Truma 5779 תרומה

תנחומים למריון בליץ בפטירת אמא שלה

Condolences to Marian Blitz on the loss of her mother.

תנחומים לליאן פרייס בפטירת אבא שלה

Condolences to Leanne Price on the loss of her father

משפחת פרדס-יעקובוביץ רוצה להודות לקהילה על תמיכתם במהלך השבעה לאחותנו, בתנו ודודתנו, חנה דויטש ז”ל. תודה לכל אחד ואחת מכם על שהתפללתם איתנו, האכילתם אותנו ותמכתם בנו בכל כך הרבה ידידות.

The Pardes-Jakobovits family would like to thank the community for their support throughout the shiva for our dear sister, daughter and aunt Chana Deutsch z”l. Thank you to each and every one of you for davening with us, feeding us, and supporting us with so much friendship.

יש לנו תוספת חדשה לשיעורים קבועים שלנו:

We have a recent addition to our weekly shiurim:


תכנית בית מדרש לליל חמישי ממשיך. ביה”כ וביה”מ יהיו פתוהים ללימוד בחברותות בין השעות 20:30-22:15, בליווי צ’ולנט וקוגל לקבל את תחושת השבת קצת מוקדם. דיין יהשוע פפר יעביר שיעור על ענייני חושן המשפט.
יהיה תפילת מעריב בשעה 22:00.
תודה לארווינג ולרוחמה אלתר על תרומתם הנדיבה לתוכנית זו לחודשים הקרובים. תודה גם לאלה שמימן את השבועות האחרונים: משפחות קורמן, אבל והאם.

Thursday Night Beit Midrash Program. The shul and beit midrash will be open for chavruta learning from 20:30 to 22:15, along with cholent & kugel to help bring in the Shabbat spirit a little early. Dayan Yehoshua Pfeffer will give a shiur on inyanei choshen mishpat. Maariv at 22:00.
Thank you to Irving and Ruchama Alter for their generous sponsorship of this program for the upcoming months. Thanks also to those who sponsored the initial weeks: the Corman, Abell and Hamm families.

עוד לא מאוחר מדי להצטרף לתוכנית לימוד גמרא החדשה שלנו! דף/עמוד הגמרא השבועי התחיל ביום שישי שעבר, , ב-9:00, בבית מדרש שולמית. רב קנאי מלמד את הפרק השביעי של מסכת שבת. בקצב של דף / עמוד לשבוע, נוכל להשיג איזון טוב בין עיון לבקיעות: עומק וקצב, ונסיים את הפרק תוך 4-5 חודשים. השיעור יינתן באנגלית.

It’s not too late to join our new gemara learning program. The weekly Gemarah page/amud program is started last Friday morning in the Shulamit Beit Midrash at 9:00am. Rav Kannai is teaching the Seventh chapter of Masechet Shabbat. By keeping pace of a page/amud per week, we will gain a good balance between Iyun and Bekiut, depth and pace, and will finish the chapter within 4-5 months. The shiur will be given in English.

אם ברצונכם לציין אירוע, ניתן לכסות לקידוש קטן במחיר של 200 שקל. אפשר לשדרג את הקידוש תמורת תוספת כספית.

If you wish to mark an occasion, without sponsoring a kiddusha rabba, kiddush katan can be sponsored for as little as 200 shekel. Upgrades are available for an additional donation.

בית הכנסת מפנה מקום בבית המדרש. יש מספר ספרי קודש שכבר אינם שימושיים לנו. אם ברצונכם לקחת ספר, או כמה ספרים, מותר לקחת מהשולחן בבית המדרש כמו שרואים בתמונה.
אנא שמרו על הסדר, ואל תקחו ספרים ממקומות אחרים בבית המדרש.

The shul is clearing out space in the beit midrash. There are several seforim that are no longer useful. If anyone would like to take one or several, the books for giving away are located on the desk in the bet midrash, as shown in the above photo.
Please keep the place tidy, and do not remove books from anywhere else in the bet midrash.

פעולות לילדי הקהילה כוללות מועדון השוקו וקבוצות ילדים  בשבת בבוקר וקול הנערים במוצאי שבת, השבוע מיד אחרי מעריב.

Our current kids` initiatives include the Cocoa Club, parental babysitting rotation and Kids groups on Shabbat mornings, and Kol Hanearim on Motzei Shabbat, this week immediately following Maariv.

יש סבב של הורים העושים בייביסיטר בגן השבלול בין השעות 9:00-10:00 בשבת בבוקר כדי לשמור על ילדים בגילאים 3 עד 8. זה יאפשר להורים להביא ילדים למועדון השוקו ב-8:00 ולאפשר להם לשחק בפארק מהשעה 9:00 עד שהקבוצות מתחילות בשעה 10:00. אחד מההורים יהיה אחראי, יחד עם 2 בני נוער. (הורי הילדים המשתתפים מתבקשים להודיע לאחראים היכן תהיו, למקרה הצורך). כדי להירשם לסבב, צור קשר עם שרה גורדון בטל’ 0585551967 או במייל Sara.s.gordon@gmail.com

There is now a rotation of parents in Gan Hashablul from 9:00 to 10:00 on Shabbat morning who will be keeping an eye on kids ages 3 to 8. This allows parents to bring kids to Cocoa Club at 8:00 and have them play in the park from 9:00 until groups begin at 10:00. One parent will be assisted by 2 teenagers. (Parents are requested to let those responsible know where you will be, in case of need.) To sign up for the rotation, contact Sara Gordon on 0585551967 or Sara.s.gordon@gmail.com.

אנא המשיכו להתפלל לרפואה שלמה עבור חברינו,אלן שרייבר: אלתר משה בן זיסל דבורה, מני מילר: מנחם חיים בן מלכה והרב דוד’ל ויינברג: דוד הענוך מרדכי בן פריידה שמחה.

Please continue to pray for a refuah shleima for Alan Schreiber: Alter Moshe Ben Zissel Dvorah, Manny Miller: Menachem Chaim Ben Malka, and Rav Dovid’l Weinberg: David Henoch Mordechai ben Freida Simcha.

בשבת הקרובה נמשיך את הסדרה “הלכה ורפואה”. השיעור יתקיים בשעה 16:55 בנושא “חילול שבת להצלת עובר“. השיעור ינתן ביחד עם ד”ר אהרן בוכמן אנו מודים לד”ר בוכמן על עזרתו.

This shabbat afternoon we will continue our Medical Ethics Halacha and Refua series. The class will be given together with Dr. Aron Buchman at 4:55 pm . Topic: Chilul Shabbat for saving a fetus. We thank Dr. Buchman for his help.

הודעות בקהילה

Community Announcements

אם למישהו יש ציוד רפואי / מכונות רפואיות / תרופות / וכו ‘ בביתם ללא שימוש שניתן לתרום, אנא צור קשר עם מנחם הנדלסמן בטלפון 052-728-3850, מפני שיש לו מקומות בהם ניתן להשתמש בהם ולהעריך אותם.

If anyone has unused medical equipment/machines/medications/etc sitting at home that can be donated, please be in touch with Menachem Handelsman on 052-728-3850, as he has places they can be used and appreciated.

שיעור שבועי חדש באנגלית על דעת תבונות בימי שני בשעה 20:30 בבית משפחת הלטיי, 95 דרך החורש מאת רב רוזנשטין


On Wednesday, 6 February, from 6pm-10pm, there will be a blood drive at Ramatayim Tzofim shul, 3 Mishol Hakoranit.
17-18 year olds must bring written parental permission; there is no upper age limit for donations, but donors over the age of 65 must bring a medical ishur.
All donors must bring photo ID: teudat zehut or driving license.
For more details, contact Myrna Sternfeld: 052-4855371