Va’era 5780 וארא

מזל טוב לנפתלי וקרול שר בהולדת בן למאירה ודניאל ברג. מזל טוב לסבתא רבה ויקי שר

Mazal Tov to Naftali (Neil) and Carol Scher on the birth of a boy to Meira and Daniel Berg.
Mazal tov also to Savta Raba Vicky.

מזל טוב לשרון הנדלר בבר המצווה של הנכד שלה, עידן ינקלביץ, בן של ציפי ושלומי

Mazal Tov to Sharon Handler on the Bar Mitzvah of her grandson Idan Yankelvic, son of Tzippy and Shlomi

תנחומים לגייל פישביין בפטירת אחותה.

Condolences to Gail Fishbein on the loss of her sister.

תנחומים לברוך נלקין וכל המשפחה בפטירת אשתו, חברתנו היקרה, ריבה.

Condolences to Ludwig Nelken and all the family on the loss of his wife, our dear friend Reva Nelken.

במוצ”ש בשעה 20:00 בביה”כ מצפה רמות תהיה הקרנה של הסרט 93Queen, בחסות ויויאן ומשה ספיירר לרגל היארצייט ה-20 לאמהותיהם. סרט זה מספר את סיפור הקמתה של ארגון הצלת חיים לנשים הראשון בניו יורק, “עזרת נשים”. אחרי ההקרנה תתקיים מצגת ודיון עם גיטי ביר, מייסדת חטיבת הנשים של איחוד הצלה, שאינו קשור לארגון הצלה ארה”ב. עזרת נשים, כפי שמוצג בסרט, הוא נושא שנוי במחלוקת עד היום. אנו מזמינים אתכם לראות את הסרט וללמוד את העובדות. הסרט באנגלית.

This Motzei Shabbat at 8:00pm, Mitzpe Ramot will be hosting a screening of 93Queen, sponsored by Vivian and Moshe Spierer on the occasion of the 20th yahrtzeits of their mothers. This movie tells the story of the founding of the first female EMT organization in New York, Ezras Nashim, and will be followed by a presentation and discussion by Gitty Beer, founder of the Women’s Division of United Hatzalah of Israel, which is not affiliated with Hatzalah of the US. Ezras Nashim, as portrayed in the film, is a controversial subject to this day. We invite you to see the film and learn the facts. The movie is in English.

רוצה לתת מתנה משמעותית למישהו שאינו זקוק לדבר? רוצה לכבד זכרונו של מישהו? תנו כרטיס ברכה יפה להראות שנתתם תרומה לקרן החסד לכבודם/לזכרם. צרו קשר עם חווה קסל 052-630-7019 לפרטים.

Are you looking for a meaningful present for someone who doesn’t need anything? Do you want to honour someone’s memory? Give a beautiful card to show that a donation has been made to the Keren Chesed in their honour/memory. Contact Chava Cassel on 052-630-7019 for details

שבת של השראה עם הרב אהרון אדלר נדחתה לשבת, 15 בפברואר.
אנא לעדכן יומנים!

The Shabbat of Inspiration with Rav Aaron Adler has been postponed until the 15th of February. Please update your calendars!

אנא שימו לב שסוף זמן קריאת שמע הינו 9:12 השבת. אנחנו מזכירים למתפללי המניינים ב-9:00 ו-9:15 לקרוא שמע לפני הגעתם לתפילה.

Please note that the latest time for Kriyat Shema is 9:12 on Shabbat morning. Those davening in the 9:00 and 9:15 minyanim should be advised to recite shema before coming to shul.

בשבת בצהריים, הרב קנאי ימשיך סדרת השיעורים בין מנחה למעריב בהלכות מדינה. הנושא השבוע: “גיור במדינה יהודית – גיור קטינים

This Shabbat afternoon, Rav Kannai will continue his Shabbat afternoon series of shiurim between Mincha and Maariv. This week’s shiur will discuss the topic of “Conversion/Giyur in a Jewish state: Converting minors”

בשבת בשעה 8:00 יש בוקר מלא פעילויות לילדי הקהילה, כולל לימוד תורה עם שוקו, תפילה בבית הכנסת, זמן חופשי עם בייביסיטר בגן המשחקים, וקבוצות ילדים.

קול הנערים יתקיים ב18:15 במוצ”ש.

We once again have a full Shabbat morning kids program, from 8am, with cocoa club learning, Tefilla in shul, park time with babysitters, and groups.
Kol Hanearim will take place at 6:15pm this Motzei Shabbat.

אנא המשיכו להתפלל לרפואה שלמה של חברינו, בתיה לוינסון: בתיה פריידה בת חיה שרה, גייל פישביין: גולדא נעכא בת חנה לאה, אלן שרייבר: אלתר משה בן זיסל דבורה, והרב דוד’ל ויינברג: דוד הענוך מרדכי בן פריידה שמחה.

Please continue to pray for a refuah shleima for Batyah Levinson: Batya Freida bat Chaya Sara, Gail Fishbein: Golda Necha bat Chana Leah, Alan Schreiber: Alter Moshe ben Zissel Dvorah, and Rav Dovid’l Weinberg: David Henoch Mordechai ben Freida Simcha.

הקישו בקישורית כדי לראות את רשימת השיעורים הקבועים שלנו.

Click on the link for the full list of our weekly shiurim.

אם אתם רוצים לתרום לבית הכנסת, או לשלם התחייבות, יש להקליק: mitzperamot.org/donate

To find out how to make a donation to the shul, or pay a pledge, please visit mitzperamot.org/donate

הודעות בקהילה

Community Announcements

הסיפור הבא הוא הסיפור של הנכדה של חברתנו היקרה, בלה הרפז:
“בעלה של רונית, ג’וזף, סבל לאחרונה משבץ מוחי ואין לו ביטוח רפואי לכיסוי עלויות בית חולים ושיקום
הרבה פעמים אנחנו שומעים על אסונות של אחרים, שמבקשים מאיתנו לתרום עבורם. הפעם זה קרוב משפחה שלי וזה הסיפור שלה: בריאות ממלכתי. מרגיש כל-כך מובן מאליו שאנחנו אפילו לא חושבים על זה, עד שאסון נופל ואין. מדינת ישראל החליטה להטיל ספק בנישואים של ג׳וזף, שעלה מקניה והשתרש בארץ לפני מעל עשור, עם רונית בחירת לבו. החודשים עברו ועדיין אין החלטה ובינתיים פג תוקף הויזה של ג’וזף – איתה פקע גם ביטוח הבריאות הממלכתי. נפל הגורל וג׳וזף מאושפז היום באיכילוב לאחר אירוע מוחי וניתוחים מרובים, משתדל לחייך אך עומד בפני תהליך שיקומי ארוך והמשפחה נאלצת לגייס תרומות למימון ההוצאות. כל שקל עוזר.
עזרו למשפחתנו לממן לאבא ג’וזף טיפול רפואי מציל חיים וטיפול שיקומי בעקבות אירוע מוחי, בהיעדר כיסוי ביטוחי
PayPal , Payboxאפשרויות לתרום באמצעות
פרטים נוספים (באנגלית) באתר הקמפיין

The following has happened to granddaughter and grandson-in-law of our dear member Bella Harpaz:
“Ronit’s husband, Joseph, recently suffered a stroke and does not have medical insurance to cover hospital and rehabilitation costs.
We often hear tales of woe from strangers, with requests for donations. This time it’s my relative and this is her story: Socialised medicine. Taken for granted, to the extent that we don’t even think about it until disaster falls, and there is none to fall back on. The State of Israel decided to question Joseph’s marriage. Joseph made Aliya from Kenya over a decade ago, with his soulmate, Ronit. Months passed and still no decision has been made.Meanwhile, Joseph’s visa has expired, and with it his national health insurance. Fate threw a cruel blow, and Joseph has been hospitalized in Ichilov following a stroke and several surgeries. He is trying to keep his spirits up, but is facing a lengthy rehabilitation process, a heavy expense which his family must fund, and they have no option other than to raise donations . Every shekel helps.
Help our family fund Joseph’s life-saving medical and rehabilitative care following a stroke, without medical insurance.
There are options to donate through PayPal, and Paybox
More details (in English) on the campaign website