Shavuot / Naso 5780 שבועות / נשא

לא לשכוח ערוב תבשילין ונר נשמה לשבועות.

Don’t forget eruv tavshilin, and to light a 24 hour candle for Shavuot.תכנית לימוד לליל שבועות.
יהיו שיעורים בזום בליל רביעי, ולימוד כל הלילה בליל חמישי, שיכלול שיעורים לקבוצות קטנות עם כללי ריחוק, וחברותות.
הקלילו כאן ללימוד ליל רביעי.
מפגש: 81922705070
סיסמה: 105235
בערב חמישי יש 4 שיעורים מדהימים (ראו את הפלייר), ואחר כך לימוד בחברותות עד שחרית בנץ

We have a Shavuot learning program, including Zoom learning on Wednesday night, and through-the-night learning on Thursday night, consisting of small group shiurim and chavrutot.
Click here for the link to Wednesday night’s shiurim.
Meeting ID: 819 2270 5070
Password: 105235
We have 4 super shiurim to start us through tikun leil (see flyer) on Thursday night, followed by chavruta learning until shacharit at neitz

בשורות טובות לקמים מוקדם!
מיום ראשון, 31 במאי, נוסיף שחרית מוקדם (6:05/6:15) מדי יום.
זה בנוסף לשחרית של 8:00, מנחה ומעריב, פעמיים קבלת שבת, ופעמיים שחרית שבת בבוקר.
כל החוקים הרלוונטיים יאוכפו (תעטה מסכה, תביא סידור וטלית משלך, ושמור מרחק של 2 מטר) בכל תפילה.
אין צורך להרשם מראש לתפילה.

Good news for early risers!
We will be starting the early weekday Shacharit, (6:05/6:15) from this Sunday, 31 May.
This is in addition to the 8:00 shacharit, one daily mincha and maariv, 2 kabbalat Shabbat and 2 Shabbat morning services.
We are upholding the legal and recommended social distancing at all services, davening outside where possible, using tashmishei kedisha from home, with all participants wearing masks.
Sign up is no longer necessary for minyan.

מה אתה יודע על ממשל יהודי לפי התלמוד?
הפרדת רשויות, מעמד בית הדין, הגדרת “ציבור”, שלטון פדרלי: מעמדו של שבט בודד מול כלל האומה, פילוסופיה פוליטית – שמרנות מול מהפכנות, מהו חטא, ועוד!
כל הנושאים המרתקים הללו מופיעים במסכת קצרה ויחודית, שאיננה נלמדת בדרך כלל לעומק, מסכת הוריות!
הרב קנאי מלמד את מסכת הוריות באנגלית דרך זום בימי שישי ב-9:00 בבוקר. השיעורים מתבססים על שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין זצ”ל על הוריות!
פרטי התקשרות לשיעור הקרוב:
הקליקו כאן להצטרף
Meeting ID: 82094543835
Password: 331282

What do you know about Jewish government according to the Talmud?
Separation of powers, status of courts, definition of Tzibur, Federal system: The status of a single tribe vs. the entire nation, Political philosophy- conservatism vs. revolutionism, what is a sin and more!
All of these fascinating and thought provoking topics appear in a unique and short masechet which is rarely learned in depth: Horayot!
Rabbi Kannai is teaching Horayot via zoom on Friday mornings at 9am in English. The shiurim are based on Rav Aharon Lichtenstein’s Zatzal shiurim on Horayot!
Don’t miss this unique opportunity!
Zoom details for the shiurim until 26th June:
Click here to join
Meeting ID: 82094543835
Password: 331282

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור הדף היומי של אפרים שרייבמן דרך זום בכל יום בשעה 05:20. מפגש: 82049573837
אחר השיעור בזום, ניתן לשמוע אותו יחד עם השיעורים האחרים באתר ephraimschreibman.com.
אנו מודים לאפרים על זיכוי הרבים!
שיעור הדף היומי של איתן קורן מתקיים במשך השבוע בשעה 20:45, וב-15:00 ביום שישי. הקליקו כאן להצטרף. מפגש מספר: 81923245854 סיסמה: 015891
כולם מוזמנים להצטרף לשיעורים השבועיים של הרב קנאי:
יום שני בשעה 09:00 – נושאים אקטואליים.  מפגש: 81509354207, סיסמה 036066

All are welcome to join Ephraim Schreibman’s Daf Yomi shiur via zoom every day at 5:20 am. Meeting ID: 820 4957 3837.
After the live zoom shiur, it may be heard together with other daf yomi shiurim at ephraimschreibman.com
We thank Ephraim for Zikuy Harabim!
Eytan Coren’s daf yomi shiur is at 8:45pm during the week and at 3pm on Fridays. Click here to join. Meeting ID 81923245854, password 015891
All are welcome to join Rabbi Kannai’s weekly classes:
Monday morning 9 am – current topics. Meeting ID: 81509354207, password 036066

רפואה שלמה

Refuah Shleima

נא להתפלל לרפואת חברתנו אסתר בת שרה בהחלמתה אחרי ניתוח

Please daven for our member, Esther bat Sara, as she recovers from surgery.

נא להתפלל לרפואת אחיו של יעקב קיימן, שחולה בנגיף הקורונה: דוד אפרים בן יענטא ליבא. הוא מאוד יעריך תפילות ותהלים מאת הקהילה.

Please daven for Yaakov Kayman’s 70+ year old brother, Daveed Efrayim ben Yenta Liba, who is suffering from Covid-19. Prayers and Tehillim from the kehilla would be appreciated.

נא להתפלל לרפואת סבתו של משה פרימר, חולת קורונה ששוחררה מטיפול נמרץ אך עדיין זקוקה לתפילותינו לרפואתה השלמה: מרגלית בת מזל

Please daven for the Moshe Frimer’s grandmother, who has been released from the ICU with Covid-19, but can still use prayers for a refuah shleima: Margalit bat Mazal