Nitzavim 5779 נצבים

מזל טוב לליאורה ויהושע ליגט בהולדת בת

Mazal tov to Liora and Josh Liggett on the birth of a daughter

מזל טוב להדסה ודוד פרדס באירושיה של בתם  שרה  להלל קנאי מבית שמש. מזל טוב גם להוריו של הלל, אלי ורות קנאי, ולדודו ודודתו של הלל, הרב אבי ודפנה קנאי.

Mazal tov to Hadassah and David Pardes, on their daughter, Sarah’s engagement to Hillel Kannai of Bet Shemesh. Mazal tov to Hillel’s parents, Eli and Ruth Kannai, and to his aunt and uncle, Rav Avi and Dafna Kannai.

מזל טוב לאלי גלמן בהולדת נכד, בן למיכל ובנג’י קסלר 

Mazal tov to Ellie Gellman on the birth of a grandson, a son to Michal and Benjy Kessler

הודעה מקרן החסד
בפרוס השנה החדשה אנחנו פונים אליכם לתרום ביד נדיבה לקרן החסד של בית הכנסת.
§ עזרו לנו להמשיך לעזור לחברי בית הכנסת שהגיעו למצב קשה
§ עזרו לנו להמשיך לחלק תלושי אוכל בשווי של כרבע מליון שקל לשנה המחולקים
בכל חג לכ-100 משפחות נזקקות ברמות ב’.
אלה השכנים שלך. עזרו לנו לעזור להם. התרומות מוכרות לצורך מס הכנסה.
אפשרויות תשלום:
– במזומן או בצ’ק לפקודת “קרן החסד בית כנסת מצפה רמות”. לשים במעטפה בכספת בבית
הכנסת.
– בכרטיס אשראי – לפנות לרות ruth.mitzpe.ramot@gmail.com
– בהעברה בנקאית – בנק לאומי (10), סניף 905 (רמת אשכול), חשבון 686600/16
– ע”י פייפאל בלחיצה על כפתור “תרום” בדף התרומות של בית הכנסת.
לפרטים נוספים על קרן החסד, עיין כאן

A message from the Keren Chesed:
As Rosh Hashanah approaches, please open your hearts and donate generously to the shul’s Keren Chesed.
§ Help us continue to help members of our shul who have fallen on hard times.
§ Help us to continue to annually distribute a quarter of a million shekels worth of food vouchers before every chag, and other forms of assistance, to some 100 needy families in Ramot B.
These are YOUR neighbors: help us to help them. All donations are tax deductible.
Donations: Cash or a cheque payable to “Mitzpe Ramot Keren Chesed” in a well-marked envelope and deposited in the shul safe;
Credit card – arrange with Ruth (ruth.mitzpe.ramot@gmail.com);
Direct transfer – Bank Leumi (10), Snif 905 (Ramat Eshkol) account 686600/16;
Click on the paypal “donate” button on the shul donate page
Find out more about the Keren chesed here: Keren Chesed

הצטרפו אלינו ביום ה’, לערב התעוררות עם הרב יהודה מישל, בחצר בית הכנסת ב-20:00

Join us on Thursday evening for a night of inspiration with Rav Judah Mischel! the event will be in the shul chatzer at 8:00 PM.

מצורפים סקיצות של אולמות התפילה לראש השנה. מאמץ רב הושקע בשיבוץ המתפללים והמתפללות ואין יותר אפשרות לשינויים. הסקיצות ליום כיפור יהיו מעט שונים.

We have attached the seating plans for Rosh Hashana. Great efforts were expended in finding places for everyone. At this point, there is no room for change. Yom Kippur’s seating plan will likely be somewhat different.

אם אתם מוכנים לעזור לקהילה ולאורחינו ולהתנדב כסדרן בימים הנוראים, אנא צרו קשר עם חיה לבון במייל: chaja06@gmail.com

If you are willing to assist the klal and our guests, and act as an usher for the yamim noraim, please be in touch with Chaja Lavon at chaja06@gmail.com

בשני הימים של ראש השנה, יהיה בייביסיטר למי שביקש בטופס הרשמה בבית המדרש מהשעה 9:30-13:00

On both days Rosh Hashana, there will be babysitting for anyone who requested it on their registration form, in the Bet Midrash from 9:30-1:00

גבריאל בולג מבקש מכל חברי בית הכנסת שאינם בעלי תפקידים(גבאי, בעל תפילה, בעל קורא או תוקע בשופר) לשיתוף פעולה בשמירה בראש השנה וביום כיפור, כמו בכל שנה.
ניתן להתקשר לטלפון הנייד של גבריאל בולג(052-8454649). כמו בכל שנה, גבריאל ישתדל לבוא לקראת המתפללים לגבי שעות שמירה, לכן כל הקודם זוכה לגבי שעת שמירה מתאימה

Gavriel Bollag has requested that, as in previous years, all shul members who are not helping to lead the services partake in shmira over the Yamim norim.
Please contact Gavriel (052-854-4649). As in other years, Gavriel will try to find a suitable time for each person to carry out their shift, but the earlier you contact him, the more choice of shifts you will have.

אנו חייבים לעזרתך בסידור בית הכנסת והגן עבור ראש השנה. אנא שלחו מייל ל-mitzperamot@gmail.com  או דברו עם אחד מחברי הועד כדי לתרום מזמנך.
נארגן ביום ראשון, אז הסידורים יהיו אחרי שבת ולא מאפס.

We need your help setting up the shul and gan for Rosh Hashana. Please email mitzperamot@gmail.com or speak to a vaad member to tell us how much time you are able to donate.
Setup will be on Sunday, making things easier as it will be after Shabbat, and not from scratch.

]רם’

סליחות בערב ראש השנה ב-00:29 וב-06:30

Slichot on Erev Rosh Hashana will be at 00:29 and 6:30

שיעורו של הרב קנאי על פרקי אבות יתקיים בשבת בשעה 16:45

The Rabbi`s Shabbat afternoon shiur on Pirkei Avot will be held at 4:45 pm.

בנוסף, צירפנו רשימת בעלי התפקידים לימים הנוראים.

In addition, we have attached the list of ‘functionaries’ for the High Holidays.

pdf1Tafkidim & Teffilot – 2019 – 5780 – Yamim Noraim

מצורף גם העתק של הפלייר עם כל הזמנים החשובים בכל חגי תשרי

We are also attaching a copy of the trifold with a list of all the important times over chagei tishrei

בערב ראש השנה – לא לשכוח התרת נדרים ולהדליק נר 24 שעות.

On Erev Rosh HaShana don’t forget hatarat nedarim or to light a 24 hour candle.

כשתוקעים בשופר  בבית הכנסת, יהיה עוד תקיעות בו זמנית בגן, כדי להקטין את ההפרעה למתפללים במניין, ולאפשר  מספיק מקום כדי שיהיה נוח לבאי לשופר בלבד.
בשני ימי ראש השנה תהיה תקיעת שופר נוספת ברחבת בית הכנסת אחרי סיום התפילה, בכ-12:30.

While Shofar is being blown in the shul, there will be a simultaneous blowing in the gan, to minimise the disturbance to those davening in the minyan, and allowing those coming for shofar only to have sufficient space to be comfortable.
On both days of Rosh Hashana there will be a second shofar blowing after the end of shul, around 12:30pm in the hatzer of the Beit Knesset.

משפחות סינגר ולובודה מזמינות את הציבור ל”תשליך” בביתיהם בדרך החורש 23, ו בדרך החורש 56 ביום הראשון של ראש השנה משעה 17:30.

The Loboda and Singer families invites the community to their home, Loboda: Derech Hachoresh 56; Singer: Derech HaChoresh 23, on the first day of Rosh HaShana at 5:30pm, for the Tashlich prayer.

שימו עין למייל שלך בימים הקרובים, ואנא השב בהקדם לסקר שיישלח לגבי שבת קהילה: “שבת אחים

Watch your email for the next few days, and please respond promptly to the survey that will be sent regarding the community Shabbat


בשבת בשעה 8:00 חוזר בוקר פעילות מלא לילדי הקהילה, כולל לימוד תורה עם שוקו, תפילה בבית הכנסת, זמן חופשי עם בייביסיטר בגן המשחקים, וקבוצות ילדים.

We once again have a full Shabbat morning kids program, from 8am, with cocoa club learning, Tefilla in shul, park time with babysitters, and groups.

אנו שמחים לציין שבמהלך השנה הקרובה צפויה לנו פעילות קהילתית רבה ומגוונת הכוללת מרצי אורח, אירועים סביב החגים ועוד.
יש הזדמנויות רבות  לתת חסות על הפעילויות השונות באמצעות מימונם.
לפרטים נוספים, כיצד ניתן להיות שותפים או לתת חסות לאירועים אלו, אנא צרו קשר עם דני אבל (050-6818184).
ברצוננו להודות למשפחות הבאות שכבר הספיקו לתרום לכיסוי ההוצאות בשנת הפעילות הקרובה: אבל, היימן, לוי, מזי, פרדס, פרוידנשטין, קורמן, קניג, שפירר, שרטר, שרייבמן

We are excited to announce the wide array of programming taking place this year at Mitzpe Ramot which includes activities for children, scholars in residence, guest speakers and holiday events.
There are still many sponsorship opportunities available to help with the costs of running these programs. To become a partner or to hear more about sponsorship opportunities please contact Dani Abell (050-6818184).
We would like to thank the following families who have already made a contribution towards the 5780 programming:
Abell, Corman, Freudenstein, Hyman, Konig, Levy, Mezei, Pardes, Schreibman, Speirer, Sreter

אנא שימו לב שסוף זמן קריאת שמע הינו 9:28 השבת. אנחנו מזכירים למתפללי המניינים ב-9:00 ו-9:15 לקרוא שמע לפני הגעתם לתפילה.

Please note that the latest time for Kriyat Shema is 9:28 on Shabbat morning. Those davening in the 9:00 and 9:15 minyanim should be advised to recite shema before coming to shul.

אנא המשיכו להתפלל לרפואה שלמה של חברינו, בתיה לוינסון: בתיה פריידה בת חיה שרה, גייל פישביין: גולדא נעכא בת חנה לאה, אלן שרייבר: אלתר משה בן זיסל דבורה, והרב דוד’ל ויינברג: דוד הענוך מרדכי בן פריידה שמחה.

Please continue to pray for a refuah shleima for Batyah Levinson: Batya Freida bat Chaya Sara, Gail Fishbein: Golda Necha bat Chana Leah, Alan Schreiber: Alter Moshe ben Zissel Dvorah, and Rav Dovid’l Weinberg: David Henoch Mordechai ben Freida Simcha.

הקישו בקישורית כדי לראות את רשימת השיעורים הקבועים שלנו.

Click on the link for the full list of our weekly shiurim.

אם אתם רוצים לתרום לבית הכנסת, או לשלם התחייבות, יש להקליק: mitzperamot.org/donate

To find out how to make a donation to the shul, or pay a pledge, please visit mitzperamot.org/donate

הודעות בקהילה

Community announcements