Vaera 5779 וארא

מזל טוב למתנאל שר ברגל הנשואין שלו לתמימה דולינסקי מגבעת מרדכי . גם מזל טוב להורי מתנאל נפתלי וקרול שר וגם לסבתא וויקי שר. ומזל טוב לבני ופנינה דולינסקי הורי תמימה.

Mazal Tov to Matanel Scher on his  marriage to Temima Dolinsky from Givat Mordechai. The wedding took place this week. Also Mazal Tov to Matanel’s parents Naftali (Neil) and Carol Scher and to Savta Vicky Scher. Also Mazal Tov to Temima’s parents Benny and Pnina Dolinsky.

מזל טוב לתמי וקורט סיימון על אירוסי נכדתם, חמדה, בתם לליסה וצבי האריס מטלמון, לידידיה, בנם של רחל ונועם הימלשטיין מנווה דניאל.

Mazel Tov to Tami and Kurt Simon on the engagement of their granddaughter, Chemda, daughter of Lisa and Tzvi Harris of Talmon, to Yedidya, son of Rachel and Noam Himelstein of Neve Daniel.

לאה והלל גולדברג, ליאורה וגבריאל גולדברג, קרין ודוד גולדברג, אנונימי , לאה ודני אבל, לאה ומרדכי אלטוס, כתרא ואנדי אלטשולר, סוזן ומארק גוגנהיים, אלי גלמן, קיילי ואלן הבר, דליה ומיקי היבנר, סוזן ויענקי וייס,שיינע ודארן זבילוביץ, אביגיל ואנדרו זימרמן, שאבי ואבן הלטיי, אביבה ובן טוויטס, מימי ואמנון טביש, סנדי והאווארד לובודה, אסתר ודוד לרנר, אריקה ופנחס מזי,שירה וסם מרקוביץ’, ברברה וג’רי נובל, אביבה וג’ורג’ סטניסלווסקי, ברנדה ואלי סיילס, אילנה ושלמה סימקין, ג’ולי ופטריק עמר, אניטה ודוד מילר, ג’וסלן ודן פוליסר, דלפין ומישל פרדס, הדסה ודוד פרדס, ריקי וג’ורג’ פרוידנשטין, חיה ואברמי קצין, מיכאל וג’יין קרמר, רות וג’יימס קילנר, רבקה וחיים רייך, ובתשבע וזבי ריינץ מזמינים את הקהילה לקידושא רבה אחרי המניין המרכזי של 9:00 לציין 10 שנים של הרב בקהילתנו. אנחנו שמחים שהמשפחה כאן.
יהיו לחמניות למי שרוצה ליטו ידיים ולקבוע סעודה.

Leah and Hillel Goldberg, Leorah and Gabriel Goldberg, Karin and David Goldberg, Anonymous, Lea and Dani Abell, Leah and Mordecai Altose, Kitra and Andy Altschuler, Julie and Patrick Amar, Riki and George Freudenstein, Ellie Gellman, Susan and Mark Guggenheim, Kaily and Alan Haber,  Shaby and Evan Heltay, Dalia and Micky Hubner, Chaya and Avrumi Katzin, Ruth and James Kilner, Michael and Jane Kramer, Esther and David Lerner, Sandy and Howard Loboda, Shira and Sam Markowitz, Erica and Pinchus Mezei, Anita and David Miller, Barbara and Jerry Noble, Hadassah and David Pardes, Delphine and Michel Pardes, Jocelyn and Dan Polisar, Rivka and Chaim Reich, Batsheva and Zevi Reinitz, Brenda and Eli Sales, Elana and Shlomo Simkin, Aviva and George Stanislawski, Aviva and Ben Thwaites, Mimi and Amnon Trebish, Susan and Yankie Weiss, Shayna and Darren Zavilowitz and Abby and Andrew Zimmerman invite the kehilla to a kiddusha rabba, to celebrate Rav Kannais’ 10 year milestone as Rav of our community. We are very thankful to have the whole family here.
The kiddush will take place after the 9:00 minyan, and there will be challa rolls for anyone who wants to wash and make a seuda.

הקישויש לנו כמה תוספות חדשות לשיעורים קבועים שלנו:

We have some new additions to our weekly shiurim:

תכנית בית מדרש לליל חמישי ממשיך. ביה”כ וביה”מ יהיו פתוהים ללימוד בחברותות בין השעות 20:30-22:15, בליווי צ’ולנט וקוגל לקבל את תחושת השבת קצת מוקדם. דיין יהשוע פפר יעביר שיעור על ענייני חושן המשפט.
יהיה תפילת מעריב בשעה 22:00.

Thursday Night Beit Midrash Program. The shul and beit midrash will be open for chavruta learning from 20:30 to 22:15, along with cholent & kugel to help bring in the Shabbat spirit a little early. Dayan Yehoshua Pfeffer will give a shiur on inyanei choshen mishpat. Maariv at 22:00.

שובבים
יסודות ההלכות של אינטראקציות בין גברים לנשים
מאת ר’ רוזנשטיין בימי ראשון בשעה 20:00, בבית משפחת ליפמן, רח’ דה לימה 18.
השיעור באנגלית.

Shovavim
The basics of the halachos of interactions between men and women
By Rabbi Rosenstein Sunday nights 8pm at the Lipmans’ home, 18 De Lima.
The shiur will be in English.

שיעור שבועי חדש באנגלית על דעת תבונות בימי שני בשעה 20:30 בבית משפחת הלטיי, 95 דרך החורש מאת רב רוזנשטין


פעולות לילדי הקהילה כוללות מועדון השוקו וקבוצות ילדים  בשבת בבוקר וקול הנערים במוצאי שבת, השבוע בשעה 17:55.

Our current kids` initiatives include the Cocoa Club and Kids groups on Shabbat mornings, and Kol Hanearim on Motzei Shabbat, this week at 17:55.

אפשר לראות ולהדפיס מדף החברים את הקבלות על תרומותיכם לביה”כ ולקרן חסד עבור דו”חות שנתיים.
אם אתם חברי ביה”כ ואין לכם גישה לרשימת החברים, או אם הפרטים שלכם חסרים או אינם מעודכנים, אנא שלחו מייל ל-mitzperamot@gmail.com

Please note that you can access and print your tax-deductible receipts for all your donations to the shul and keren chesed through the members area of the shul website, for your end-of-year tax filings.
If you are a shul member and do not have access to the membership list or if your details are absent or not up-to-date, please email mitzperamot@gmail.com

אנא המשיכו להתפלל לרפואה שלמה עבור חברינו,אלן שרייבר: אלתר משה בן זיסל דבורה, מני מילר: מנחם חיים בן מלכה והרב דוד’ל ויינברג: דוד הענוך מרדכי בן פריידה שמחה.

Please continue to pray for a refuah shleima for Alan Schreiber: Alter Moshe Ben Zissel Dvorah, Manny Miller: Menachem Chaim Ben Malka, and Rav Dovid’l Weinberg: David Henoch Mordechai ben Freida Simcha.

בשבת הקרובה נמשיך בסדרה של שיעורים ברפואה והלכה. השיעור בשבת אחרי מנחה יועבר בשיתוף עם ד”ר שירה מרקוביץ’ בנושא: “התערבות רפואית אלקטיבית לצורך מניעת כאב” אנו מודים לד”ר מרקוביץ על עזרתה.

This Shabbat afternoon, Rav Kannai will continue his series of shiurim on medical ethics halacha and refuah after Mincha K`tana.  This shabbat afternoon the shiur will be given together with Dr. Shira Markowitz on the topic: “Elective Pain Relief Treatments”. We thank Dr. Markowitz for her help.

הודעות בקהילה

Community Announcements


אם למישהו יש ציוד רפואי / מכונות רפואיות / תרופות / וכו ‘ בביתם ללא שימוש שניתן לתרום, אנא צור קשר עם מנחם הנדלסמן בטלפון 052-728-3850, מפני שיש לו מקומות בהם ניתן להשתמש בהם ולהעריך אותם.

If anyone has unused medical equipment/machines/medications/etc sitting at home that can be donated, please be in touch with Menachem Handelsman on 052-728-3850, as he has places they can be used and appreciated.

אוהד חמו
כתב בשטחים לענייני פלסטינים של חברת החדשות
בנושא “ישראלי מעבר לגדר: מאחורי הקלעים של סיקור הסכסוך”.
מהפיכות במזרח התיכון ובאביב הפלסטיני מנקודת מבט יחודית, מלאה בסיפורים על מפגשים יוצאי דופן עם בכירי הטרוריסטים, בכירי חמאס, פתח ועוד.
מוצ”ש, כ”ח בטבת, 5.1.19 בשעה 20:30 בבית כנסת ישראל הצעיר רח’ מאיר ג’נאו, רמות ג’
עלות כניסה 20 ₪

Ohad Hamo
Palestinian affairs news correspondent
Talking in Hebrew about “An Israeli over the Border: Behind-the-scenes coverage of the conflict”.
A unique perspective of the revolutions in the Middle East and the Palestinian spring, full of stories about extraordinary meetings with senior terrorists, senior Hamas and Fatah figures, and more.
Motza”sh, 28 Tevet, 5 January, 2018 at 8:30pm at Beit Knesset Yisrael HaTzair, Meir Ginio St, Ramot Gimmel.
₪20 entry fee