Miketz Shabbat Chanuka 5780 מקץ שבת חנוכה

בשבת בבוקר אחרי המניין ב-9:00, סנדי והאוורד לובודה תורמים קידושא רבה לחנוכת הפרגולה-בודה. הפרגולה משמש ברכה גדולה לבית הכנסת שלנו, שבה חגגנו כבר, ובע”ה נמשיך לחגוג בה לשנים הבאים עלינו לטובה.

On Shabbat morning, following the 9:00 minyan, Sandy and Howard Loboda are sponsoring a kiddush to dedicate the Pergola-boda, which has been a huge bracha to our shul already: we have celebrated much in it, and look forward to continuing to do so for years to come.

בשבת חנוכה, לא יהיו מניינים בגן עקב שיפוצים.
המניין הראשון בשבת בבוקר יתקיים ב-6:50 ולא ב-7:00 כרגיל.

Due to renovations in the gan building, there will be no minyan in the gan this week, Shabbat Chanuka.
The early minyan will start at 6:50 instead of its usual 7:00.


אנו נרגשים להמשיך בחגיגות חנוכה ביום שישי (27 בדצמבר) עם הלל מוזיקלי עם הרב נועם קנינגסברג, מופע בלונים מעולם אחר, וארוחת בוקר. ארוחת בוקר בהרשמה מראש בלבד; הרשמה לארוחת הבוקר נסגרה.
תודה רבה לוויאן ומשה שפירר עבור תרומתם לחסות את התכנית לחנוכה. אנו עדיין זקוקים לתרומות נוספות לאירועים המיוחדים האלה. אנא צור קשר עם דני אבל 050-681-8184 אם אתה מסוגל לתרום.

This Friday morning (27 December), we continue the Chanuka festivities with  Rav Noam Koeningsberg‘s musical Hallel at 8am, followed by an out-of-this-world balloon show and breakfast. Breakfast by registration only; registration for the breakfast is now closed.
Many thanks to Vivian and Moshe Spierer for their generous sponsorship of the Chanuka program. We are still in need of more sponsors for these special events. Please be in touch with Dani Abell 050-681-8184 if you are able to contribute.

סוף השנה הוא תקופה טובה לשלם מה שהתחייבתם במשך השנה. בשבוע הבא נהיה בקשר עם מי שתרם ועדיין לא שילם את תרומותיו.
יש עדיין זמן לתרום לבית הכנסת ולקרן חסד, בשנת המס הנוכחית. כל אפשרויות לתשלום נמצאות כאן: תרמו

The end of the year is a good time to fulfil any pledges you have made this year. We will be in touch with people who have yet to fulfil pledges from earlier in the year.
There’s still time to make donations to the shul and the keren chessed for the present tax year. Find out how to make those donations here: Donate

אנא שימו לב שסוף זמן קריאת שמע הינו 9:07 השבת. אנחנו מזכירים למתפללי המניינים ב-9:00 ו-9:15 לקרוא שמע לפני הגעתם לתפילה.

Please note that the latest time for Kriyat Shema is 9:07 on Shabbat morning. Those davening in the 9:00 and 9:15 minyanim should be advised to recite shema before coming to shul.

בשבת בצהריים, הרב קנאי ימשיך בסדרת השיעורים בין מנחה למעריב בהלכות מדינה. הנושא השבוע: “מסירת שטחים מארץ ישראל למען הסכם שלום”

This Shabbat afternoon, Rav Kannai will continue his Shabbat afternoon series of shiurim between Mincha and Maariv. This week’s shiur will discuss the topic of “Giving areas of Eretz Yisrael as part of a peace treaty”

בשבת בשעה 8:00 יש בוקר פעילות מלא לילדי הקהילה, כולל לימוד תורה עם שוקו, תפילה בבית הכנסת, זמן חופשי עם בייביסיטר בגן המשחקים, וקבוצות ילדים.
קול הנערים יתקיים במוצ”ש.

We once again have a full Shabbat morning kids program, from 8am, with cocoa club learning, Tefilla in shul, park time with babysitters, and groups.
Kol Hanearim will take place at 6pm this Motzei Shabbat.

ב- 25 בינואר במצפה רמות תהיה הקרנה של הסרט 93Queen, בחסות ויויאן ומשה ספיירר לרגל היארצייט ה-20 לאמהותיהם. סרט זה מספר את סיפור הקמתה של ארגון הצלת חיים לנשים הראשון בניו יורק, “עזרת נשים”. אחרי ההקרנה תתקיים מצגת ודיון עם גיטי ביר, מייסדת חטיבת הנשים של איחוד הצלה, שאינה קשורה לארגון הצלה ארה”ב. עזרת נשים, כפי שמוצג בסרט, הוא נושא שנוי במחלוקת עד היום. אנו מזמינים אתכם לראות את הסרט וללמוד את העובדות.

On 25 January, Mitzpe Ramot will be hosting a screening of 93Queen, sponsored by Vivian and Moshe Spierer on the occasion of the 20th yahrtzeits of their mothers. This movie tells the story of the founding of the first female EMT organization in New York, Ezras Nashim, and will be followed by a presentation and discussion by Gitty Beer, founder of the Women’s Division of United Hatzalah of Israel, which is not affiliated with Hatzalah of the US. Ezras Nashim, as portrayed in the film, is a controversial subject to this day. We invite you to see the film and learn the facts.

אנא המשיכו להתפלל לרפואה שלמה של חברינו, בתיה לוינסון: בתיה פריידה בת חיה שרה, גייל פישביין: גולדא נעכא בת חנה לאה, אלן שרייבר: אלתר משה בן זיסל דבורה, והרב דוד’ל ויינברג: דוד הענוך מרדכי בן פריידה שמחה.

Please continue to pray for a refuah shleima for Batyah Levinson: Batya Freida bat Chaya Sara, Gail Fishbein: Golda Necha bat Chana Leah, Alan Schreiber: Alter Moshe ben Zissel Dvorah, and Rav Dovid’l Weinberg: David Henoch Mordechai ben Freida Simcha.

הקישו בקישורית כדי לראות את רשימת השיעורים הקבועים שלנו.

Click on the link for the full list of our weekly shiurim.

אם אתם רוצים לתרום לבית הכנסת, או לשלם התחייבות, יש להקליק: mitzperamot.org/donate

To find out how to make a donation to the shul, or pay a pledge, please visit mitzperamot.org/donate

הודעות בקהילה

Community Announcements


הסיפור הבא הוא הסיפור של הנכדה של חברתנו היקרה, בלה הרפז:
“בעלה של רונית, ג’וזף, סבל לאחרונה משבץ מוחי ואין לו ביטוח רפואי לכיסוי עלויות בית חולים ושיקום
הרבה פעמים אנחנו שומעים על אסונות של אחרים, שמבקשים מאיתנו לתרום עבורם. הפעם זה קרוב משפחה שלי וזה הסיפור שלה: בריאות ממלכתי. מרגיש כל-כך מובן מאליו שאנחנו אפילו לא חושבים על זה, עד שאסון נופל ואין. מדינת ישראל החליטה להטיל ספק בנישואים של ג׳וזף, שעלה מקניה והשתרש בארץ לפני מעל עשור, עם רונית בחירת לבו. החודשים עברו ועדיין אין החלטה ובינתיים פג תוקף הויזה של ג’וזף – איתה פקע גם ביטוח הבריאות הממלכתי. נפל הגורל וג׳וזף מאושפז היום באיכילוב לאחר אירוע מוחי וניתוחים מרובים, משתדל לחייך אך עומד בפני תהליך שיקומי ארוך והמשפחה נאלצת לגייס תרומות למימון ההוצאות. כל שקל עוזר.
עזרו למשפחתנו לממן לאבא ג’וזף טיפול רפואי מציל חיים וטיפול שיקומי בעקבות אירוע מוחי, בהיעדר כיסוי ביטוחי
PayPal , Payboxאפשרויות לתרום באמצעות
פרטים נוספים (באנגלית) באתר הקמפיין

The following has happened to granddaughter and grandson-in-law of our dear member Bella Harpaz:
“Ronit’s husband, Joseph, recently suffered a stroke and does not have medical insurance to cover hospital and rehabilitation costs.
We often hear tales of woe from strangers, with requests for donations. This time it’s my relative and this is her story: Socialised medicine. Taken for granted, to the extent that we don’t even think about it until disaster falls, and there is none to fall back on. The State of Israel decided to question Joseph’s marriage. Joseph made Aliya from Kenya over a decade ago, with his soulmate, Ronit. Months passed and still no decision has been made.Meanwhile, Joseph’s visa has expired, and with it his national health insurance. Fate threw a cruel blow, and Joseph has been hospitalized in Ichilov following a stroke and several surgeries. He is trying to keep his spirits up, but is facing a lengthy rehabilitation process, a heavy expense which his family must fund, and they have no option other than to raise donations . Every shekel helps.
Help our family fund Joseph’s life-saving medical and rehabilitative care following a stroke, without medical insurance.
There are options to donate through PayPal, and Paybox
More details (in English) on the campaign website