Shabbat Dorshot Tov: Tirza Kelman שבת דורשות טוב: תרצה קלמן

בליל שבת תתן עונג לנשים באנגלית שבו תספר על פרויקט השו”ת של נשים בנשמת ( משיבת נפש + יועצות הלכה בנושא טהרת המשפחה). בבוקר שיעור קצר או שיחה מיד אחרי התפילה בעברית וכן שיעור אחר הצהריים בעברית.