Vayera 5778 וירא

חוג לימוד תורה מלווה בשוקו. בואו לבית המדרש ע”ש שולמית בשעה 8:00 בשבת בבוקר. נלמד בחברותות (הורה וילד, סבא ונכדה, חברים…ברוכים הבאים!) הרב קנאי ישתתף בע”ה ללמוד עם כל המעוניין. וכמובן, יוגש שוקו וקפה.

Choco Club – Shabbat Morning Learning. Please join us at 8:00 Shabbat morning in the Shulamit Beit Midrash for learning b’chavruta (parent-child, grandparent-grandchild, friends all welcome – Rav Kannai will attend be’H to learn with those interested. Hot Choco (and coffee) will be served!

כמידי שנה, בחודש נובמבר אנחנו מקדימים את מניין הגן לשעה 9:00, עד וכולל פ’ ויצא.

As is our custom in November of each year, we are moving up the Gan minyan to 9:00am, through Parashat Vayetze.

אנו שמחים להודיע כי בשבת הקרובה, בסיום המנין השני של שחרית (סביבות 10:30-10:40), יכבד אותנו הרב אריה קצין בשיחה באנגלית של כרבע שעה בה ישולבו סיפורים מעוררי השראה על קירוב וחזרה בתשובה. הרב קצין הוא איש רב פעלים, בין השאר משמש כמנכ”ל (CEO) של RAJE, מייסד ומנהל ישיבת סיני (Sinai Academy) בניו יורק של נערים יוצאי בריה”מ, רב בית כנסת ועוסק גם בתקשורת. הוא אביו של חברנו, אברומי קצין.
בעקבות זאת לא תתקיים דרשת הרב במנין השני. הציבור מוזמן!

We are pleased to announce that this Shabbat, following the second minyan (around 10:30-10:40), we will be honored by Rabbi Aryeh Katzin, who will speak to us in English for about a quarter of an hour, relating inspiring anecdotes about kiruv and teshuva. Rabbi Katzin is a man of many talents, he’s CEO of RAJE, the founder and principal of Sinai Academy in New York, for youth who immigrated from the FSU, a pulpit rabbi, and active in the communications industry. He is Avrumi Katzin’s father.
That being the case, Rav Kannai has decided not to speak before Mussaf at the second minyan.

מתכונת חורף. הרב קנאי יעביר שיעור בשבת בנושא ההפטרות אחרי מנחה קטנה.

Winter mode. Rav Kannai will give his shiur on Shabbat afternoon on the haftarot after ‘late’ mincha.

טקס האזכרה שנתית לזכר דב לרבה ז״ל יתקיים השנה ביום שישי ה3 בנובמבר בשעה 10:00 בבוקר בחלקה החדשה בהר הרצל ,חלקה ד9. כיבוד קל.

The annual memorial service for Dov Lerba z”l will be held at 10:00am on November 3rd, at the new section of Har Herzl, Chelka Dalet 9. Light refreshments.

רישמו נא לפניכם כי במוצאי שבת, 18 בנובמבר, נקיים אסיפת חברים כללית. חבר המבקש להגיש מועמדות לוועד החדש חייב להודיע לוועד הנוכחי באמצעות דוא”ל בזמן הקרוב ביותר. הצעות לדיון יש להגיש למשה שפירר עד ה-4 בנובמבר. כידוע, כדי להצביע או להיבחר, חובה לשלם בעוד מועד דמי חברות לשנת הנוכחית או להגיע לסיכום חלופי עם אחד מחברי הוועד.

Please take note that on Motzaei Shabbat November 18th we will be holding the Annual General Meeting of the membership. If you desire to be a candidate for the new vaad, you must notify a member of the present vaad by email forthwith. Proposals for resolutions must be submitted in writing to a vaad member by November 4th. As you are aware, one must either pay full membership dues for the current year or come to an alternative payment arrangement with a member of the vaad in order to vote or be elected.

באותה מוצאי שבת, לאחר האסיפה השנתית, הרב איאן פאר, מרא דאתרא של קהילת שיר חדש בבקעה יעביר שיעור לזכרם של אחיו של רפי ברנט ואביה של דינה ברנט. נושא השיעור: הכוח של התחלות; איך לבצע רה-סט כשהחיים מכבידים עליך. פרטים נוספים בהמשך.

Also on Motzaei Shabbat the 18th of November, following the AGM, Rabbi Ian Pear, Rav of Kehillat Shir Chadash, Baka, will give a shiur in honor of the yahrtzeits of Rafi Barnett’s brother and Dina Barnett’s father on: The power of beginnings – how to get (re)started when life slows you down. Additional details to follow.

נכון לעכשיו לא נתקבלו פניות מחברי הקהילה המעוניינים לקחת חלק במיזם ‘קהילת אחות’ שפרסמנו בעבר. אי לכך, הוחלט לבטל את השתתפותנו.

As of now, no responses have been received from members interested in collaborating on any ‘sistering’ program, as set forth in previous Shabbat announcements. That being the case, the idea has been abandoned.

בואו נסייע למשפחת מילר. רחל ואחד הנכדים, ביחד עם העוזרת, מבלים כל שבת באשדוד במרכז השיקום. הם העלו את האפשרות להיעזר בנו בעניין ארוחות. נודה לכם אם תקישו על הקישורית ותירשמו. פרטים נוספים אצל קיילי הבר.

Meals for the Miller family.Racheli and a grandchild and the caregiver spend every Shabbat in Ashdod in the rehab facility. They have mentioned that meals would be very useful for them. Please sign up. For further details contact Kailey Haber.

הירשמו כאן Sign up Here

בקהילה: ערב התרמת דם ברמתיים צופים ביום רביעי 8.11.17

Happening in Ramot Bet: Wednesday, November 8th, Blood Drive at Ramatayim-Tzofim

מתווים להרחבת בית הכנסת. אם טרם השבתם לשאלון של הוועדה לחיפוש פתרון לבנייה, אנא הקדישו שתי דקות ותמלאו את השאלון האנונימי.

Input on Building Plans. If you have not yet provided your input to the Building Exploratory Committee please take two minutes to submit the anonymous questionnaire here.

Questionnaire שאלון