Vayikra 5778 ויקרא

ברכת מזל טוב לקורט ותמי סיימון החוגגים את נישואיהם של נכדם עקיבא, בנם של צבי וליסה הריס מטלמון עם מור, בתם שך מיקי ויגאל אמיתי מיצהר.

Mazal Tov to Tami and Kurt Simon on the marriage of their grandson, Akiva, son of Tzvi and Lisa Harris of Talmon, to Mor, daughter of Miki and Yigal Amitai of Yitzhar.

מזל טוב לאיילת ואמיר ספיריה בהיוולד להם בן, ולנתן ורחל אדלר, הסבא והסבתא.

Mazal Tov to Ayelet and Amir Spiriya on their newborn boy. And to the grandparents, Natan and Rachel Adler as well.

ברכות לרפי ודינה ברנט החוגגים לידת נכדה, בתם של חגית ויצחק ברנט. מזל טוב אף לסבתא רבתא בלה ברנט.

Mazal Tov to Rafi and Dina Barnett on a new granddaughter, born to Chagit and Yitzchak Barnett. Mazal Tov to the parents and to great grandmother Bella Barnett too.

אנחנו מחפשים כמה בחורים טובים שמעוניינים לערוך סיום בערב פסח. נא ליצור קשר עם יעקב ליפמן בדוא”ל ylipman@gmail.com.

The shul is looking for people interested in making a siyum on erev Pesach. If you are willing and able, please contact Yaakov Lipman by email, ylipman@gmail.com.

בליל שבת הקרוב לרגל סיום זמן החורף ושבת ראש חודש יתקיים עונג שבת בבית משפחת קנאי, משעול הרותם 1 ירושלים, החל משעה 20:45.

Oneg Shabbat this Friday evening at the Kannai home, #1 Mish’ol HaRotem from 8:45 pm, in honor of Shabbat Rosh Chodesh and the end of the winter season.

שינוי בזמני השיעור בשבת אחרי הצהריים:
עוברים למתכונת קיץ וכבר השבת השיעור לפני מנחה. השיעור השבת יתקיים בשעה 16:20
נושא: קיצור הלכות פסח ושאלות ותשובות מהקהל

Shabbat afternoon shiur switching to Summertime mode: Starting this Shabbat, the shiur will be held before ‘late mincha ‘, this week at 4:20 pm. The Rav will discuss the concise laws of Pessach, with Q&A.

הקישו בקישורית כדי לראות את רשימת השיעורים הקבועים שלנו
שיעורים קבועים

Click on the link for the full list of our weekly shiurim.
Weekly Shiurim

חוג לימוד תורה מלווה בשוקו. בבית המדרש ע”ש שולמית בשעה 8:00 בשבת בבוקר. לימוד בחברותות. גם שוקו וקפה.

Shabbat Morning Learning. 8:00 Shabbat morning in the Shulamit Beit Midrash for learning b’chavruta. Hot Choco (and coffee) available.

זמני מכירת חמץ:
מוצ”ש הקרוב (ויקרא) בשעה 19:30
יום ב 19.3 בשעה 21:30
יום ג 20.3 בבוקר אחרי המנין של 8:00
יום ד 21.3 אחרי מעריב
יום ו 23.3 בבוקר אחרי המנין של 8:00 בבוקר
מוצ”ש הגדול (צו) בשעה 20:30
ימים ב, ג, ד 26-28.3 אחרי מעריב

Rav Kannai will be available to facilitate the sale of Chametz:
This Motzaei Shabbat P. Vayikra, at 7:30 pm,
Monday, March 19th at 9:30 pm,
Tuesday, March 20th after the 8:00 am shacharit minyan,
Wednesday, March 21 after tefillat arvit,
Friday, March 23 after the 8:00 am shacharit minyan,
Motzaei Shabbat HaGadol (P. Tzav), at 8:30 pm,
and Monday-Wednesday, March 26-28, following tefillat arvit.

אנא דאגו לכך שהתאים שלכם יהיו פנויים עד יום חמישי 22 במרץ, כדי שהצוות המקצועי יוכל לנקות כראוי לפני החג.

Please Make sure that your cubby is cleared out by Thursday, March 22, so that the cleaning crew can do a thorough cleaning before Pessach.

לתשומת לבכם! בלילה שבין יום ה’ 22.3 ויום ששי 23.3 עוברים לשעון קיץ (מקפיצים קדימה את השעון בשעה אחת)
למחרת היום אנחנו מציינים את שבת הגדול. אם תרצו להצטרף לסעודת שבת הגדול עליכם להודיע עד יום ששי 16.3 ולדאוג לתשלום עד יום ראשון 18.3. כמו כן אם תרצו להעניק חסות לסעודה נא ליצור קשר עם מנחם הנדלסמן בדוא”ל mmh.vaad@gmail.com.

Take Note: During the night that connects Thursday, March 22 with Friday, March 23 we will be switching to Summer Time (i.e. we move the clock forward by an hour).
The following day is Shabbat HaGadol. If you wish to join the Luncheon please confirm your reservation by Friday, March 16th, and arrange payment by Sunday the 18th. Also, if you are interested in sponsoring the Luncheon, please contact Menachem Handelsman at mmh.vaad@gmail.com.

הרשמה לסעודת שבת הגדול Registration for Seuda

דרשת שבת הגדול בשבת הבאה בשעה 17:00

Shabbat HaGadol Drasha next Shabbat (P. Tzav), at 5:00 pm

ושוב, תודותינו שלוחות לקיילי הבר על טיפולה במבצע הקשה של ארגון ומשלוח של משלוחי המנות.

Once again, many thanks to Kaily Haber for handling the difficult task of arranging for the mishlochei manot and their delivery.

בנוסף, אנחנו מבקשים להביע תודות מתמשכות למיקי אלטורה, משה שפירר אבקרן כהן, קיילי הבר וריקי פרויידנשטיין על כך שבעת צרתם של האבלים הנשמות הטובות האלה מסייעים, ברגישות רבה.

Also, we wish to express our ongoing gratitude to Avkeren Cohen, Mickey Altura, Moshe Spierer, Kaily Haber and Riki Freudenstein who assist our members in times of bereavement, with great sensitivity.

הגבאי הראשי עורך הערכה בעניין השינויים שבוצעו בשנה שעברה בזמני התפילות בשבת בבוקר. נא שילחו מחשבותיכם בנושא ליעקב, בדוא”ל ylipman@gmail.com .

The Chief Gabbai is evaluating the time changes implemented last year in the minyanim on Shabbat morning. Please email Yaakov your thoughts, at ylipman@gmail.com.