Vaetchanan 5780 ואתחנן

מזל טוב לאילנה קורמן בהגעתה לגיל מצוות. מזל טוב להוריה, הדסה ודוד קורמן ולכל המשפחה

Mazal tov to Ilana Corman on becoming bat mitzvah. Mazal tov to Ilana’s parents, Dassie and David Corman, and all the family.

טום וברנדה קפלן שמחים להודיע שבנם בנימין גבריאל אשר התארס לעדי נבו . מזל טוב!

Mazal tov! Tom and Brenda Caplan are pleased to announce the engagement of their so Benjamin Gavriel Asher to Adi Nevo.

זמנים לתשעה באב:
מנחה יום ד’: 18:30
תחילת הצום: 19:41
מעריב עם איכה: 20:01
שחרית יום ה’: 7:00 / 8:00
מנחה: 13:40 / 19:15
מעריב וגמר הצום: 20:00

Tisha B’Av Times
Mincha Wednesday: 18:30
Fast Starts: 19:41
Maariv with Eicha: 20:01
Shachrit Thursday: 7:00/8:00
Mincha: 13:40 / 19:15
Maariv and end of fast: 20:00


בתשעה באב בצהריים, יהיו 2 שיעורים בזום בענייני דיומא – באנגלית.
17:00-17:45 – הרב דוד’ל ויינברג “עיני עיני יורדה מים: ראייה מטושטשת בעקבות החורבן
17:45-18:30 הרב אבי קנאי – ” האם החורבן משפיע על הקורונה?
לחצו כאן להצטרף
Meeting ID: 889 9666 6402
Passcode: 406927

On Tisha be’Av afternoon, there will be 2 shiurim on zoom (English) dealing with the day – ‘Inyanei Deyoma’.
5:00- 5:45 – Rabbi Dovid’l Weinberg – “Blurry Vision in the Aftermath of the Churban Beit HaMikdash
5:45 – 6:30 – Rabbi Avi Kannai – “Does the Churban effect Corona?
Click here to join
Meeting ID: 889 9666 6402
Passcode: 406927

זכרו להזמין את החברות ומקומות ישיבה בימים הנוראים ה’תשפ”א השבוע.
אנו מחויבים להושיב כל חבר שרוצה באחד מהמניינים שלנו בנוחות ובבטיחות, ומקווים לאפשר הזמנת מקומות לאורחים אחרי תשעה באב. לשמור את מקומותיכם, אנא מלאו את הטופס לפני 29 ביולי / 8 באב: טופס הרשמה

Remember to reserve your shul membership and Yamim noraim seating for 5781 this week. We are committed to seating every member comfortably and safely, and we hope to open up seat registration for guests after Tisha b’av. To book your spot/s, please submit your form by 29 July/8 Av: Membership form

עם העלייה במספר חולי קורונה (ולכן המספר בבידוד), אל תשכח שיש באתר שלנו רשימה של עסקים עם משלוח עד הביתbit.ly/MRCorona.

With the uptick in cases of corona, and therefore of people in quarantine, please remember that we have a handy list of local (and less local) grocery shops and other services who will deliver, on our website: bit.ly/MRCorona

השיעור של הרב קנאי על פרקי אבות יחזור השבוע אחרי פגרה קצרה. כולם מוזמנים להצטרף ב-18:10, בעטיית מסכות.

This week, the Rav’s Pirkei Avot shiur on Shabbat afternoon will restart after a brief hiatus. All are invited to join at 6:10, appropriately masked.

הודעה מאת קרן החסד
הובא לידיעתנו שאנשים רבים רוצים לתרום את המענק לכל אזרח שהממשלה מחלקת. קרן החסד שוקלת איך להשתמש בכספים אלה כדי לעזור לעסקים מקומיים ומשפחות נזקקות בשכונתינו. עדכונים בהמשך.

.

A message from the Keren Chesed
It has come to our attention that many people would like to donate the money that the government is planning on giving every citizen. The Keren chesed is considering ways to channel these funds to needy local businesses and needy local families.  Update to follow.

כעת יש לנו בימי חול 2 מנייני שחרית, מניין מנחה ומעריב, פעמיים קבלת שבת, ופעמיים שחרית שבת בבוקר.
כל החוקים הרלוונטיים יאוכפו (תפילה בחוץ, עטיית מסכות, הבאת סידור וטלית מהבית, שמירת מרחק של 2 מטר וניגוב כל איזור אחרי שימוש) בכל תפילה.

We are currently running 2 shacharits, one daily mincha and maariv, 2 kabbalat Shabbat and 2 Shabbat morning services.
We are upholding the legal and recommended social distancing at all services, only davening outdoors, using tashmishei kedusha from home, wiping down areas after use, and with all participants wearing masks.

מה אתה יודע על ממשל יהודי לפי התלמוד?
הפרדת רשויות, מעמד בית הדין, הגדרת “ציבור”, שלטון פדרלי: מעמדו של שבט בודד מול כלל האומה, פילוסופיה פוליטית – שמרנות מול מהפכנות, מהו חטא, ועוד!
כל הנושאים המרתקים הללו מופיעים במסכת קצרה ויחודית, שאיננה נלמדת בדרך כלל לעומק, מסכת הוריות!
הרב קנאי מלמד את מסכת הוריות באנגלית דרך זום בימי שישי ב-9:00 בבוקר. השיעורים מתבססים על שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין זצ”ל על הוריות!
פרטי התקשרות לשיעור הקרוב:
הקליקו כאן להצטרף
Meeting ID: 88459374042
Password: 585889

What do you know about Jewish government according to the Talmud?
Separation of powers, status of courts, definition of Tzibur, Federal system: The status of a single tribe vs. the entire nation, Political philosophy- conservatism vs. revolutionism, what is a sin and more!
All of these fascinating and thought provoking topics appear in a unique and short masechet which is rarely learned in depth: Horayot!
Rabbi Kannai is teaching Horayot via zoom on Friday mornings at 9am in English. The shiurim are based on Rav Aharon Lichtenstein’s Zatzal shiurim on Horayot!
Don’t miss this unique opportunity!
Click here to join
Meeting ID: 88459374042
Password: 585889

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור הדף היומי של אפרים שרייבמן דרך זום בכל יום בשעה 05:20. מפגש: 82049573837
אחר השיעור בזום, ניתן לשמוע אותו יחד עם השיעורים האחרים באתר ephraimschreibman.com.
אנו מודים לאפרים על זיכוי הרבים!
שיעור הדף היומי של איתן קורן מתקיים במשך השבוע בשעה 20:45, וב-15:00 ביום שישי.
הקליקו כאן להצטרף.
מפגש מספר: 84226296274 סיסמה: 186472
כולם

All are welcome to join Ephraim Schreibman’s Daf Yomi shiur via zoom every day at 5:20 am. Meeting ID: 820 4957 3837.
After the live zoom shiur, it may be heard together with other daf yomi shiurim at ephraimschreibman.com
We thank Ephraim for Zikuy Harabim!
Eytan Coren’s daf yomi shiur is at 8:45pm during the week and at 3pm on Fridays.
Click here to join.
Meeting ID 84226296274, password 186472

מוזמנים להצטרף לשיעורים השבועיים של הרב קנאי:
יום שני בשעה 09:00 – נושאים אקטואליים. מפגש: 84226296274, סיסמה 186472

All are welcome to join Rabbi Kannai’s weekly classes:
Monday morning 9 am – current topics. Meeting ID: 84226296274, password 186472

רפואה שלמה

Refuah Shleima

נא להתפלל לרפואת גיסו של דוד האם, הרב פנחס קורף שעדיין חולה כתוצאת נגיף הקורונה: הרב רפאל פינחס בן חי’ רבקה. הוא מאוד יעריך תפילות ותהלים מאת הקהילה.

Please daven for David Hamm’s brother-in-law, Rabbi Pinchus Korf, HaRav Refael Pinchas ben Chaya Rivka, who has been and remains quite ill with an aftermath of COVID-19.