Vayeshev 5780 וישב

מזל טוב לדניאל וג’וסלין פוליסר להולדת הנכדה עלמא, בת לציפי ומתן דרור.

Mazal tov to Daniel and Jocelyn Polisar on the birth of their granddaughter Alma, a daughter to Tzipi and Matan Dror.


השבת, 20-21 בדצמבר, נקיים שבת של תורה ושירה עם הזמר הנודע, הרב שלמה כץ.
הרב שלמה יצטרף אלינו בכמה אירועים במהלך השבת, כולל:
הובלת קבלת השבת ודרשה במניין הראשי בערב שבת;
מופיע בעונג שבת בבית משפחת פרוצ’קו (15 משעול הרותם) בשעה 20:20;
מוסף ודרשה במניין ב-9:00 בבוקר ואחריו קידושא רבה;
מנחה יהיה ב-16:00 ולא כפי שפורסם במגנט;
סעודה שלישית בבית משפחת מזי, מעלה אורנים 22, בשעה 16:15.
הבדלה מוסיקלית / מלווה מלכה בשעה 18:00 בבית ספר אור תורה.
תודה לדבי ומנחם שרטר עבור החסות הנדיבה לשבת לעילוי נשמת הוריהם היקרים.
אנא ליצור קשר עם דני 050-681-8184 אם אתם מעונינים לתרום לקידוש, או לחלק אחר בשבת.

This Shabbat, we will enjoy a Shabbat of Torah and Song with world renowned singer and Torah personality, Rav Shlomo Katz.
R’ Shlomo will join us at different events throughout the Shabbat, including:
Kabbalat shabbat and drasha in the main minyan on Friday night;
Oneg Shabbat at the Prochko family home (15 Mishol HaRotem) at 20:20;
Mussaf and drasha at the 9:00 minyan on Shabbat morning, followed by kiddusha raba;
Please note that Mincha will be at 16:00, and not as previously advertised;
Seudat shlishit at the Mezei family home (22 Maale Oranim) at 4:15 Shabbat afternoon.
Musical havdallah/ melava malka at 6pm at the Ohr Torah girls school, 1 Tzondek.
Many thanks to Debbie and Menachem Sreter for their generous sponsorship towards this Shabbat in memory of their parents.
Please be in touch with Dani 050-681-8184 if you would like to co-sponsor the kiddush or any other part of this Shabbat.

כדי להגיע לבי”ס אור תורה מביה”כ מצפה רמות, עולים בצונדק, פונים שמאולה בתחנת האוטובוס במדרגות הצבעוניות העולות. או עולים ימינה במדרגות ברחוב אבן שמואל לכיוון גן דינה ופונים ימינה מיד אחרי הגנים

From Mitzpe Ramot, either walk up Tzondek and climb the rainbow coloured stairs at the first bus stop on the left (ramp/accessible entrance this way), or climb the stairs towards Gan Dina and turn right immediately after the ganim to find your way to Ohr Torah.

אנו נרגשים להודיע על אירועים ופעילויות רבים אשר יתקיימו החודש: בנוסף לשבת של שירה עם הרב שלמה כץ, יש לנו גם מופע חנוכה באנגלית עם שובי דוב שלומי (23 בדצמבר) ומסיבת חנוכה והלל מוזיקליים עם הרב נועם קנינגסברג (27 בדצמבר), מופע בלונים מעולם אחר, וארוחת בוקר. הרשמו כאן לארוחה (בתשלום).
תודה רבה לוויאן ומשה שפירר עבור תרומתם לחסות את התכנית לחנוכה. אנו עדיין זקוקים לתרומות נוספות לאירועים המיוחדים האלה. אנא צור קשר עם דני אבל 050-681-8184 אם אתה מסוגל לתרום.

We are proud to announce many events and activities that will be taking place this month: In addition to our Shabbat of Song with Rav Shlomo Katz, we also have an (English language) Chanuka show with Shooby Doob Shloimy (23 December) and a musical Hallel and Chanuka party with Rav Noam Koeningsberg (27 December), an out-of-this-world balloon show and breakfast. Click here to register for the breakfast (for payment).
Many thanks to Vivian and Moshe Spierer for their generous sponsorship of the Chanuka program. We are still in need of more sponsors for these special events. Please be in touch with Dani Abell 050-681-8184 if you are able to contribute.

סוף השנה הוא תקופה טובה לשלם מה שהתחייבתם במשך השנה. בשבוע הבא נהיה בקשר עם מי שתרם ועדיין לא שילם את תרומותיו.
יש עדיין זמן לתרום לבית הכנסת ולקרן חסד, בשנת המס הנוכחית. כל אפשרויות לתשלום נמצאות כאן: תרמו

The end of the year is a good time to fulfil any pledges you have made this year. We will be in touch with people who have yet to fulfil pledges from earlier in the year.
There’s still time to make donations to the shul and the keren chessed for the present tax year. Find out how to make those donations here: Donate

בשבת הבאה, שבת חנוכה, לא יהיו מניינים בגן עקב שיפוצים

Due to renovations in the gan building, there will be no minyan in the gan next week, Shabbat Chanuka.

אנא שימו לב שסוף זמן קריאת שמע הינו 9:04 השבת. אנחנו מזכירים למתפללי המניינים ב-9:00 ו-9:15 לקרוא שמע לפני הגעתם לתפילה.

Please note that the latest time for Kriyat Shema is 9:04 on Shabbat morning. Those davening in the 9:00 and 9:15 minyanim should be advised to recite shema before coming to shul.

השבת אורחנו הרב שלמה כץ יעביר את דברי התורה בערב שבת ובשבת בבוקר במניין הראשי
הרב קנאי יעביר שיעור בשעה 15:40 לפני מנחה בנושא: “המעמד המיוחד של הידור מצוה בהדלקת נרות חנוכה

This Shabbat, our guest, Rav Shlomo Katz, will be delivering the divrei Torah on Erev Shabbat and Shabbat morning in the main minyan
Rav Kannai will deliver a shiur on Shabbat afternoon at 15:40 before Mincha on the topic of “The special status of hidur mitzvah regarding lighting Chanukah candles”

בשבת בשעה 8:00 יש בוקר פעילות מלא לילדי הקהילה, כולל לימוד תורה עם שוקו, תפילה בבית הכנסת, זמן חופשי עם בייביסיטר בגן המשחקים, וקבוצות ילדים.
קול הנערים לא יתקיים במוצ”ש.

We once again have a full Shabbat morning kids program, from 8am, with cocoa club learning, Tefilla in shul, park time with babysitters, and groups.
Kol Hanearim will not take place this Motzei Shabbat.

ב- 25 בינואר במצפה רמות תהיה הקרנה של הסרט 93Queen, בחסות ויויאן ומשה ספיירר לרגל היארצייט ה-25 לאמהותיהם. סרט זה מספר את סיפור הקמתה של ארגון הצלת חיים לנשים הראשון בניו יורק, “עזרת נשים”. אחרי ההקרנה תתקיים מצגת ודיון עם גיטי ביר, מייסדת חטיבת הנשים של איחוד הצלה, שאינה קשורה לארגון הצלה ארה”ב. עזרת נשים, כפי שמוצג בסרט, הוא נושא שנוי במחלוקת עד היום. אנו מזמינים אתכם לראות את הסרט וללמוד את העובדות.

On 25 January, Mitzpe Ramot will be hosting a screening of 93Queen, sponsored by Vivian and Moshe Spierer on the occasion of the 25th yahrtzeits of their mothers. This movie tells the story of the founding of the first female EMT organization in New York, Ezras Nashim, and will be followed by a presentation and discussion by Gitty Beer, founder of the Women’s Division of United Hatzalah of Israel, which is not affiliated with Hatzalah of the US. Ezras Nashim, as portrayed in the film, is a controversial subject to this day. We invite you to see the film and learn the facts.

אנא המשיכו להתפלל לרפואה שלמה של חברינו, בתיה לוינסון: בתיה פריידה בת חיה שרה, גייל פישביין: גולדא נעכא בת חנה לאה, אלן שרייבר: אלתר משה בן זיסל דבורה, והרב דוד’ל ויינברג: דוד הענוך מרדכי בן פריידה שמחה.

Please continue to pray for a refuah shleima for Batyah Levinson: Batya Freida bat Chaya Sara, Gail Fishbein: Golda Necha bat Chana Leah, Alan Schreiber: Alter Moshe ben Zissel Dvorah, and Rav Dovid’l Weinberg: David Henoch Mordechai ben Freida Simcha.

הקישו בקישורית כדי לראות את רשימת השיעורים הקבועים שלנו.

Click on the link for the full list of our weekly shiurim.

אם אתם רוצים לתרום לבית הכנסת, או לשלם התחייבות, יש להקליק: mitzperamot.org/donate

To find out how to make a donation to the shul, or pay a pledge, please visit mitzperamot.org/donate

הודעות בקהילה

Community Announcements