Vayechi 5779 ויחי

מזל טוב לחברינו דינה ואלי אברך ומשפחתם בהולדת בת.

Mazal tov to Dina and Eli Avrech and family on the birth of a baby daughter.

מזל טוב לבתיה וג’יי לוינסון על האירוסין של הנכדה הודיה לאליסף חזוט.  מזל טוב להורים מרגולית ושמעון לוינסון.

Mazel Tov to Batya and Jay Levinson on the engagement of their grandaughter Hodaya to Elyasaf Chazut. Mazel Tov to the parents Margolit and Shimon Levinson.


במוצאי שבת השבוע ב20:00 הקהילה מוזמנת להרצאה “רוחניות ממעמקים” – חיי הקהילה הדתית בגטו קובנו” כמסופר על ידי הרב אפרים אושרי. ההרצאה יועבר על ידי משה טרנשסקי, ד”ר להיסטוריה יהודית, החוקר את הספרות בתקופת השואה, ומחנך בישיבת חורב.
הההצאה תתקיים באנגלית בבית כנסת מצפה רמות. ההרצאה לכבוד עשרה בטבת: יום הקדיש הכללי.

This Motzei Shabbat at 8:00pm, the community is invited to a lecture,
“Spirits from the Depths” – The Religious Life in the Kovna Ghetto” as told by Rabbi Ephraim Oshry , to be delivered by Moshe Taranshsky, doctor of Jewish History, researcher of Holocaust related literature, and educator at Yeshivat Horev.
The lecture will be delivered in English in Beit Knesset Mitzpe Ramot, and is in honour of Asara beTevet: Yom Hakaddish Haklali

משפחת קנאי מזמינה את כל הקהילה לעונג שבת בליל שבת בביתם, משעול הרותם 1 (כניסה מדרך החורש), בשעה 20:15, לרגל סיום חומש בראשית. כולם מוזמנים בשמחה!

The Kannai family invite all the community to a Friday night Oneg shabbat at their house, Mishol Harotem 1 (enterance from Derech Hachoresh), 8:15 pm, in honor of the completion of chumash Breishit. All are warmly welcomed!

פעולות לילדי הקהילה כוללות:
מועדון השוקו בשבת בבוקר בשעה 8:00
קבוצות ילדים במהלך התפילה בשבת בבוקר בשעה 10:00
קול הנערים מוצאי שבת, השבוע בשעה 17:45 בואו להצטרף אלינו כל שבוע 25 דקות אחרי מוצ”ש ללמידה בכיף!
תזכורת:  תשמרו את כרטיסי ההגרלה עד סוף העונה עבור ההגרלה הגדולה!
אנחנו עדיין מחפשים מתנדבים לעזור בקבוצות ילדים בשבת בבוקר. אם ילדיכם הולכים לקבוצות אלו, אנא תשקלו להתנדב ולהצטרף ללוח התורנות.

Our current kids` initiatives include:
Cocoa Club on Shabbat morning at 8am
Kids groups during Shabbat morning davening at 10am
Kol Hanearim Motzei Shabbat learning, this week at 17:45 Come join us every week 25 minutes after motz”sh for learning and fun! Reminder to keep raffle tickets until the end of the season for a grand prize raffle!
We are still looking for volunteers to help run the Shabbat morning kids groups. If you have kids that go to the groups, please consider signing up to be on the rotation of volunteers.

רשימת החברים המעודכנת הועלתה לאתר האינטרנט של בית הכנסת (לחברים בלבד).
אפשר לראות ולהדפיס ממחלקת החברים את הקבלות על תרומותיכם לביה”כ ולקרן חסד עבור דו”חות שנתיים.
אם אתם חברי ביה”כ ואין לכם גישה, או אם הפרטים שלכם חסרים או אינם מעודכנים, אנא שלחו מייל ל-mitzperamot@gmail.com

The updated membership list is available online (accessible to members only) on the members area of the shul website.
Please note that you can access and print your tax-deductable receipts for all your donations to the shul and keren chesed through the members area of the shul website, for your end-of-year tax filings.
If you are a shul member and do not have access, or if your details on the list are absent or not up-to-date, please email mitzperamot@gmail.com

אנא המשיכו להתפלל לרפואה שלמה עבור חברינו, מני מילר: מנחם חיים בן מלכה והרב דוד’ל ויינברג: דוד הענוך מרדכי בן פריידה שמחה.

Please continue to pray for a refuah shleima for Manny Miller: Menachem Chaim Ben Malka, and Rav Dovid’l Weinberg: David Henoch Mordechai ben Freida Simcha.

בשבת הקרובה נמשיך בסדרה של שיעורים ברפואה והלכה. השיעור בשבת אחרי מנחה יועבר בשיתוף עם ד”ר טד מילר בנושא: עד כמה יש לשתף את החולה במידע על מצבו? אנו מודים לד”ר מילר על עזרתו..

This Shabbat afternoon, Rav Kannai will continue his series of shiurim on medical ethics halacha and refuah after Mincha K`tana.  This shabbat afternoon the shiur will be given together with Dr. Ted Miller. Topic: Sharing information with the patient regarding his medical situation. We thank Dr. Miller for his help

הקישו בקישורית כדי לראות את רשימת השיעורים הקבועים שלנו.
שיעורים קבועים

Click on the link for the full list of our weekly shiurim.
Weekly Shiurim