Vayechi 5781 ויחי

הזדמנות אחרונה בשנת 2020 לנצל את ההחזר ממס הכנסה לשנה זו ולמסור תרומה לבית הכנסת או לקרן החסד. אנא צרו קשר אם ברצונך לתת תרומה.
אנא זכרו שאפשר להוריד כל קבלה לניכוי מס מהשנה שחולפת וכן כל הקבלות מאז אמצע שנת 2014 בקובץ PDF אם נכנסים לעמוד החברים עם חשבון הגוגל שלך.
יש עוד שבוע של.

Last chance to make a donation to the shul or Keren chesed and take full advantage of your tax deductible allowance for 2020! Please contact us if you would like to make a donation.
Please remember that you can access your tax deductible receipts and download them as digital PDFs by logging in with your google account to the members area of our website, where you can access receipts dating back to mid-2014 when the shul went digital.

השיעור של הרב קנאי יתקיים השבת אחרי מנחה קטנה. נמשיך ללמוד את ספר עזרא. נא להביא ספרים. כולם מוזמנים, בעטיית מסכות.

Rav Kannai’s Shabbat afternoon shiur will take place after Mincha. We will continue to learn the book of Ezra. Please bring a book of your own. All are invited, appropriately masked.

אם תמצא את עצמך בבידוד, אל תשכח שיש באתר שלנו רשימה של עסקים שעושים משלוחים עד הבית. bit.ly/MRCorona.

Should you find yourself in quarantine, please remember that we have a handy list of local (and less local) grocery shops and other services who will deliver, on our website: bit.ly/MRCorona

אנא שימו לב שסוף זמן קריאת שמע הינו 9:09 השבת. אנחנו מזכירים למתפללי המניין ב-9:00 לקרוא שמע לפני הגעתכם לתפילה.

Please note that the latest time for Kriyat Shema is 9:09 on Shabbat morning. Those davening in the 9:00  minyan should be advised to recite shema before coming to shul.

אתם מוזמנים להצטרף לשיעורים השבועיים של הרב קנאי:
יום שני בשעה 09:00 – נושאים אקטואליים. מפגש: 84226296274, סיסמה 186472
יום שישי בשעה 9:00 – גמרא הוריות (באנגלית). השיעורים מתבססים על שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין זצ”ל על הוריות! מפגש: 88459374042, סיסמה 585889

All are welcome to join Rabbi Kannai’s weekly classes:
Monday morning 9 am – current topics. Meeting ID: 84226296274, password 186472
Friday morning 9 am – Gemara Horayot (English)Rav Kannai’s Gemara shiur, based on Rav Aharon Lichenstein Zatza”l’s classes on Horayot will take place this week as normal. Meeting ID: 88459374042, Password: 585889

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור הדף היומי של אפרים שרייבמן דרך זום בכל יום בשעה 05:20. מפגש: 82049573837 סיסמה: 131101
אחר השיעור בזום, ניתן לשמוע אותו יחד עם השיעורים האחרים באתר https://feeds.captivate.fm/the-35-minute-daf-yomi/
אנו מודים לאפרים על זיכוי הרבים!
שיעור הדף היומי של איתן קורן מתקיים במשך השבוע בשעה 20:45, וב-15:00 ביום שישי.
הקליקו כאן להצטרף.
מפגש מספר: 84226296274 סיסמה: 186472

All are welcome to join Ephraim Schreibman’s Daf Yomi shiur via zoom every day at 5:20 am. Meeting ID: 820 4957 3837, password: 131101.
After the live zoom shiur, it may be heard together with other daf yomi shiurim at https://feeds.captivate.fm/the-35-minute-daf-yomi/
We thank Ephraim for Zikuy Harabim!
Eytan Coren’s daf yomi shiur is at 8:45pm during the week and at 3pm on Fridays.
Click here to join.
Meeting ID: 84226296274, password: 186472

הודעות בקהילה

Community Announcements

אור חדש מזמין את הקהילה ללימוד ערב חמישי בבית כנסת מצפה רמות (באנגלית). שיעור הלכה עם דיין פפר באנגלית ב 20:45 ובעברית ב-21:55 ושיעור מחשבה עם הרב ויינברג באנגלית ב-21:55. מעריב ב-21:45. בואו לשיעור אחד או לשניהם!

Ohr Chadash invite the community to join them for their Thursday night learning program at Mitzpe Ramot. Halacha with Dayan Pfeffer in English at 8:45 and in Hebrew at 9:55, and Machshava with Rav Weinberg in English at 9:55. Maariv at 9:45pm. Please feel free to join for some or all of the evening.

רפואה שלמה

Refuah Shleima

אנא הוסיפו את חברנו היקר, לארי ווזניקה לתפילותיכם לוי שמעון בן רבקה רייזל.

Please add our dear friend and member Larry Woznica to your prayers – לוי שמעון בן רבקה רייזל .

אנו שמחים לבשר כי יש שיפור במצב הבריאותי של גיסו של דוד האם, הרב פנחס קורף שחלה כתוצאת נגיף הקורונה: הרב רפאל פינחס בן חי’ רבקה. אנא המשיכו להזכיר אותו בתפילותיכם.

I am pleased to share that David Hamm’s brother-in-law, Rabbi Pinchus Korf, HaRav Refael Pinchas ben Chaya Rivka, has been showing signs of improvement, after being very ill with COVID-19. Please keep him in your prayers, as he still has a way to go and can still benefit from them.