Vayishlach 5782 וישלח

מזל טוב לשרה ורב אריה קצין באירוסי בנם, דוד מיכאל, לטליה מייזל מרעננה. מזל טוב גם לאברמי וחיה.

Mazal tov to Sarah and Rabbi Aryeh Katzin on the engagement of their son David Michael to Talia Meisel of Raanana. Mazal tov also to Avrumi and Chaya.

קול הנערים יתקיים במוצאי שבת.
הצטרפו אלינו עבור לימוד תורה, כיף ופרסים לכל ההורים והילדים.
מתחיל בשעה 18:00.

Kol hanearim children’s learning is happening again this motzie Shabbat.
Join us for Torah learning , raffles, prizes and fun for all parents and children.
Starting at 6pm

האסיפה הכללית תידחה שוב עקב המתנה לדוחות. אנחנו עדיין מחפשים מועמדים לועד.
אם ברצונך לדון במה כרוך להיות בועד, אנא דבר עם רוברט (054-337-9596), אבן (058-740-9838) או כל חבר הועד הנוכחי אחר.

The AGM is being postponed once again while we await the reports to send to the membership. We are still looking for members to volunteer to serve on the vaad.
If you would like to discuss what being on the vaad entails, please speak to Robert (054-337-9596), Evan (058-740-9838) or any other current vaad member.


אנא קראו את הפלייר עבור פעולות ילדים לחנוכה, ורשמו אותם כבר ביומנך!

See the flyer above for our planned Chanuka kids activities, and get them written into your diary already!

תרשמו את התאריך – מוצ”ש 18 לדצמבר – הרצאה מרתקת ע”י משה רוזנפלד.
למעלה מ-25 שנה צד משה רוזנפלד ספרים וכתבי יד יהודים עתיקים. בדומה לגיבור הסרט “אינדיאנה
ג’ונס” הגיע משה ל-4 קצוות טבל במרדף אחרי אוצרות גנוזים. משה ישתף אותנו בממצאיו
והרפתקאותיו. ההרצאה בעברית.

SAVE THE DATE.  On Motzei Shabbat, 18 December, Mitzpe Ramot will host a spellbinding talk by Moshe Rosenfeld.
For over 25 years, Moshe Rosenfeld has been travelling around the world in an effort to hunt down and redeem ancient Jewish manuscripts and seforim. Referred to as the “Indiana Jones” of ancient Jewish books and manuscripts, Moshe’s searches and adventures have taken him to the
4 corners of the globe. Moshe will share his amazing discoveries and adventures with us. The lecture will be in Hebrew.

השיעור של הרב בשבת אחרי הצהריים יתקיים בין מנחה למעריב. השיעור עדיין על ספר נחמיה. אנא הביאו ספר.

The Rabbi’s Shabbat afternoon shiur will take place between mincha and maariv. The shiur is still on the book of Nehemia. Please remember to bring a book.

אתם מוזמנים להצטרף לשיעורים השבועיים של הרב קנאי:
יום שני בשעה 09:00 – נושאים אקטואליים. מפגש: 86505281541, סיסמה 202885
יום שישי בשעה 9:00 – גמרא הוריות (באנגלית). השיעורים מתבססים על שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין זצ”ל על הוריות! מפגש: 88459374042, סיסמה 585889

All are welcome to join Rabbi Kannai’s weekly classes:
Monday morning 9 am – Current Topics. Meeting ID: 86505281541, password 202885
Friday morning 9 am – Gemara Horayot (English) Rav Kannai’s Gemara shiur, based on Rav Aharon Lichenstein Zatza”l’s classes on Horayot will take place this week as normal. Meeting ID: 88459374042, Password: 585889

הרב דוד’ל ויינברג מעביר סדרת שיעורים (בימי א’ ולפעמים באמצע השבוע) אחרי מנחה על תורת הרב קוק.

Rav Dovid’l Weinberg is giving a series of shiurim after Mincha (on Sundays and occasionally during the week) on Torat HaRav Kook.

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור זום הלילי של דף היומי מפי איתן קורן בשעה 20:45, ובימי שישי בשעה 09:00 בבוקר
מצפה לראותכם!
אנא שלחו מייל ל-eytancoren@gmail.com לקבלת קישור הזום.

All are welcome to join the daf yomi zoom shiur given by Eytan Coren nightly at 8:45pm and on Fridays at 9am
See you there!
Email eytancoren@gmail.com for the zoom link

כולם מוזמנים להצטרף לשיעור הדף היומי של אפרים שרייבמן בכל יום בבית הכנסת בשעה 05:20. אנו מודים לאפרים על זיכוי הרבים!

All are welcome to join Ephraim Schreibman’s Daf Yomi shiur every day in the shul at 5:20 am.
Recordings of Ephraim’s daf yomi shiurim can be found at https://feeds.captivate.fm/the-35-minute-daf-yomi/
We thank Ephraim for Zikuy Harabim!

רפואה שלמה

Refuah Shleima

אחותו של דוד גודווין , פאולה בת מיירה סיימה את טיפולה נגד סרטן. ברוך השם היא מחלימה מהמחלה.

Baruch Hashem Paula bat Myra is doing much better, and her treatment programme has been stopped, hopefully forever .

נא להתפלל לרפואה שלמה של אביו של אבן הלטיי, אהרן בן אסתר גיטל. הוא נלחם בסרטן הגרון והקיבה בקנדה ויעריך את תפילותיכם.

Please daven for a refuah shleima for Evan Heltay’s father, Aharon ben Esther Gittel. He is battling throat and stomach cancer in Canada and would appreciate your prayers.

הוחמר מצבה של אפרת מרגולית. אנא המשיכו להתפלל עבור אפרת מרגלית בת חנה, כלתם של ג’יי ובתיה לוינסון, היא עדיין זקוקה לתפילותינו.

Efrat Margolit’s condition has worsened. Please keep davening for Jay and Batya Levinson’s daughter in law, Efrat Margolit bat Chana who still needs a lot of Tefilot for a Refuah Shleima.