Toldot 5778 תולדות

מזל טוב לתמי ומנשה האם שהביאו לעולם בשעה טובה את בתם שיראל, וברכות לסבתא מרג’י וסבא דויד האם.

Mazal Tov to Menashe & Tami Hamm on the birth of a baby girl, now named Shir’el, this past week, and Mazal Tov to grandparents Margie & David Hamm as well.

רפי ודינה ברנט פותחים את ביתם לעונג שבת בליל ש”ק פ’ תולדות משעה 20:15. רח’ יהודה קרני 134/6, ליד גן השבשבות. כולם מוזמנים.

Rafi and Dina Barnett invite the community to join them for an oneg Shabbat this Friday night from 8:15 pm. Yehuda Karni 134/6, adjacent to the Pinwheel Park.

חוג לימוד תורה מלווה בשוקו. בואו לבית המדרש ע”ש שולמית בשעה 8:00 בשבת בבוקר. נלמד בחברותות (הורה וילד, סבא ונכדה, חברים…ברוכים הבאים!) הרב קנאי ישתתף בע”ה ללמוד עם מי שלא הצטייד מראש בחברותא. וכמובן, יוגש שוקו וקפה.

Choco Club – Shabbat Morning Learning. Please join us at 8:00 Shabbat morning in the Shulamit Beit Midrash for learning b’chavruta (parent-child, grandparent-grandchild, friends all welcome – Rav Kannai will attend be’H to learn with anyone who comes without a chavruta. Hot Choco (and coffee) will be served!

זיכרו! בחודש נובמבר אנחנו מקדימים את מניין הגן לשעה 9:00, עד וכולל פ’ ויצא.

Remember! Due to constraints involving the deadline for shacharit the Gan minyan starts at 9:00 am, through Parashat Vayetze.

הרב קנאי יעביר שיעור בשבת בנושא ההפטרות אחרי מנחה קטנה.

Rav Kannai will give his shiur on Shabbat afternoon on the haftarot after ‘late’ mincha.

במוצאי שבת, 18 בנובמבר בשעה 19:00, נקיים אסיפת חברים כללית. נא לדייק! לתשומת לבכם: באם לא יתכנס מניין חוקי עד 19:30 תידחה האסיפה בשבוע ימים (למוצאי שבת 25 בנובמבר בשעה 19:00 ובאותו מועד כל מספר חברים ייחשב למניין חוקי ויוכלו להחליט בכל נושא שעל סדר היום. יוגש כיבוד. כידוע, כדי להצביע או להיבחר, חובה לשלם בעוד מועד דמי חברות לשנת הנוכחית או להגיע לסיכום חלופי עם אחד מחברי הוועד.

This Motzaei Shabbat November 18th at 7:00 pm we will be holding the Annual General Meeting of the membership. Please come on time. Note that in the event that there is no quorum within 30 minutes, per the binding by-laws, there will be an automatic adjournment until the same time one week later (November 25th 7:00 pm) at which time any number of members will constitute a quorum and will be entitled to vote on the matters listed in the agenda. Refreshments will be served. Also, as you are aware, one must either pay full membership dues for the current year or come to an alternative payment arrangement with a member of the vaad in order to vote or be elected.

בהמשך הערב, בשעה 20:30, הרב איאן פאר, מרא דאתרא של קהילת שיר חדש בבקעה יעביר שיעור באנגלית לזכרם של אחיו של רפי ברנט ואביה של דינה ברנט. נושא השיעור: הכוח של התחלות; איך לבצע רה-סט כשהחיים מכבידים עליך. ראו פרטים בפלייר בהמשך.

Later that evening, at 8:30 pm, Rabbi Ian Pear, Rav of Kehillat Shir Chadash, Baka, will give a shiur in English in honor of the yahrtzeits of Rafi Barnett’s brother and Dina Barnett’s father on: The power of beginnings – how to get (re)started when life slows you down. For additional details click on the flier.


בואו נסייע למשפחת מילר. רחל ואחד הנכדים, ביחד עם העוזרת, מבלים כל שבת באשדוד במרכז השיקום. הם העלו את האפשרות להיעזר בנו בעניין ארוחות. נודה לכם אם תקישו על הקישורית ותירשמו. פרטים נוספים אצל ריקי פרויידנשטיין או קיילי הבר.

Meals for the Miller family.Racheli and a grandchild and the caregiver spend every Shabbat in Ashdod in the rehab facility. They have mentioned that meals would be very useful for them. Please sign up. For further details contact Riki Freudenstein or Kailey Haber.

הירשמו כאן Sign up Here

אנחנו עדיין מנסים לראות מי מעוניין בשיעור שבועי באנגלית מפי הרב קנאי אשר נושאו ספר הכוזרי לר’ יהודה הלוי. המשתתפים יכולים להיות חברי מצפה רמות או לא. עם עוד מספר שמות נוכל להשתדל למצוא מועד שיתאים לרוב הלומדים. פנו לג’רי ברש בכתובת jerrryb@mail.huji.ac.il.

Enrollment is still continuing for a weekly class in English on the Kuzari by Yehuda Halevi, to be taught by Rav Kannai. It is open to members and non-members of Mitzpe Ramot. A few more names are required before an attempt is made to try and determine a day and time that would be most convenient for those interested. Please contact Jerry Barach at jerrryb@mail.huji.ac.il.