שיעור בענין אפיית מצה Shiur on Practical Matzah Baking

יועבר שיעור ביום חמישי ב19:00 בבית המדרש שיכסה א) הלכות בסיסיות של אפיית מצה: הבנת ההלכות, המנהגים והחומרות. ב) הוראות מעשיות על התהליך: איך כולם יכולים להשתתף ומה אחריותם.

There will be a shiur on March 3rd at 7:00pm in the Beit Midrash that will cover two topics: 1) basic halachot of matzah baking: understanding halachot, minhagim and chumrot; 2) practical instructions on the process: how everyone can be involved and what responsibilities that entails.

:פרטים על אפיית מצה בחבורה
Details on Matzah Baking Trip:

‘מתי: יום א’ ג אדר ב
When: Sunday, March 13th 16:00

איפה: מאפית מצה שמורה
Where: Shmurah Matzah Bakery

ליד מאפיית נחמה, שכונת בית ישראל
Next door to Nechama Bakery in the Bais Yisroel neihgborhood off of Rechov Zonenfeld

https://www.waze.com/livemap?zoom=17&lat=31.78793&lon=35.2231

מי: גברים ובנים מעל לגיל 10
Who: Men & Boys over the age of 10

במקביל, אנחנו חושבים לעשות טיול למאפייה אחרת עבור ילדים יותר צעירים, בנים ובנות. אנא צרו קשר עם הוועד במידה ואתם יכולים להקדיש זמן לעזור בתכנון ובצוע.
In parallel, we are contemplating a separate trip to a different bakery for younger children of both genders.  Please let the vaad know if you are able to help in the planning and execution.

עלות: 140 שח לק”ג. בק”ג יש בין 13 ל16 מצות
Cost: 140 NIS / kilo (a kilo contains between 13 and 16 matzot)

השאירו לשלום בכספת או מסרו לדניאל גורדון
Payment may be left in the safe or given to Daniel Gordon.

תשלום באמצעי כרטיס אשרי אפשרי — צרו קשר אם מייק הנדלר 02-586-0385
Payment via credit card is available – contact Mike Handler at 02-586-0385.

תתחשבו לתרום ק”ג או יותר לקרן חסד יחד עם תשלומכם>
Please consider also donating a kilo or more to the Keren Chesed as you make your payment.

שלחו לנו מייל עם מספר האנשים שבאים וכמות ק”ג שרוצים להזמין.
Please email mitzperamot@gmail.com to let us know how many family members will attend and how many kilo you want to order.