s daf yomi shiur is at 8:45pm during the week and at 3pm on Fridays.
Click here to join.
Meeting ID: 84226296274, password: 186472

הודעות בקהילה

Community Announcements


אור חדש מזמין את הקהילה ללימוד ערב חמישי בבית כנסת מצפה רמות. שיעור הלכה עם דיין פפר באנגלית ב 20:15, מעריב ב-21:15 ומסיבת חנוכה ב-21:30.

Ohr Chadash invite the community to join them for their Thursday night learning program at Mitzpe Ramot.  Halacha with Dayan Pfeffer in English at 8:15, Maariv at 9:15pm, and a Chanuka party with live music at 9:30pm. Please feel free to join for some or all of the evening.

רפואה שלמה

Refuah Shleima

אנו שמחים לבשר כי יש שיפור במצב הבריאותי של גיסו של דוד האם, הרב פנחס קורף שחלה כתוצאת נגיף הקורונה: הרב רפאל פינחס בן חי’ רבקה. אנא המשיכו לשמור אותו בתפילותיכם להמשיך בהחלמתו.

I am pleased to share that David Hamm’s brother-in-law, Rabbi Pinchus Korf, HaRav Refael Pinchas ben Chaya Rivka, has been showing signs of improvement, after being very ill with COVID-19. Please keep him in your prayers, as he still has a way to go and can still benefit from them.

חבר לשעבר, דוד האוזר אושפז ליחידת הקורונה בבי”ח בעין כרם.
נא להתפלל לרפואת דוד הכהן בן בלומה צאנה רחל

Former shul member, David Hauser, has been admitted to the corona unit at Ein Kerem.
Please keep Dovid Hacohen ben Blumah Tsenah Rachel in your tefillot for a refuah shleima.