Shabbat Shekalim שבת שקלים Mishpatim 5780 משפטים

מזל טוב למרתה והרולד וייס בהולדת נינה, ולרון וג’ודי ג’וס בהולדת נכדה, בת לאילנית וגבריאל ברקוביץ .

Mazal Tov to Ron and Judy Joss on the birth of a granddaughter, daughter to Ilanit and Gavriel Berkowitz. Mazal tov to great grandparents Harold and Marta Wise.

תנחומים לרב ראובן ומרים ברמן בפטירת בנם, שמואל.

Condolences to Rabbi Reuven and Miriam Berman on the tragic loss of their son, Shmuel.

תודה והערכה מכל הלב מג’ורג’ פרוידנשטיין לרב קנאי וחברי בית הכנסת, שדאגו למניין כל יום בשבעה של אמו בהר נוף. ישר כח!

Heartfelt thanks and appreciation from George Freudenstein to Rav Kannai and the members of our shul who took the trouble to help maintain the shiva minyan for his mother in Har Nof on a daily basis. Yasher Koach!

אנו מזכירים לחברי העמותה שאסיפה שלא מן המניין לדון ולאשר את הדוחות הכספיים תתקיים ביום ב’, 24 בפברואר אחרי מעריב. המסמכים הרלוונטיים נשלחו בשבוע שעבר. במקרה שלא קיבלת, ונראה לך שהיית אמור לקבל את המייל עם המסמכים, אנא צרו קשר עם mitzperamot@gmail.com

Members are reminded that the EGM to discuss and approve the financial reports will take place on Monday, 24 February after Maariv. The reports were sent to the membership last week. If you did not receive this email, and you believe you should have done, please email mitzperamot@gmail.com


בשבת בשעה 8:00 יש בוקר מלא פעילויות לילדי הקהילה, כולל לימוד תורה עם שוקו, תפילה בבית הכנסת, זמן חופשי עם בייביסיטר בגן המשחקים, וקבוצות ילדים.
בואו לחגוג את סיום עונת הלמידה בחורף בקול הנערים ב-18:35 השבוע! נקיים את ההגרלה הגדולה ונשיר עם להקת “אבות רמות”! אנא זכרו להביא את כל הכרטיסים שלכם עם שמך מעונת החורף.

We have a full Shabbat morning kids program, from 8am, with cocoa club learning, Tefilla in shul, park time with babysitters, and groups.
Come and celebrate the end of the winter season of learning at Kol Hanearim this Motzie Shabbat at 6:35pm. We will be having the grand raffle as well as singing with the Avot Ramot band! Please remember to bring all your tickets from the winter season with your name on it.

הרב שלום רוסנר יעביר לנו ערב של תורה ב-27 בפברואר.
אנא לעדכן יומנים!

Rav Shalom Rosner will be treating us to an Evening of Torah on 27th of February at 8:15pm


“מה קורה כיום ברמות?” שיחה מרתקת וחשובה ורלוונטית לכולנו, ע”י ד”ר חגית הכהן וולף, יו”רית המנהל הקהילתי רמות אלון.
הנושאים: שינויים והתפתחויות שונים בשכונה, מצפה נפתוח, פקקים, בחירות למינהלים הקהילתיים, פעילות המינהל הקהילתי, פעילות תושבים ועוד
התאריך
: מוצ”ש 29/2, בשעה 8:00
איפה: בית כנסת מצפה רמות, אבן שמואל 1, רמות
חגית רוצה להתמקד בנושאים אשר חשובים לכם.  נא למסור שאלות בכתב ל-חוה קסל, cassel@actcom.net.il עד לתאריך 22/2.
ההרצאה תתקיים בעברית.

Everything you wanted to know about Ramot (and were afraid to ask…)
Fascinating, important lecture relevant to all of us about what is happening today in
Ramot by Dr. Chagit HaCohen Wolf, Chair of the Ramot Neighborhood
Authority.
What: Chagit will discuss the demographic changes in the neighborhood and their
implications, developments in Mitzpeh Niftoach – our forest, traffic problems exiting
Ramot in the morning and possible solutions, and many other timely topics.
When: Motzei Shabbat February 29, 8 PM sharp.
Where: In our shul.
Submit questions in advance: Chagit would like to focus on topics that interest
YOU. So please submit questions in advance to Chava Cassel cassel@actcom.net.il
by motzei Shabbat, Feb 22.
The lecture will be in Hebrew.

מבצע פורים השנתית של קרן החסד
קרן החסד של בית הכנסת מצפה רמות תומכת בכ-100 משפחות נזקקות בשכונת רמות, ללא עלויות תפעול. האנשים האלה: ידידינו ושכנינו, עוברים תקופות קשות במיוחד ולעתים אפילו אינם יכולים לשים אוכל על השולחן.
כדי להבטיח שהם יקבלו את העזרה שהם צריכים, אנו עורכים קמפיין התרמה גדול לגיוס 125,000 ש”ח לפני פורים. אנו מבקשים מכם מכל הלב לתרום מינימום 500 שקלים, אבל כל תרומה יתקבל בברכה. לחצו כאן לתרום
אפשר רק בעזרתכם !!
תרומות:
מעטפה מסומנת בכספת בבית הכנסת מצפה רמות
העברה בנקאית לבנק לאומי – סניף 905, חשבון 68660016
בכרטיס אשראי – יש לתאם תשלום עם רות בטלפון 054-741-6035
הכספים מופצים בפורים עצמה. כך תוכלו לקיים את המצווה החשובה של מתנות לבונים. לחץ כאן לתרומה

Annual Keren Chesed Purim Fundraiser
The Keren Chesed of Bet Knesset Mitzpe Ramot supports some 100 needy families in our Ramot Bet community on a regular basis, with zero overhead and operating costs. These people, our friends and neighbours, are going through extremely hard times, and sometimes cannot even put food on the table.
To ensure they get the help they need, we are running a major fundraising campaign to raise NIS 125,000 this Purim.  We ask you to please donate a minimum of NIS 500. Click Here to donate
This can only be done with your help!!
Donations:
Marked envelope in the Mitzpe Ramot Shul safe
Direct Transfer to Bank Leumi – Snif 905, Account 68660016
Credit Card – Arrange payment with Ruth at 054-741-6035
Funds are distributed on Purim itself. Thus you will be fulfilling the important Mitzvah of Matanot L’evyonim.Click Here to donate

משלוח מנות
כמו בעבר, כל חברי בית כנסת מצפה רמות יקבלו חבילת משלוח מנות בפורים. אנו זקוקים לנהגים לעזור בחלוקת משלוחי המנות. אנא צרו קשר עם קיילי הבר בטלפון 052-790-6521

Mishloach Manot
As in the past, every member of Bet Knesset Mitzpe Ramot will receive a special Mishloach Manot on Purim. We are in need of volunteer drivers to deliver the Mishlochei Manot. Please contact Kaily Haber at 052-790-6521

הערכה לחיילים ובנות/י שרות
אנו נביע את הערכתנו לצעירים מבית הכנסת שלנו, המשרתים בצה”ל ובשירות לאומי על ידי שליחת משלוח מנות לבתיהם. אם הילד/ה שלכם משרת/ת את המדינה, אנא תעבירו לנו את שמו במייל לכתובת mitzperamot@gmail.com עד ה-28 בפברואר 2020. אם אתם רוצים להשתתף בפרויקט, בין שיש לך ילדים המשרתים את המדינה או לא, העלות של חבילה זו היא 25 ש”ח.

Appreciation to our Chayalim & Sherut Leumi
To show our appreciation to the young men and women from our bet knesset who are serving in Tzahal and Sherut Leumi, we will be sending them a special Mishloach Manot. If your child/ren are serving the country email mitzperamot@gmail.com with their names by 28 February, 2020. If you would like to participate in the project, whether or not you have children serving the country, the cost of each package is 25 shekels.

עקבו להתעדכן בפעילויות פורים האחרות הפנטסטיות שלנו: מסיבת גלידה לראש חודש אדר, ישיבת מרדכי הצדיק המסורתית שלנו (לימודי הורים/סבים וילדים/נכדים) בפורים בבוקר, מסיבת פורים לכל המשפחה אחרי קריאת המגילה בערב.
תודה לוויאן ומשה שפירר לתרומתם הנדיבה לחגיגות פורים. אנו עדיין זקוקים לנותני חסות נוספים לאירועים המיוחדים האלה. אנא צור קשר עם דני אבל 050-681-8184 אם אתה מסוגל לתרום.

Stay tuned for details on our other fantastic Purim activities: Rosh Chodesh Adar ice cream extravaganza, our annual Yeshivat Mordechai Hatzadik  (Parent/grandparent & child/grandchild learning) on Purim morning, Purim party for the whole family after evening megilla reading.

Many thanks to Vivian and Moshe Spierer for their generous donation to the Purim festivities. We are still looking for more sponsors for this wide range of Adar activities. If you can help, please contact Dani Abell at dyabell@gmail.com

בשבת בצהריים, הרב קנאי ימשיך את סדרת השיעורים בין מנחה למעריב בהלכות מדינה. הנושא השבוע: “גי יש למדינה יהודית אחריות ליצירת מקומות עבודה?

This Shabbat afternoon, Rav Kannai will continue his Shabbat afternoon series of shiurim between Mincha and Maariv. This week’s shiur will discuss the topic of “Does a Jewish state have a responsibility to create jobs?”

אנא שימו לב שסוף זמן קריאת שמע הינו 9:02 השבת. אנחנו מזכירים למתפללי המניינים ב-9:00 ו-9:15 לקרוא שמע לפני הגעתם לתפילה.

Please note that the latest time for Kriyat Shema is 9:02 on Shabbat morning. Those davening in the 9:00 and 9:15 minyanim should be advised to recite shema before coming to shul.

אנא המשיכו להתפלל לרפואה שלמה של חברינו, בתיה לוינסון: בתיה פריידה בת חיה שרה, גייל פישביין: גולדא נעכא בת חנה לאה, אלן שרייבר: אלתר משה בן זיסל דבורה, והרב דוד’ל ויינברג: דוד הענוך מרדכי בן פריידה שמחה.

Please continue to pray for a refuah shleima for Batyah Levinson: Batya Freida bat Chaya Sara, Gail Fishbein: Golda Necha bat Chana Leah, Alan Schreiber: Alter Moshe ben Zissel Dvorah, and Rav Dovid’l Weinberg: David Henoch Mordechai ben Freida Simcha.

הקישו בקישורית כדי לראות את רשימת השיעורים הקבועים שלנו.

Click on the link for the full list of our weekly shiurim.

אם אתם רוצים לתרום לבית הכנסת, או לשלם התחייבות, יש להקליק: mitzperamot.org/donate

To find out how to make a donation to the shul, or pay a pledge, please visit mitzperamot.org/donate

הודעות בקהילה

Community Announcements

נשים יקרות,
כעת אנחנו מתארגנות לקראת קריאת המגילה לנשים שתיערך בע״ה ביום רביעי בבוקר ה-11.3.20, ט״ו באדר תש״פ, בשכונת רמות.
מי שמעוניינת לקרוא פרק/ים, או להיות מתקנת (או מכירה מישהי שמעוניינת) אנא פני אלינו בהקדם כדי שנוכל להתחיל להיערך.
בברכה,
חנה לוינסקי-קובארי: salamander169@gmail.com
שרה מנגל: sarahmangell@gmail.com

Dear Women,
We are currently arranging the women’s megilla reading, which will iy”h take place on Wednesday, 11th March 2020, 15 Adar 5780 in Ramot.
Any woman interested in reading a perek or being a metakenet (or if you know someone interested), please contact us as soon as possible so we can get organised.
Hanna Levinski-Kubari: salamander169@gmail.com
Sarah Mangell: sarahmangell@gmail.com

ממתפללי בית הכנסת “נווה אורות” שבשכונת טרגר רמות א’ בנה אפליקציה ללומדי הדף היומי בשיטה של שאלות ותשובות אפליקציה שניתן להוריד חינם מגוגל בשם “שמש בגבעון” עוד מקור נוסף ללימוד בשיטה יפה ומעניינת למלמדים וללומדים

Members of Neve Orot shul in Ramot Aleph have built a Daf Yomi-learning app. The app can be downloaded for free by searching google for “שמש בגבעון