Vaetchanan 5778 ואתחנן

אחרי המניין ב-9:00, ח”כ ומועמד לראש העיר ירושלים, זאב אלקין, יעביר דבר תורה לקהילה.

Following the 9:00 minyan, Jerusalem mayoral candidate and government Minister Ze’ev Elkin will deliver a Dvar Torah to the kehilla.

תפסים לחברות לשנת תשע”ט ומקומות ישיבה לימים נוראים כבר נשלחו לרשימת התפוצה שלנו. יש להירשם דרך הקישור.
חברים חייבים להגיש גם את הטפסים וגם את התשלום לפני ה​-19 באוגוסט / ח’ באלול ​כדי להבטיח את מקומותיכם. לאחר מועד זה, רישום למקומות יהיה פתוח לכל, כולל אנשים שאינם חברים. ההרשמה תיסגר סופית ב- ​26 ב​אוגוסט / ​ט”ו באלול.

Membership forms for 5779 and seat requests for the high holidays have been sent to our mailing list. You can sign up at the attached link.
Members must submit their forms by 19 August/8 Ellul to assure their seats. After this date, registration will be open to all, including those who are not members. Registration will close on 26 August/15 Ellul, after which time it will not be possible to reserve seats.

אנא התפללו לרפואה שלמה עבור התינוקת, אורה מזי: אורה בת עטרה רחל נולדה פגית ויכולה להינות מתפילותינו.

Please daven for a refuah shleima for Aura Mezei: Aura bat Atara Rachel. She was born very prematurely and can benefit from our prayers.

שיעורו של הרב קנאי על פרקי אבות יתקיים בשבת בשעה 17:55.

The Rabbi`s Shabbat afternoon shiur on Pirkei Avot will be held at 5:55 pm.

בית הכנסת מצפה רמות צריך פרטים מלאים ומעודכנים עבור כל בני משפחתך. בלי פרטים אלה, לא נוכל להעלות את הגברים (בעל הבית, בנים וחתנים) לתורה, ובאמירת ”מי שברך” יהיו חסרים בני משפחה חשובים. אנחנו גם צריכים לעקוב אחרי יארצייטים של האהובים שלכם, כדי שנוכל לכבד אתכם בתאריכים המתאימים.
במקרה שעוד לא עשיתם זאת, אנא מלאו את הטופס הידידותי למשתמש.
שיתוף הפעולה שלכם חיוני לתפעול חלק של סדר התפילות. נשמח מאוד אם תמלאו כמה שיותר מידע , כולל ימי הולדת של כל המשפחה, לתת לנו תמונה ברורה יותר על הרכב הקהילה. כך יתאפשר לנו למקד אירועים עתידיים בצורה הולמת יותר.

The shul needs up-to-date information about your family and household. Without your details, the men of your household cannot  be called up for aliyot effectively, and your mi shebeyrachs may lack vital family members. We must also keep track of yahrtzeits in order to offer members a kibud on relevant dates.
If you have not already done so, please fill in this user-friendly form.
Your cooperation is vital to the smooth running of the shul. We would appreciate it if you could fill in as much information as possible (including birthdays of all family members), to give us a clearer picture of the makeup of the congregation, thus allowing us to target future events more appropriately.

חוג לימוד תורה עם שוקו בהפסקת קיץ.

Shabbat morning choco learning is on summer hiatus.

תזכורת. המניינים לתפילת שחרית בשבת יתקיימו בשעות 7:00, 9:00, ו-9:15. אי לכך, המתפללים בשני המניינים האחרונים יצטרכו לקרוא קריאת שמע עוד קודם התחלת התפילה. השבת, סוף זמן קריאת שמע ב-9:16.

Reminder. Shabbat Shacharit times are 7:00, 9:00 and 9:15 am.
Accordingly, participants in the second and third minyanim must adopt the habit of reciting Kri’at Sh’ma prior to leaving home. This Shabbat, sof zman k’riat sh’ma is 9:16.

הקישו בקישורית כדי לראות את רשימת השיעורים הקבועים שלנו.
שיעורים קבועים

Click on the link for the full list of our weekly shiurim.
Weekly Shiurim

הודעות בקהילה

Community Announcements

שיעור באנגלית לנשים
בשבת בצהריים שוני סולו תעביר שעור אצל ברברה נובל באבן שמואל 35  בשעה 17:00.
כל הנשים מוזמנות

Shabbat afternoon shiur for women!
This week Shonny Solow will be speaking at the home of Barbara Noble – 35 Even Shmuel – at 5:00pm .
All women welcome!

לאחר כמה מקרים בשבועות האחרונים, מד”א מזכירה לכם לוודא שיש לכם מספר בית ו / או מספר דירה מחוץ לביתכם, שניתן לראות אותו מהרחוב.
זה יכול להציל חיים.

After many unfortunate incidents over the past few weeks, Magen David Adom Ramot strongly remind you to ensure you have a well-lit and visible house number and/or apartment number outside your home, where it can be seen from the street.
This can save lives.