ברוך דיין האמת. בצער רב אנחנו מודיעים על פטירתה של אמה של דבורה ביטקובר
יושבים שבעה ברח’ שי 26/5
תפילה מיום ראשון עד רביעי: מנחה ב-19:40 ומעריב ב-20:09

Baruch Dayan Haemet. We are sad to announce the passing of Devorah Bitcover’s mother.
Devorah will be sitting shiva at Shai 26/5.
Davening will be from Sunday until Wednesday. Mincha at 7:40pm and Maariv at 8:09pm.