Shemini-Parah 5776 שמיני-פרה

תנחומים לחברינו ד”ר גבי הנדלר על פטירת בנו חיים אמנון יוסף. פרטים על הלוויה והשבעה יימסרו בהמשך.

תנחומים לשילה האוזר על פטירת אמה פרידה נוסין. הלוויה תהיה ביום ששי 1.4.2016 בבית העלמין ארץ החיים ליד בית שמש בשעה 15:00. שבעה ממוצאי שבת ברח’ שלום אליכם 4.

Condolences to our member Dr. Gabi Hendler on the loss of his son, Haim Amnon Yosef. Details about the funeral and shiva will be sent out as soon as they are available.
Condolences to Sheila Hauser on the loss of her mother, Freida Nuszen. The funeral will take place on Friday April 1 at 3 PM at Eretz Hahaim, near Beit Shemesh. Shiva from Motzei Shabbat at 4 Rechov Shalom Aleichem.

שוק פורים השנה היה מוצלח באופן יוצא מן הכלל, וכולם נהנו. תודה למארגנים משפחת ליפמן, שריל ניוביץ, רינה לואיס, שרה גורדון, יעל הנדלסמן, ליאן פרייס, ורות קילנר.
תודה רבתי למשפחת שפיררעל תרומתם הנדיבה. ואחרונים חביבים, המון המון תודה לטליה שלומוביץ, תמימה לואיס, תאיר בוכרסט, טל וינקלר, הדר ואוריין כהן, ורד, שמואל וטל קנאי, שירה ואסתר קילנר, ואלה וליאורה פרייס על עזרתם בהפעלת מוקדי הכיף.
יישר כוח להלל וסימה קלירס על תרומת הבלונים ולדרין זוילוביץ שאסף ותלה אותם.

The Purim carnival was outstanding this year and enjoyed by all. We would like to thank the organizers Ruth Kilner, Leanne Price, Yael Handelsman, Sara Gordon, Rena Lewis, Cheryl Nayowitz and The Lipmans.
Special thanks to the Spierers for their generous contibution. Last, but not least, we’d like to express our gratitude to Ella and Leorah Price, Esther and Shira Kilner, Tal, Shmuel and Vered Kannai, Oryan and Hadar Cohen, Tal Winkler, Temima Lewis, Taeer Bucharest and Talia Shlomovitz for helping to run the booths.
Thanks to Simmy and Hillel Kliers for the colorful balloons that decorated the shul, and to Darren Zavilowitz for picking them up and hanging them.

מבצע משלוח מנות השנה הכניס למעלה מ-₪90000 לקופת קרן החסד, הודות לנדיבי הלב שבקהילהתנו. אנחנו מודים מעומק הלב לדינה ברנט, חיה לבון וחוה קסל על ניהולן הרגיש והאחראי של הקרן, לאורך השנה כולה.
תודה מיוחד לבתשבע רייניץ ולרבקה רייך אשר הרכיבו את המנות שנשלחו משפחות הקהילה, לרות קילנר שטיפלה במנות שנשלחו לחיילים, ולקיילי הבר שניצחה על להקת שליחי המצווה – ברי וגייל לויט, אבקרן כהן, ריק אייזנשטט, ג’ורג’ פרויידנשטין, משה שפירר, זישה והלגה ריץ, רפי ברנט, טובה אוסופסקי, רינה לואיס, תמי וקורט סיימון, רפאל ודניאל סלבר, וליאן ודוד פרייס.

The Mishloach Manot campaign raised over ₪90,000 this year for the Keren Chesed. Many thanks to all our members for their generosity. And to Chava Cassel, Dina Barnett and Chaya Lavon for their careful and responsible administration of the fund, all year long.
Special thanks go to Batsheva Reinitz and Rivka Reich for putting together the manot that were distributed to the member families, to Ruth Kilner for organizing mishloach manot for the chayalim, and to Kaily Haber for orchestrating the deliveries. And, of course, to the shlichei mitzva themselves, Barry & Gail Levitt, Avkeren Cohen, Rick Eissenstat, George Freudenstein, Morris Spierer, Zishe & Helga Rich, Rafi Barnett, Tova Osofsky, Rena Lewis, Tami & Kurt Simon, Rafael & Danielle Salber, and Leanne & David Price.

אנחנו מוקירי טובה ומלאי הערכה לקוראים במגילה השנה, והם חיים גרפינקל, מנחם הנדלסמן, ונפתלי ליפמן איתן קורן.

We appreciate the great jobs Chaim Garfinkel, Menachem Handelsman, Eitan Koren, and Naftali Lipman did this year reading the megilla. Thank you!

הרב קנאי יעביר את שיעורו בשבת אחר הצהריים
חמשים דקות לפני מנחה קטנה, בשעה 17:20
נושא השיעור: כשרות בתרופות בפסח ובכלל

The Rav’s Shabbat afternoon shiur will be held 50 minutes before late mincha, i.e. 5:20 pm. The topic under discussion: Kashrut of Medications on Pesach and Throughout the Year

אל תגידו שלא אמרנו! סעודה שנייה בשבת הגדול בחצר בית הכנסת בשבת פ’ מצורע, 16 באפריל. ראה את הפלייר ללמוד פרטי הרשמה. הירשמו כבר עכשיו על ידי מילוי הטופס או ע”י שליחת דוא”ל למייק שנק, בכתובת
vaad.schneck@gmail.com.

פלייר שבת הגדול תשע”ו

Don’t miss the annual Mitzpe Ramot Shabbat Hagadol lunch, to be held in the courtyard of the shul on April 16, Parashat Metzorah. Please see flier for details on how to save your place. Reserve now by completing the form or emailing Mike Schneck at vaad.schneck@gmail.com.

Shabbat Hagadol Flyer 2016

מסיבות הקשורות עם ביטחון וביטוח אנו עומדים בקרוב להחליף את מערכת המנעולים של בית הכנסת לסוג שהמפתחות שלה לא ניתנים בקלות להעתקה. אם אתה בין אלה שבאופן תדיר פותח את בית הכנסת או נועל אותו לתפילות או אירועים, ואתה זקוק למפתח, נא לשלוח דוא”ל לבית הכנסת ובקש מפתח בעוד מועד, כדי שהנגישות לבית הכנסת לא תיפגע.

For security and insurance purposes, the locks on all beit knesset doors will be changed to a non-copyable key system within the next few weeks. If you often open or lock up the beit knesset for tefillot and other events and need a key, please email the Shul to request a new key in advance to make sure that accessibility is not interrupted.