Nitzavim 5778 נצבים / Rosh Hashana 5779 ראש השנה

ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה
קרן החסד במצוקה!

קרן החסד של בית הכנסת נכנס למצוקה. אחרי יותר מ-30 (!) שנות סיוע ועזרה למשפחות נזקקות ברמות ב’ בכלל ובקרב חברי בית הכנסת בפרט, קרן חסד מוצאת את עצמה במצב כלכלי ירוד ביותר. אנא עזרו לנו להמשיך לתת שוברי מזון לכ-100 משפחות נזקקות בשכונה שלנו.התרומות שלכם מוכרת במס הכנסה.
אפשר לתרום ישירות באמצעות העברה בנקאית לבנק לאומי (10) סניף 905 (רמת אשכול) חשבון 686600/16, או להפקיד המחאה ל”קרן חסד מצפה רמות” בכספת בבית הכנסת.

ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה
Emergency!! Hard Times for our Keren Chesed!

Our shul’s Keren Chesed has fallen on hard times! After more than 30 years (!) of helping needy families in Ramot Bet in general, and members of our shul in particular, the Keren Chesed finds itself in a very poor financial situation. Please help us to continue to distribute food vouchers to some 100 needy families in the neighborhood. Your donations are tax deductible.
Make your donation by bank transfer to Bank Leumi (10) Branch 905 (Ramat Eshkol) Account 686600/16 or deposit your check addressed to the Keren Chesed in the box in the shul.

אנא המשיכו להתפלל לרפואה שלמה עבור חברנו מייק הנדלר: יחיאל מיכל בן צפורה דבורה; בלה ברנט, אמא של רפי ברנט: ביילא בת מריל; והרב דוד’ל ויינברג: דוד הענוך מרדכי בן פריידה שמחה

Please continue to pray for a refuah shleima for Mike Handler: Yechiel Michl ben Tzippora Dvora; Bella Barnett, Rafi Barnett`s mother: Beila bat Meril; and Rav Dovid’l Weinberg: David Henoch Mordechai ben Freida Simcha.

חזר מניין הגן בשבת ב-9:15 בבוקר

The 9:15 Shabbat morning gan minyan returns this week

הרשמו להתנדב לעשות שמירה בימים הנוראים. צרו קשר עם אחד מחברי הועד.אנו צריכים את אזרתך!

Sign up for shmira over the yamim noraim, by speaking to any member of the vaad. We need your help!

אנו חייבים לעזרתך בסידור בית הכנסת והגן עבור ראש השנה. אנא שלחו מייל ל-mitzperamot@gmail.com  או דברו עם אחד מחברי הועד כדי לתרום מזמנך.
נארגן ביום ראשון, אז הסידורים יהיו אחרי שבת ולא מאפס.

We need your help setting up the shul and gan for Rosh Hashana. Please email mitzperamot@gmail.com or speak to a vaad member to tell us how much time you are able to donate.
Setup will be on Sunday, making things easier as it will be after Shabbat, and not from scratch.

סליחות בערב ראש השנה ב-00:36 וב-06:30

Slichot on Erev Rosh Hashana will be at 00:36 and 6:30

שיעורו של הרב קנאי על פרקי אבות יתקיים בשבת בשעה 17:10

The Rabbi`s Shabbat afternoon shiur on Pirkei Avot will be held at 5:10 pm.

מצורפים סקיצות של אולמות התפילה לראש השנה. מאמץ רב הושקע בשיבוץ המתפללים והמתפללות ואין יותר אפשרות לשינויים. הסקיצות ליום כיפור יהיו מעט שונים.

We have attached the seating plans for Rosh Hashana. Great efforts were expended in finding places for everyone. At this point, there is no room for change. Yom Kippur’s seating plan will likely be somewhat different.

בנוסף, צירפנו רשימת בעלי התפקידים לימים הנוראים.

In addition, we have attached the list of ‘functionaries’ for the High Holidays.

Tafkidim & Teffilot – 2018 – 5779

מצורף גם העתק של הפלייר עם כל הזמנים החשובים בכל חגי תשרי

We are also attaching a copy of the trifold with a list of all the important times over chagei tishrei

בערב ראש השנה – לא לשכוח התרת נדרים ולהדליק נר 24 שעות.

On Erev Rosh HaShana don’t forget hatarat nedarim or to light a 24 hour candle.

כשתוקעים בשופר  בבית הכנסת, יהיה עוד תקיעות בו זמנית בגן, כדי להקטין את ההפרעה למתפללים במניין, ולאפשר  מספיק מקום כדי שיהיה נוח לבאי לשופר בלבד.
בשני ימי ראש השנה תהיה תקיעת שופר נוספת ברחבת בית הכנסת כ-15 דקות אחרי סיום התפילה, ב-12:30/12:45.

While Shofar is being blown in the shul, there will be a simultaneous blowing in the gan, to minimise the disturbance to those davening in the minyan, and allowing those coming for shofar only to have sufficient space to be comfortable.
On both days of Rosh Hashana there will be a second shofar blowing 15 minutes after the end of shul, around 12:30 /12:45pm in the yard of the Beit Knesset.

משפחת סינגר מזמינה את הציבור ל’תשליך‘ בביתם בדרך החורש 23, ביום הראשון של ראש השנה משעה 17:30.

The Singer family invites the community to their home, Derech HaChoresh 23, on the first day of Rosh HaShana at 5:30pm, for the Tashlich prayer.

הקישו בקישורית כדי לראות את רשימת השיעורים הקבועים שלנו.
שיעורים קבועים

Click on the link for the full list of our weekly shiurim.
Weekly Shiurim

ועד בית הכנסת מאחל לכל הקהילה שנה טובה ומתוקה

The shul vaad wishes the entire community a happy and healthy new year

הודעות בקהילה

Community Announcements

שיעור באנגלית לנשים – האחרון לעונה!
בשבת בצהריים פאולה מנדל תעביר שעור באנגלית אצל חוה קסל ברחוב יגאל 33/3 בשעה 17:00.
כל הנשים מוזמנות

Shabbat afternoon shiur for women – last one of the season!
This week Paula Mandel will be speaking at the home of Chava Cassel- 33/3 Rechov Yigal – at 5:00pm .
All women welcome!

ב16 בספטמבר ב-20:30, הרב יהודה מישל יעביר שיעור על תורה וחיזוק באנגלית כהכנה ליום כיפור.
השיעור מיועד לזכות רפואה שלמה לר’ דוד הענוך מרדכי בן פריידה שמחה.
גברים ונשים מוזמנים כאחד.

On Sept 16th at 8:30pm, Rav Judah Mischel will be delivering a shiur of chizuk and Torah in preparation for Yom Kippur.
This shiur is being held as a zechut for the refuah of R’ Dovid’l Weinberg.
Men and women welcome.