Tazria 5779 תזריע

תנחומים לחברינו גרשי קלצקי עם פטירת אביו, אברהם ז”ל, שהנעים לנו את התפילה בפרשת שלח בשנה שעברה. גרשי יושב שבעה עד לשבת (לא כולל מוצאי שבת) ברחוב אוריאל 3 בסנהדריה, ירושלים.

Condolences to Gershi Kletzki on the loss of his father, Avraham, who led the tefilla on Parshat Shlach last year. Gershi is sitting shiva until Shabbat (not including Motzaei Shabbat) at Uriel 3, Sanhedria, Jerusalem.

תנחומים לליליאן רוזנזוויג וכל המשפחה על פטירתו של אפריים. יושבים שבעה ברחוב תמר 14, אפרת עד יום ראשון בבוקר.

Condolences to Lilianne Rosenzweig and the rest of the family on the loss of Ephraim. The family will be sitting shiva at Tamar 14, in Efrat, until Sunday morning.

לא היה מספיק עניין בסעודת שבת הגדול, כתוצאה מכך, לא יהיה סעודה קהילתית.

Not much interest was shown by the community in a Shabbat Hagadol lunch. As a result, no meal will be organised.

השבת יתקיים השיעור האחרון בסדרה הלכה ורפואה. נושא השיעור: “חולי סוכרת, צלייאק וכדומה בקיום מצוות החג“. השיעור יתקיים בשעה 17:30, לפני מנחה קטנה.
ב”ה זכינו לסיים סדרה של 19 שיעורים בנושא הלכה ורפואה. תודתינו לרופאים בקהילה שהשתתפו בסדרה:
ד”ר: משה שפירר, מנחם שרטר, טד מילר, ברוך לוויט, שירה מרקוביץ’, חווה שרייבר, דוד גרץ, אהרן בוכמן, חיים צימרמן, ורחל צנגן.
בשתי השבתות הקרובות בבוקר, הרב ידבר על הלכות הפסח הבעל”ט.

Rav Kannai will be continuing his Shabbat afternoon series of medical Halacha this Shabbat afternoon. The title of this week’s shiur is “Diabetics, Coeliacs, etc. and their fulfillment of the Mitzvot of the Chag“. The shiur will take place at 5:30pm, before Mincha Ktana.
B”H after this week, we will have finished the series of 19 shiuim on topics related to medical halacha. Many thanks to the medical professionals in the community whose participation was so important and well-appreciated: Drs Moshe Spierer, Menachem Sreter, Ted Miller, Baruch Levitt, Shira Markowitz, Hava Schreiber, David Gertz, Aharon Buchman, Chaim Zimmeman, and Rachel Zangen.
During the 2 upcoming Shabbatot, the Rav will speak about Hilchot Pesach.

הרב קנאי יהיה זמין בבית הכנסת בשעות הבאות למכירת חמץ:
יום ב’-ג’ 8-9 באפריל אחרי מעריב
יום שישי 12 באפריל אחרי שחרית
מוצא”ש 13 באפריל 20:45
ימים ב’, ג’, ד’ 15-17 באפריל אחרי מעריב.

Rav Kannai will be available at shul to facilitate the sale of your chametz at the following times:
Monday, Tuesday April 8-9 after Maariv
Friday, April 12, after 8 am Shachrit
Motzaei Shabbat, April 13, 20:45
Mon, Tue, Wed, April 15-17, after Maariv.

יש לנו בוקר פעולות מלא לילדי הקהילה בשבת מהשעה 8:00 כולל לימוד תורה עם שוקו, תפילה בבית הכנסת, משחק חופשי בגן המשחקים עם בייביסיטר, וקבוצות ילדים.

We have a full Shabbat morning kids program, from 8am, with cocoa club learning, Tefilla in shul, park time with babysitters, and groups.

אנא המשיכו להתפלל לרפואה שלמה עבור חברינו,אלן שרייבר: אלתר משה בן זיסל דבורה, מני מילר: מנחם חיים בן מלכה והרב דוד’ל ויינברג: דוד הענוך מרדכי בן פריידה שמחה.

Please continue to pray for a refuah shleima for Alan Schreiber: Alter Moshe Ben Zissel Dvorah, Manny Miller: Menachem Chaim Ben Malka, and Rav Dovid’l Weinberg: David Henoch Mordechai ben Freida Simcha.

הקישו בקישורית כדי לראות את רשימת השיעורים הקבועים שלנו.

Click on the link for the full list of our weekly shiurim.

הודעות בקהילה

Community Announcements

ביום ג הקרוב, יום הבחירות יערך בוקר של לימוד לקראת הפסח בשיתוף קהילות שונות בשכונה ורבני הקהילות בבית הכנסת ישראל הצעיר. גם הרב קנאי יעביר שם שיעור. פרטים בפלייר המצורף.

This Tuesday, election day, a morning of learning in honour of Pesach has been arranged in collaboration with the various communities in the neighbourhood and the Young Israel community Rabbis. Our Rav Kannai will be delivering a shiur. Details on the above flyer.

במלאות שנה לפטירתו של ראובן גלמן (ראובן שמעון בן שרגא דב ולאה) ז”ל, נתכנס בערב לזכרו ביום חמישי, אור לז’ בניסן ( 11.4.19).
19:20 תפילת ערבית
התכנסות ודברי זכרון מפי המשפחה
20:00 שיעור מפי הרב ד”ר יצחק בן דוד, מרבני ארגון בית הלל
הערב יתקיים בבית כנסת מצפה רמות, אבן שמואל 3, רמות ב’ ירושלים.

Azkara in memory of Reuven Gellman to mark one year since his ptira.
An evening in his memory will take place on Thursday April 11, 2019
19:20 Maariv
Brief words from family members
Shiur at 20:00 given by Rav Dr. Yitzhak Ben David (Beit Hillel)
Beit Knesset Mitzpe Ramot (3 Even Shmuel St, Ramot Bet, Jerusalem).

Gellman azkara