Re’eh 5776 ראה

מזל טוב למימי ואמנון טרביש , בהגיע בנם יעקב למצוות. ברוכים הבאים וברכות לסבים ולסבתות משה ולאה טרביש וטום וג’ניס ברקוביץ. לכבוד האירוע הקהל מוזמן לקידושא רבה בבי”ס אור תורה, רח’ צונדק 3, לאחר המניין של 9:00.

Mazal tov to Amnon and Mimi Trebish on the bar mitzva of their son Kovi. Best wishes to grandparents Moshe & Leah Trebish and Tom & Janice Berkovits. In honor of the occasion the kehilla is invited to kiddusha rabah at the Ohr Torah school, Tzondek 3, following the 9:00 minyan.

בשבת בשעה 17:20 הרב קנאי יעביר שיעור מיוחד בנושא: מה ההבדל בין כשרות רגילה לכשרות מהדרין ברבנות ירושלים ומה משמעותו?’ השיעור מבוסס על שיחות מקיפות עם הרבנים האחראים על הכשרות בירושלים.

At 5:20 pm on Shabbat afternoon Rav Kannai will give a special shiur on ‘What is the difference between regular kashrut and mehadrin kashrut in Rabbanut Yerushalayim and what is its significance?’ The shiur is based on long talks and inquiries Rav Kannai had with the heads of the kashrut departments in Rabbanut Yerushalayim.

חיילי צה”ל העוברים את מסלול ‘נתיב’ חווים שבת בסביבה שומרת שבת. נתבקשנו לסייע באירוח חיילים וחיילות בש”ק פ’ שופטים, 9-10 בספטמבר. אם אתם יכולים להציע לינה ו/או ארוחות נא להתקשר לאהובה ליפמן, בכתובת ahuvalipman@gmail.com.

Soldiers in the army’s conversion program, Nativ, spend one Shabbat with a Shomer Shabbat family. They are looking for host families for the Shabbat of Sept 9-10 parashat Shoftim. If you are willing to host soldiers for sleeping and/or for meals please contact Ahuva Lipman, at ahuvalipman@gmail.com.

תזכורת בעניין הזמנת מקומות ישיבה: המועד האחרון לרישום ותשלום הוא 18 בספטמבר. אם טרם עשית זאת, אנא מלא את הגרסה האלקטרונית של טפסי הרישום. הקש כאן
מספר הבהרות אודות מקומות הישיבה בימים הנוראים:
– נא להימנע מסילוף הגיל של ילדך כדי להציג אותו כבוגר כשהוא עדיין לא הגיע לגיל מצוות
– הוועדה העוסקת בקביעת מקומות הישיבה תעשה כמיטב יכולתה למלא בקשותיכם. נא לא להתקשר אליהם או לוועד כדי לברר הסטטוס של בקשתך.
– בנוסף למניין בבית הכנסת יהיו מניינים גם בגן הילדים לתפילות מנחה וערבית גם בראש השנה וגם ביום כיפור.
– נא ליידע את וועדת ההושבה במידה שמקום תפילה מסויים יהיה פנוי אפילו לתפילה אחת בודדה. למשל היום הראשון של ראש השנה יישבו במקום אך לא בשחרית של יום המחרת.
– בקשות למקומות עבור מתפללים שאינם חברים בבית הכנסת לא ימולאו קודם ה-18 בספטמבר, כלומר אחרי שלכל החברים נמצאו מקומות.
– לפי הערכתנו תקיעות שופר במניין הראשון יהיו ב-7:45 בקירוב. סיום התפילה יהיה בסביבות 9:50, לפני התקיעות של המניין של 8:00.

The Seating Committee wishes to remind you that the deadline for reserving seats and paying for them is September 18th. If you haven’t registered yet use the ONLINE FORM if at all possible. CLICK HERE to open the form
A few clarifications regarding seating for the Yamim Nora’im:
-Please do not misrepresent your childrens’ ages and request seats for children under bar/bat mitzva age.
-The seating committee will do its best to accommodate seating requests. Please DO NOT contact them or the Vaad to ask if they’ll be honored.
-There will be minyanim for mincha and maariv in the gan on Rosh Hashana and Yom Kippur, as well as in the beit knesset
-Please be sure to let the seating committee know if any seats you’ve reserved will not be used for specific tefillot (e.g. first day of Rosh Hashana but not shacharit on the second)
-Non-Members’ seating requests will only be registered after the September 18th deadline, once members have been seated.
-We estimate that tekiat shofar for the early minyan will be at about 7:45, with the minyan scheduled to end by about 9:50 AM (before tekiot of the 8 AM minyan).

כל הציבור מוזמן להשתתף ב’שבת אירוח’ השנתית השלישית – שיתקיים בש”ק פ’ כי תצא, 16-17 בספטמבר. שבת אירוח היא הזדמנות מצויינת להיטיב להכיר אחד את השני סביב לשולחן השבת – חברים חדשים בקהילה עם ותיקים, צעירים יותר וצעירים פחות.
התגובות בעבר היו מעולות ואנחנו מקווים לראות השנה מספר עוד יותר גדול של משפחות משתתפות.
נא להירשם עד יום א’ 11 בספטמבר בלינק הבא: שבת אירוח

We would like to invite the entire Mitzpe Ramot membership to participate in our Third Annual “Hospitality Shabbat” — taking place September 16-17, 2016, Parashat Ki Te’tze.
The Hospitality Shabbat is a great way for all of us to get to know each other better, over a Shabbat meal – newer members and vatikim, younger members and older members. The feedback was great after the last two year’s event, and we hope even more families will participate this year.

Please sign up by Sunday September 11, 2016 by filling-in the form at this link: Hospitality Shabbat

לאחר ההתכנסות של אסיפת החברים נשלחו הדו”חות הכספיים לגורמים המטפלים.

Following the EGM we have filed the 2015 financial reports, as required.

החל מיום ראשון לוח זמני התפילות לחודש אלול יהיה זמין ב-mitzperamot.org/zmanim/, הודות למנחם פישביין.

Starting Sunday the Elul tefilla calendar will be available at mitzperamot.org/zmanim/, thanks to Menachem Fishbein.

Click below for a better view of the content.
הקש על התמונה כדי לראות אותה בהגדלה

IMG-20160818-WA0013