ברוך דיין האמת. בצער רב אנחנו מודיעים על פטירתו של הרב אברהם קלצקין, אביו של גרשון קלצקין. יושבים שבעה ברחוב אוריאל 3, פינת הרב בלוי (ליד ביה”כ סנהדריה), יושלים

Baruch Dayan Haemet. We regret to inform you of the passing of Rav Avraham Kletzkin, father of Gershon Kletzki. The family are sitting shiva at 3 Uriel, on the corner with Rav Blau (next to Sanhedria synagogue), Jerusalem.