Noach 5780 נח

תנחומים לבן טווייטס ומשפחתו בפטירת סבא שלו השבוע.

Condolences to Ben Thwaites and family on the loss of his grandfather this week.

חתני שמחת תורה – שלמה סימקין, אריק וינקלר, דוד קורמן ודוד לרנר ומשפחותיהם – מזמינים את הקהילה לקידושא רבה אחרי המניין שמתחיל ב-9:00.
הקידוש נתרם בהשתתפות משפחת וינקלר גם לעילוי נשמת איילה חיה בת נעמי לונה.
הקידוש נתרם בהשתתפות משפחת קורמן גם לעילוי נשמת אביה של דסי, אליעזר בן אשר יוסף.

The Simchat Torah chatanim: Shlomo Simkin, Arik Winkler, David Corman and David Lerner would like to invite the community to a kiddush in the pergola after the 9:00 minyan.
In addition to celebrating their honours, the Winklers are commemorating Ayala Chaya bat Naomi Luna, and the Cormans are commemorating Dassie’s father, Eliezer ben Asher Yosef, whose yahrzeit falls next week.

בשבת  אחר הצהריים, נתחיל בעז”ה סדרת שיעורים חדשה לחורף עם הרב קנאי: “הלכות מדינה“. הסדרה תעסוק במשמעויות ההלכתית של מדינה יהודית: משטרה, צבא, בתי חולים ועוד. השיעור יתקיים בין מנחה למעריב.
כולם מוזמנים!

On shabbat afternoon, the Rabbi will be starting a new winter series of shiurim: “Hilchot Medina“. The series will deal with the halachic meanings of a Jewish state: Police, army, health services, etc. It will take place between mincha and maariv.
All are welcome!

נשלח מיילים לכל מי שמשתתפ/ת בשבת אחים בשבת הבא. אם לא קיבלתם מייל, אבל רוצה להשתתף, אנא שלחו מייל לדני אבל עד מוצאי שבת: 050-681-8184

We have sent an email to all those who have signed up for next week’s community Shabbat. If you did not receive an email but plan to attend, please send Dani Abell a Whatsapp by Motzaei Shabbat: 050-681-8184.


עונת “קול הנערים” מתחילה!
הצטרפו אליינו במוצאי שבת  עבור לימוד תורה, פרסים ומופע חיות מיוחד עם החיות של שלמה!

Kol Hanearim kickoff event!
Join us on Motzie Shabbat for Torah learning, prizes and a special animal show with Hachayot Shel Shlomo!

יש עמוד חדש באתר שלנו, עם סרטים קצרים. תודה רבה לדוד גודווין מ-גלו פילמס על תרומת הזמן ויכולת המקצועית שלו על הפקת הסרטים האלה.
ניתן לראות את הסרטים פה: סרטים וכן בעמוד הפייסבוק וביוטיוב

We have a new page on our website with short video shiurim. Many thanks to David Goodwin who runs Glow Films for donating his time and professional talent to make these inspiring shorts.
You can see our videos here: Short Video shiurim  as well as on our Facebook page and our YouTube channel

תודה רבה לאן היימן על סידור ארונות המטבח בבית המדרש

Many thanks to Anne Hyman for tidying and organising the kitchen cupboards in the bet midrash.

ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה
אנחנו מודים לכם מראש עבור היענותכם ותרומותכם למגבית “כל נדרי”.
ניתן להעביר את תרומתך באחד משלושת הדרכים להלן:
1. להניח את תרומתך במעטפה בכספת בבית הכנסת
2. העברה בנקאית לבנק לאומי (10) סניף 905 (רמת אשכול) חשבון 686500/20
3. כדי לשלם בכרטיס אשראי יש להתקשר לרות קילנר 02-5714947 או הקלילו כאן: תרומה ע”י פייפל

U’tshuva u’tefilla u’tzedaka maavirin et roah hagezeira.
Thank you for your response to our Yom Kippur appeal.
Please redeem your pledge in any of the following ways:
1- Place your check in an envelope and deposit in the shul safe;
2. Direct bank transfer to Bank Leumi (10) Branch 905 (Ramat Eshkol) Account 686500/20 ;
3. By credit card. Contact Ruth Kilner on 02-5714947 or click here to pay via PayPal: Paypal donation.

נשמח לשמוע את דעותיכם על תקופת החגים במצפה רמות. במה נהנתם, ואיזה שיפורים אתם ממליצים לשנה הבאה? אנא שלחו מייל ל-mitzperamot@gmail.com עם תגובותיכם

We would be interested to hear your feedback on the chagim period at Mitzpe Ramot. What did you enjoy, and how do you think we could improve things next year? Please email mitzperamot@gmail.com with your opinions.

שמרו את התאריך!
במוצא”ש 23 בנובמבר, יתקיים אסיפה הכללית של בית הכנסת.

Save the date!
On Motzaei Shabbat, 23 November, we will be hosting the shul AGM.

בשבת בשעה 8:00 חוזר בוקר פעילות מלא לילדי הקהילה, כולל לימוד תורה עם שוקו, תפילה בבית הכנסת, זמן חופשי עם בייביסיטר בגן המשחקים, וקבוצות ילדים.

We once again have a full Shabbat morning kids program, from 8am, with cocoa club learning, Tefilla in shul, park time with babysitters, and groups.

אנא שימו לב שסוף זמן קריאת שמע הינו 8:37 השבת. סוף זמן תפילה הינו 9:32 אנחנו מזכירים למתפללי המנייים ב-9:00  לקרוא שמע לפני הגעתכם לתפילה.
מניין הגן יתחיל השבת ב-9:00.

Please note that the latest time for Kriyat Shema is 8:37 on Shabbat morning. Sof zman tfilla is 9:32. Those davening in the 9:00 minyanim should be advised to recite shema before coming to shul.
The gan minyan will commence at 9:00 this week.


אנא המשיכו להתפלל לרפואה שלמה של חברינו, בתיה לוינסון: בתיה פריידה בת חיה שרה, גייל פישביין: גולדא נעכא בת חנה לאה, אלן שרייבר: אלתר משה בן זיסל דבורה, והרב דוד’ל ויינברג: דוד הענוך מרדכי בן פריידה שמחה.

Please continue to pray for a refuah shleima for Batyah Levinson: Batya Freida bat Chaya Sara, Gail Fishbein: Golda Necha bat Chana Leah, Alan Schreiber: Alter Moshe ben Zissel Dvorah, and Rav Dovid’l Weinberg: David Henoch Mordechai ben Freida Simcha.

הקישו בקישורית כדי לראות את רשימת השיעורים הקבועים שלנו.

Click on the link for the full list of our weekly shiurim.

אם אתם רוצים לתרום לבית הכנסת, או לשלם התחייבות, יש להקליק: mitzperamot.org/donate

To find out how to make a donation to the shul, or pay a pledge, please visit mitzperamot.org/donate