Yitro 5780 יתרו

מזל טוב לקיילא קצין בבת המצווה שלה. מזל טוב להוריה אברמי וחיה קצין וכל המשפחה.
משפחת קצין מזמינה את הקהילה לקידושא רבה בפרגולבודה אחרי המניין ב 09:00.

Mazal Tov to Kayla Katzin on the occasion of her bat mitzva. Mazal tov to Kayla’s parents, Avrumi and Chaya Katzin, and the rest of the family.
The Katzins invite the community to a kiddusha rabba in the pergolaboda following the 9:00 minyan on Shabbat morning.

מזל טוב לקרול ונפתלי שר בהולדת נכדה, בת לתמימה ומתנאל שר.
מזל טוב לסבתא רבה, ויקי שר.

Mazal Tov to Naftali and Carol Scher on the birth of a daughter to Matanel and Tmima Scher.
Mazal Tov to Great grandmother Savta Vicky.

מזל טוב למרים ויעקב קיימן בהולדת נכדה. נולדה בט”ו בשבט לזהבה ויוסי קיימן מניו יורק.

Mazal Tov to Miriam and Yaakov Kayman upon the birth of a granddaughter, born on Tu b’Shvat to Yossi and Zehava Kayman of Brooklyn, NY.

תנחומים לג’ורג’ פרוידנשטין בפטירת אמו.

Condolences to George Freudenstein on the loss of his mother.

אנו מתכבדים לארח את הרב אהרון אדלר השבת. הרב אדלר יעביר דרשות במועדים הבאים:
ליל שבת אחרי קבלת שבת לפני מעריב: הכבש על המזבח ותפילת העמידה
שבת בבוקר לפני הקידוש: זכור ושמור בדיבור אחד
שבת ב-17:00 בצהריים: טעם עליון וטעם תחתון בעשרת הדברות
הרב אדלר יעביר את השיעורים בערב שבת ושבת בבוקר בעברית, ובשבת בצהריים באנגלית.
קידושא הרבה אחרי המניין ב-9:00 יהיה גם לכבוד הרב אדלר.

We’re honoured to have Rav Aharon Adler with us this Shabbat. Rabbi Adler will be taking the following opportunities to share some pearls of his wisdom:
Drasha in the main minyan on Friday night: The sheep on the altar and the Amida prayer
Mini shiur before kiddush on Shabbat morning: Zachor and Shamor in one word
Shiur Shabbat afternoon 17:00: The upper taam and lower taam in the ten commandments
Rabbi Adler will speak in Hebrew on Friday night and Shabbat morning, and in English on Shabbat afternoon.
The kiddush after the 9:00 minyan will be held jointly in Rabbi Adler’s honour


“מה קורה כיום ברמות?” הרצאה מרתקת וחשובה ורלוונטית לכולנו, ע”י ד”ר חגית הכהן וולף, יו”רית המנהל הקהילתי רמות אלון.
הנושא: חגית תעדכן אותנו על השינויים הדמוגרפיים בשכונה והשלכותיהם, ההתפתחויות במצפה נפתוח (היער), הפקקים ביציאה מרמות בבקרים ופתרונות אפשריים, הבחירות למינהל שמציע אריה קינג, ועוד ועוד.
התאריך: מוצ”ש 29/2, בשעה 8:00
איפה: בית כנסת מצפה רמות
נא להעביר שאלות מראש: חגית רוצה להתמקד בנושאים אשר חשובים לכם. נא למסור שאלות בכתב ל-חוה קסל, cassel@actcom.net.il עד לתאריך 22/2.
ההרצאה תתקיים בעברית.

Everything you wanted to know about Ramot (and were afraid to ask…)
Fascinating, important lecture relevant to all of us about what is happening today in
Ramot by Dr. Chagit HaCohen Wolf, Chair of the Ramot Neighborhood
Authority.
What: Chagit will discuss the demographic changes in the neighborhood and their
implications, developments in Mitzpeh Niftoach – our forest, traffic problems exiting
Ramot in the morning and possible solutions, and many other timely topics.
When: Motzei Shabbat February 29, 8 PM sharp.
Where: In our shul.
Submit questions in advance: Chagit would like to focus on topics that interest
YOU. So please submit questions in advance to Chava Cassel cassel@actcom.net.il
by motzei Shabbat, Feb 22.
The lecture will be in Hebrew.

הירשמו למבצע פורים של קרן החסד: להרשם
תרומתך למבצע משלוח מנות מאפשרת לקרן החסד לתמוך בכ-100 משפחות נזקקות בשכונה. תנו ביד רחבה!
כל חברי בית הכנסת יקבלו חבילת משלוח מנות וכל הרווחים הם קודש לקרן חסד כדי לעזור לנזקקים בשכונתנו.
לידיעתכם, כל מי שמשתתף במבצע ייצא ידי חובה בקיום מצוות מתנות לאביונים, והכספים יחולקו בו ביום בחג פורים. אנחנו מבקשים תרומה בסך ₪500 אבל כל סכום יתקבל בברכה.
ניתן להעביר את תרומתכם במעטפה מסומנת ברור בכספת בית הכנסת, בהעברה בנקאית לבנק לאומי (10) סניף 905, חשבון 68660016, או בכרטיס אשראי בתאום טלפוני עם רות 054-741-6035.
אנחנו זקוקים לנהגים לעזור בחלוקת משלוחי המנות. צלצלו לקיילי הבר 052-790-6521.

Sign up now for the Annual Mishloach Manot Project for the benefit of the Keren Chessed: sign up
Your donation to the Mishloach Manot campaign enables the Keren Chesed to support some 100 needy local families. Please give generously!
All shul members will receive a mishloach manot package, with profits going directly to fund the Keren Chessed, so it can continue to provide for the needy in our neighbourhood.
Please note, by participating in this campaign you will be fulfilling the important mitzvah of Matanot l’Evyonim and the funds will be distributed on the day of Purim. We ask for a donation of 500NIS but any amount will be gladly accepted.
Donations can be made by leaving a clearly marked envelope in the shul safe, by direct transfer to Bank Leumi snif 905, account 68660016 or by arranging payment by credit card with Ruth 054-741-6035
We are in need of volunteer drivers to deliver the mishlochei manot. Contact Kaily Haber 052-790-6521.

אנו נביע את הערכתנו לצעירים מבית הכנסת שלנו, המשרתים בצה”ל ובשירות לאומי על ידי שליחת משלוח מנות לבתיהם. אם הילד שלכם משרת את המדינה, אנא תעבירו לנו את שמו במייל לכתובת mitzperamot@gmail.com עד ה-28 בפברואר 2020. אם אתם רוצים להשתתף בפרויקט, בין שיש לך ילדים המשרתים את המדינה או לא, העלות של חבילה זו היא 25 ש”ח.

We will also be showing our appreciation to the young men and women from our bet knesset who are serving in the IDF and Sherut Leumi by sending mishloach manot to their homes. If your child/ren are serving the country, please send an email to mitzperamot@gmail.com with their names by 28 February, 2020. If you would like to participate in the project, whether or not you have children serving the country, the cost of each package is 25 shekels.

אנו מזכירים לחברי העמותה שאסיפה שלא מן המניין לדון ולאשר את הדוחות הכספיים תתקיים ביום ב’, 24 בפברואר אחרי מעריב. המסמכים הרלוונטיים נשלחו בתחילת השבוע. במקרה שלא קיבלת, ונראה לך שהיית אמור לקבל את המייל עם המסמכים, אנא צרו קשר עם mitzperamot@gmail.com

Members are reminded that the EGM to discuss and approve the financial reports will take place on Monday, 24 February after Maariv. Relevant documentation was sent earlier this week. If you did not receive the email with the financial reports, and you believe you should have done, please email mitzperamot@gmail.com

הרב שלום רוסנר יעביר לנו ערב של תורה ב-27 בפברואר.
אנא לעדכן יומנים!

Rav Shalom Rosner will be treating us to an Evening of Torah on 27th of February at 8:15pm

אנא שימו לב שסוף זמן קריאת שמע הינו 9:05 השבת. אנחנו מזכירים למתפללי המניינים ב-9:00 ו-9:15 לקרוא שמע לפני הגעתם לתפילה.

Please note that the latest time for Kriyat Shema is 9:05 on Shabbat morning. Those davening in the 9:00 and 9:15 minyanim should be advised to recite shema before coming to shul.

בשבת בשעה 8:00 יש בוקר מלא פעילויות לילדי הקהילה, כולל לימוד תורה עם שוקו, תפילה בבית הכנסת, זמן חופשי עם בייביסיטר בגן המשחקים, וקבוצות ילדים.

קול הנערים יתקיים ב-18:25 במוצ”ש.

We once again have a full Shabbat morning kids program, from 8am, with cocoa club learning, Tefilla in shul, park time with babysitters, and groups.
Kol Hanearim will take place at 6:25pm this Motzei Shabbat.

אנא המשיכו להתפלל לרפואה שלמה של חברינו, בתיה לוינסון: בתיה פריידה בת חיה שרה, גייל פישביין: גולדא נעכא בת חנה לאה, אלן שרייבר: אלתר משה בן זיסל דבורה, והרב דוד’ל ויינברג: דוד הענוך מרדכי בן פריידה שמחה.

Please continue to pray for a refuah shleima for Batyah Levinson: Batya Freida bat Chaya Sara, Gail Fishbein: Golda Necha bat Chana Leah, Alan Schreiber: Alter Moshe ben Zissel Dvorah, and Rav Dovid’l Weinberg: David Henoch Mordechai ben Freida Simcha.

הקישו בקישורית כדי לראות את רשימת השיעורים הקבועים שלנו.

Click on the link for the full list of our weekly shiurim.

אם אתם רוצים לתרום לבית הכנסת, או לשלם התחייבות, יש להקליק: mitzperamot.org/donate

To find out how to make a donation to the shul, or pay a pledge, please visit mitzperamot.org/donate

הודעות בקהילה

Community Announcements

נשים יקרות,
כעת אנחנו מתארגנות לקראת קריאת המגילה לנשים שתיערך בע״ה ביום רביעי בבוקר ה-11.3.20, ט״ו באדר תש״פ, בשכונת רמות.
מי שמעוניינת לקרוא פרק/ים, או להיות מתקנת (או מכירה מישהי שמעוניינת) אנא פני אלינו בהקדם כדי שנוכל להתחיל להיערך.
בברכה,
חנה לוינסקי-קובארי: salamander169@gmail.com
שרה מנגל: sarahmangell@gmail.com

Dear Women,
We are currently arranging the women’s megilla reading, which will iy”h take place on Wednesday, 11th March 2020, 15 Adar 5780 in Ramot.
Any woman interested in reading a perek or being a metakenet (or if you know someone interested), please contact us as soon as possible so we can get organised.
Hanna Levinski-Kubari: salamander169@gmail.com
Sarah Mangell: sarahmangell@gmail.com

במוצש יתרו,15.2 בשעה 8 בערב תתקיים בבית כנסת רמתיים צופים הרצאה של ד”ר מרדכי ניסן על: העימות בין השיעים והסונים באיסלאם.
כולם מוזמנים

This Motzie Shabbat, Parshat Yitro 15 February at 8pm, there will be a lecture in Ramatayim Tzofim by Dr Mordechai Nissan on the topic: The conflict between Shiites and Sunnis in Islam.
Open to all.