Vayishlach 5780 וישלח

אל תשכחו לבדוק עד למטה מדי שבוע.

Remember to scroll to the bottom of the page weekly!

מזל טוב לאביטל ואהרון כץ בהולדת תאומים. מזל טוב לסבא וסבתא ג’ודי ורוני ג’וס, ולסבא וסבתא רבה, מרתה והרולד וייס.

Mazal Tov to Avital & Aaron Katz on the birth of their twins, to the Grandparents Judy & Ronnie Joss and the Great Grandparents Marta & Harold Wise.

בשבת הבאה, 20-21 בדצמבר, נקיים שבת של שירה עם הזמר הנודע בעולם, הרב שלמה כץ.
הרב שלמה יצטרף אלינו בכמה אירועים במהלך השבת, כולל:
הובלת קבלת השבת ודרשה במניין הראשי בערב שבת;
מופיע בעונג שבת בבית משפחת פרוצ’קו (15 משעול הרותם);
מוסף ודרשה במניין ב-9:00 בבוקר;
סעודה שלישית בבית משפחת מזי, מעלה אורנים 22, בשעה 16:15.
הבדלה מוסיקלית / מלווה מלכה בשעה 18:00 – מיקום TBA

Next Shabbat, 20-21 December, we will enjoy a Shabbat of Song with world renowned singer and Torah personality, Rav Shlomo Katz.
R’ Shlomo will join us at different events throughout the Shabbat, including:
Kabbalat shabbat and drasha in the main minyan on Friday night;
Oneg Shabbat at the Prochko family home (15 Mishol HaRotem);
Mussaf and drasha at the 9:00 minyan on Shabbat morning;
Seudat shlishit at the Mezei family home (22 Maale Oranim) at 4:15 Shabbat afternoon.
Musical havdallah/ melava malka at 6pm – location TBA

אנו מתרגשים להודיע על אירועים ופעילויות רבים אשר יתקיימו החודש: בנוסף לשבת של שירה עם  הרב שלמה כץ בשבוע הבא יש לנו גם מופע חנוכה עם שובי דוב שלומי (23 בדצמבר) ומסיבת חנוכה והלל מוזיקליים עם הרב נועם קנינגסברג (27 בדצמבר). פרטים נוספים יימסרו בהמשך.
אנו עדיין זקוקים לנותני חסות נוספים לאירועים המיוחדים האלה. אנא צור קשר עם דני אבל 050-681-8184 אם אתה מסוגל לתרום.

We are proud to announce many events and activities that will be taking place this month: In addition to our Shabbat of Song with  Rav Shlomo Katz next week, we also have a Chanuka show with Shooby Doob Shloimy (23 December) and a musical Hallel and Chanuka party with Rav Noam Koeningsberg (27 December). Further details will follow.
We are still in need of sponsors for these special events. Please be in touch with Dani Abell 050-681-8184 if you are able to contribute.

אנא שימו לב שסוף זמן קריאת שמע הינו 9:00 השבת. אנחנו מזכירים למתפללי המניינים ב-9:00 ו-9:15 לקרוא שמע לפני הגעתם לתפילה.

Please note that the latest time for Kriyat Shema is 9:00 on Shabbat morning. Those davening in the 9:00 and 9:15 minyanim should be advised to recite shema before coming to shul.

השבת הרב קנאי בחו”ל.
דברי התורה בליל שבת יימסרו ע”י הרב דוד אביחיל
דברי התורה בשבת בבוקר יימסרו ע”י הרב דני אבל
דברי התורה בשבת בצהריים יימסרו ע”י אהרון קסל בנושא “ספר התורה של הרמ”ה וספר התורה של הרמ”א ושכונת רמות

This Shabbat, Parashat Vayishlach, Rav Kannai is out of the country.
The leil Shabbat dvar Torah will be given by Rabbi David Avichayil
The Shabbat morning dvar Torah will be given by Rabbi Dani Abel
The Shabbat afternoon shiur will be given by Aharon Cassel on the topic of  “The Rama’s Sefer Torah, the Rema’s Sefer Torah, and the Ramot Neighbourhood”

בשבת בשעה 8:00 יש בוקר פעילות מלא לילדי הקהילה, כולל לימוד תורה עם שוקו, תפילה בבית הכנסת, זמן חופשי עם בייביסיטר בגן המשחקים, וקבוצות ילדים.
קול הנערים יתחיל ב-18:00 במוצ”ש.

We once again have a full Shabbat morning kids program, from 8am, with cocoa club learning, Tefilla in shul, park time with babysitters, and groups.
Kol Hanearim will start at 6:00 on Motzei Shabbat.

אנא המשיכו להתפלל לרפואה שלמה של חברינו, בתיה לוינסון: בתיה פריידה בת חיה שרה, גייל פישביין: גולדא נעכא בת חנה לאה, אלן שרייבר: אלתר משה בן זיסל דבורה, והרב דוד’ל ויינברג: דוד הענוך מרדכי בן פריידה שמחה.

Please continue to pray for a refuah shleima for Batyah Levinson: Batya Freida bat Chaya Sara, Gail Fishbein: Golda Necha bat Chana Leah, Alan Schreiber: Alter Moshe ben Zissel Dvorah, and Rav Dovid’l Weinberg: David Henoch Mordechai ben Freida Simcha.

הקישו בקישורית כדי לראות את רשימת השיעורים הקבועים שלנו.

Click on the link for the full list of our weekly shiurim.

אם אתם רוצים לתרום לבית הכנסת, או לשלם התחייבות, יש להקליק: mitzperamot.org/donate

To find out how to make a donation to the shul, or pay a pledge, please visit mitzperamot.org/donate

הודעות בקהילה

Community Announcements