Terumah 5778 תרומה

מזל טוב לטובה אוסובסקי ואהרון בוכמן בהולדת הנכדה. מזל טוב להורים ציפורה ואיתן בוכמן.

Mazal Tov to Tova Osofsky and Aron Buchman on the birth of a granddaughter. Mazal Tov to the parents Eytan and Tzipora Buchman.

מזל טוב לקרול ונפתלי שר בהולדת הנכד. מזל טוב להורים מאירה ודניאל ברג.

Mazal Tov to Neil and Carol Scher on the birth of a grandson. Mazal Tov to the parents Meira and Daniel Berg.

קידושא רבה בשבת פ’ תצוה. אם אתם רוצים להצטרף לחסות, נא ליצור קשר עם אמנון טרביש, atrebish@gmail.com

There will be a Kiddusha Rabba next Shabbat, Parashat Tetzaveh. If you wish to join in sponsoring, contact Amnon Trebish at atrebish@gmail.com.

הקישו בקישורית כדי לראות את רשימת השיעורים הקבועים שלנו
שיעורים קבועים

Click on the link for the full list of our weekly shiurim.
Weekly Shiurim

חוג לימוד תורה מלווה בשוקו. בבית המדרש ע”ש שולמית בשעה 8:00 בשבת בבוקר. לימוד בחברותות. גם שוקו וקפה.

Shabbat Morning Learning. 8:00 Shabbat morning in the Shulamit Beit Midrash for learning b’chavruta. Hot Choco (and coffee) available.

הרב קנאי יעביר שיעור בשבת בנושא ההפטרות אחרי מנחה קטנה.

Rav Kannai will give his shiur on Shabbat afternoon on the haftarot after ‘late’ Mincha.

השנה במצפה רמות! ביום חמישי, האחד במרץ, פורים דפרזות, הפנינג שמח לכבוד היום, עם מונבאונס, פופקורן, שערות סבתא! מופע מדהים של נועמיקו! קריאת מגילה מקוצרת לקטנטנים. דמי כניסה מומלצים ₪25 למשפחה.

נחוצים מתנדבים לתלות מודעות ולעזור בהפעלת האירוע. נא ליצור קשר עם אהובה ליפמן בדוא”ל ahuvalipman@gmail.com.

זאת הזדמנות מצויינת לחסויות ופרסום לכלל הקהילה. המעוניין יתקשר למנחם הנדלסמן בכתובת mmh.vaad@gmail.com.

This year at Mitzpe Ramot! Thursday March 1 – Purim Happening!! 13:30-16:00 Moonbounce, popcorn, cotton candy!! Amazing show by NOAMIKO!! Abridged (non-halachic) megillah reading for young children!! 25 shekel suggested donation per family.

Volunteers are needed to hang posters and help out during the event. Please contact Ahuva Lipman at ahuvalipman@gmail.com if you can help!

Wonderful sponsorship opportunity! If you want to take part in supporting this wonderful community event, contact Menachem Handelsman at mmh.vaad@gmail.com.

אנחנו מבקשים ממתנדבים היכולים לעזור בהובלת משלוחי מנות לפנות לקיילי הבר, בטלפון 052-790-6521.

Volunteers are needed to deliver Mishlochei Manot; please call Kaily Haber at 052-790-6521.

השנה סעודת פורים חלה ביום ו’, מתי לכל המאוחר יש להתחיל את הסעודה לפי ההלכה? מצ”ב קובץ עם הוראות הלכתיות בנוגע לסעודת פורים השנה מאת הרב

This year Purim Seudah will be on Friday. When is the latest time we chould start the seudah according to halacha? Attached is a file with halachic guidelines from the Rav regarding the Purim Seudah this year.

purim seuda on Friday סעודת פורים בערב שבת

תרשמו ביומנים. בששה במרץ תהיה אזכרה לציון עשור מאז פטירתו של חברנו דויד ארנסט. פרטים בהמשך.

Mark the date: March 6th will be a memorial gathering to mark ten years since our longtime member David Ernst passed away. Details to follow.

אנחנו רוצים שוב להודות לוועדה לבחינת מתווה בנייה על מלאכתם הקשה והמסורה. בהתחשב בהיזון החוזר שקבלנו מהחברים, הוועד החליט להקים וועדת בנייה אשר, כתפקידו הראשון, יחתור להביא לחברים הצעה לביצוע, ואם יאושר אז עליהם יהיה לתכנן וליישם את התכנית, על מרכיביו השונים.

באופן מיטבי הרכב הוועדה צריך לשקף את הרכב הקהילה מבחינה דמוגרפית וכישרונותיו השונים – חברים וותיקים וחדשים יותר, צעירים וגם וותיקים, חברים בעלי רעיונות, חברים בעלי אמצעים, חברים בעלי מוטיבציה המוכנים בנדיבותם לתת מעט מזמנם וכוחם כדי לשדרג את הבית הרוחני שלנו, לשם ולתפארת, גם לדור הבא.

היו בקשר עם אחד מחברי הוועד או פנו ל- mitzperamot@gmail.com כדי להתנדב או לשמוע עוד פרטים.

Once again, we wish to thank the Building Feasibility Committee for their hard work. Based on the feedback received from the membership, the vaad is looking to oversee the formation of a Building Committee whose first task will be to bring to the membership a single prospective building plan for a vote, and if approved, plan and implement the various aspects of the project.

Ideally, the composition of the Building Committee will be a cross-section of demographics and skill sets – long-time members and newer ones; older and younger; members with ideas, members with means, members with motivation – generously giving some of their time and effort to enhance our spiritual home l’shem u’letiferet, well into the next generation.

Please contact any member of the vaad or email mitzperamot@gmail.com for more details or to volunteer.

בקהילה.

ביום ששי, פורים דמוקפין, 2 במרץ, תהיה סעודת פורים משותפת. ראו את הפלייר. פרטים נוספים בהמשך.

Community Events.

On Friday, March 2nd, Shushan Purim, a large-scale seudat Purim is being organized. See the flyer. More details to follow.