Vaetchanan 5779 ואתחנן

מזל טוב לפרידה רוס על הולדת נכד חדש, בן ליואל וחנה רוס מזכרון יעקב. הברית יתקיים בשבת בגבעת זאב.

Mazal Tov to Frieda Ross on the birth of a Grandson, son to Yoel and Chana Ross of Zichron Yaacov. The Brit will take place on Shabbat in Givat Zeev.

מזל טוב לשולה ומוריס שטיינהרט באירוסי נכדתם, בתשבע, לשלמה ליפמן מבית שמש.

Mazaltov to Shula and Maurice Steinhart on the engagement of their granddaughter Batsheva to Shlomo Lipman of Bet Shemesh.

אנו שמחים להודיע כי הרב דוד סתיו, רבה הראשי של שהם ויו”ר ארגון צהר, ידרוש בבית הכנסת בשבת הקרובה.
הרב ידרוש בשבת בבוקר בתום המנין שמתחיל ב 9, זמן משוער, 10:50, 11:00.
אחרי הדרשה, יהיה קידושא רבה בחסות קרן דוביק ומשפחת לרכה להנצחת זכרו בשנת ה25 לנפילתו.

We are honoured to have Rav David Stav, Chief Rabbi of Shoham and head of Tzohar, join us at the 9:00 minyan this Shabbat, after which he will deliver a drasha.
The Rav is will start speaking around 10:50, 11:00.
The Rav will be speaking in Hebrew.
The Rav’s drasha will be followed by a kiddush, sponsored by Keren Dovik and family Lerba to commemorate 25 years.

אנא שימו לב שסוף זמן קריאת שמע הינו 9:22 השבת. אנחנו מזכירים למתפללי המניין ב-9:00 לקרוא שמע לפני הגעתם לתפילה.

Please note that the latest time for Kriyat Shema is 9:22 on Shabbat morning. Those davening in the 9:00 minyan should be advised to recite shema before coming to shul.

השבת, הרב קנאי יחזור לשיעורו הרגיל בנושא פרקי אבות, פרק ד’ בשעה 17:40.

Rav Kannai will give this Shabbat afternoon’s shiur at 5:40 pm. We will return this week to our topic of Pirkei Avot, chapter 4.

קיבלתם במייל השבוע עם פירוט על חברות ומקומות ישיבה בימים הנוראים לשנת ה’תש”ף.
ההרשמה פתוחה לחברות בקישור זה: טופס הרשמה. אם תרצה להזמין מושבים ללא חברות, ההרשמה תהיה פתוחה החל מ -8 בספטמבר / 8 באלול.
ההרשמה נסגרת ב- 15 בספטמבר / 15 באלול, לאחר מכן לא יתכבדו בקשות נוספות.

You should have received an email this week, with details of membership and yamim noraim seating for 5780.
Sign up is open for membership at this link: membership form. If you would like to apply for seats without membership, sign up will be available from 8 Sept/8 Ellul.
Sign up closes on 15 Sept/15 Ellul, after which time no more requests will be honoured.

פעולות לילדים בשבת בבוקר בהפסקת קיץ.

Kids Shabbat morning activities are all on summer hiatus.

אנא המשיכו להתפלל לרפואה שלמה של חברינו, בתיה לוינסון: בתיה פריידה בת חיה שרה, גייל פישביין: גולדא נעכא בת חנה לאה, אלן שרייבר: אלתר משה בן זיסל דבורה, מני מילר: מנחם חיים בן מלכה והרב דוד’ל ויינברג: דוד הענוך מרדכי בן פריידה שמחה.

Please continue to pray for a refuah shleima for Batyah Levinson: Batya Freida bat Chaya Sara, Gail Fishbein: Golda Necha bat Chana Leah, Alan Schreiber: Alter Moshe ben Zissel Dvorah, Manny Miller: Menachem Chaim ben Malka, and Rav Dovid’l Weinberg: David Henoch Mordechai ben Freida Simcha.

הקישו בקישורית כדי לראות את רשימת השיעורים הקבועים שלנו.

Click on the link for the full list of our weekly shiurim.

אם אתם רוצים לתרום לבית הכנסת, או לשלם התחייבות, יש להקליק: mitzperamot.org/donate

To find out how to make a donation to the shul, or pay a pledge, please visit mitzperamot.org/donate

הודעות בקהילה

Community announcements

השיתופית: שיתוף בגדים וכלי בית, שנמצאת בעליית הנוער 36/8, היא מקום בה אנשים יכולים לתרום בגדים וכלי בית שמפנים מביתם. יש בגדים בכל הגדלים ולכל העונות, אביזרי תינוקות, צעצועים, מצעים, ספרים, כלי בית, מוצרי חשמל ועוד. כל מה שנתרם הינו ממוין ומוצע בשיתופית שכל אחד יכול להגיע לראות. הסתכלו ובחרו כל מה שבא לך, לקחת. השירות חינמי לחלוטין ומבוסס על אידיאולוגיות של שיתוף, נוחות, העצמה כלכלית ומחשבות אקולוגיות.
חייגו או שלחו הודעה בטלפון לחדוה 052-354-2948, או שלחו הודעה לדף הפייסבוק של ‘The Clothes and Houseware Share – השיתופית’ .

The Shitufit: Clothes and Houseware Share, located at Aliyat HaNoar 36/8, is a place where people can donate clothing and household items which they clear out of their homes. There is clothing in all sizes and for all seasons, baby accessories, toys, linens, books, homewares, electrical items and more. Everything that is dropped off is sorted and offered in the Shitufit for anyone to come and visit. Browse, and choose whatever you need or want, to borrow or keep. The service is entirely free and is based on the ideologies of sharing, convenience, economic empowerment and ecological mindedness.
Call or message Hedva on 052-354-2948, or send a message to ‘The Clothes and Houseware Share – השיתופית’ Facebook page.